Het vrouwelijk lichaam ondergaat drastische veranderingen tijdens de zwangerschap en iedere zwangere vrouw verandert op haar eigen, unieke manier.

Wanneer u zwanger bent en astma heeft kan het zijn dat uw lichaam anders op astmaprikkels reageert of andere symptomen als gevolg van astma plotseling naar voren komen. Daarnaast kan astma tijdens de zwangerschap de astma symptomen bij sommige vrouwen verbeteren terwijl andere zwangeren met astma juist een verslechtering van symptomen ervaren. Bij deze laatste groep kan de zwangerschap juist een oorzaak van astma aanvallen zijn.

U leest hieronder meer over astma tijdens de zwangerschap, het gebruik van uw inhalator tijdens de zwangerschap en wij geven u ook advies over het voorkomen van astma symptomen gedurende deze uitzonderlijke 9 maanden.

Astma Tijdens de Zwangerschap

Een studie heeft aangetoond dat zwangere vrouwen met astma een verbetering, verslechtering of een gelijk aantal astmasymptomen kunnen ervaren en dat uw kans op astma symptomen zoals u dat gewend bent of zelfs verminderde astma symptomen het grootst is.

Veranderingen in astmasymptomen kunnen op elk moment voorkomen en soms slechts van korte duur zijn. Voor andere vrouwen met astma tijdens de zwangerschap houden de astma symptomen gedurende de hele zwangerschap of zelfs tot na de bevalling aan.

Wanneer u ernstige astma heeft loopt u meer kans op het ontwikkelen van verergerde astma symptomen zoals hoesten en benauwdheid tijdens de zwangerschap dan iemand met milde astma gerelateerde klachten.

Veel vrouwen ervaren in het geval van een verergering van symptomen dat deze komen opzetten tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap en meestal pieken de symptomen zo rond de zesde maand. Vaak verbeteren astma symptomen ongeveer een maand voordat u uitgerekend bent.

Bij mogelijke volgende zwangerschappen ervaren vrouwen vaak hetzelfde patroon in hun astma symptomen als bij het eerste kind. De meeste vrouwen geven aan dat de astma symptomen drie maanden na de bevalling weer net zo zijn als voor de zwangerschap. Daarnaast is het mogelijk dat vrouwen die geen astmapatiënt zijn tijdens de zwangerschap astma ontwikkelen (gelukkig komt dit zelden voor).

Blijf gezond tijdens de zwangerschap

Alle vrouwen dienen extra op gezondheid en welzijn te letten tijdens de zwangerschap aangezien de gezondheid van de moeder een direct effect op de gezondheid van de ongeboren baby heeft. Toch is het voor zwangere vrouwen met astma extra belangrijk dat u er een gezonde leefstijl op nahoudt. Daarnaast dient u het advies van artsen en andere professionals goed op te volgen. 

Om de kans op een verergerde astma symptomen tijdens de zwangerschap te minimaliseren dient u:

  1. Te stoppen met roken. Alle astmapatiënten dienen te proberen om te stoppen met roken maar bij zwangerschap is dit vooral erg belangrijk. Roken tijdens de zwangerschap kan namelijk leiden tot vroeggeboortes en het kan uw baby ademhalingsproblemen zoals astma geven.

  2. Gezond en gevarieerd te eten.  Een gezond dieet is essentieel voor uw gezondheid en de groei van uw baby. Daarnaast heeft de Universiteit van Ulm aangetoond dat gezond eten astma symptomen mogelijk kan verminderen.

  3. Specifieke astma prikkels te vermijden. Iedere persoon heeft weer andere astma prikkels en het is dan ook belangrijk dat u bij astma tijdens de zwangerschap deze astma prikkels vermijd.

  4. Uw astmaplan te volgen. Maak een afspraak met uw arts wanneer u ontdekt dat u zwanger bent. Uw arts zal uw persoonlijke astmaplan met u nalopen , mogelijk aanpassingen aan astmamedicatie maken en nieuwe, zwangerschapsgerelateerde informatie aan uw astmaplan toevoegen.

  5. Uw verloskundige over uw astma te informeren. Zo kan de verloskundige die u begeleidt extra voorzorgsmaatregelen nemen tijdens uw behandeling.

Astmasymptomen tijdens de bevalling

Slechts een klein percentage (zo’n 10%) van de zwangere vrouwen met astma zullen astma symptomen tijdens de bevalling krijgen. Dit komt doordat de bevalling voor de aanmaak van bepaalde chemische stofjes in uw lichaam zorgt die astmasymptomen reguleren.

Zwangere vrouwen met astma wordt geadviseerd om de voorgeschreven inhalators regelmatig tijdens de bevalling en wanneer nodig te gebruiken. Daarnaast kunnen zwangere astmapatiënten tijdens de bevalling dezelfde pijnstillers gebruiken als niet astmatische vrouwen, tenzij u van tevoren heeft aangegeven dat één van deze pijnstillers mogelijk een astma prikkel of allergie prikkel voor u is.

Astmamedicatie en zwangerschap

U dient uw astma medicatie zeer waarschijnlijk tijdens de gehele zwangerschap te blijven gebruiken. Wel is het mogelijk dat uw arts hier en daar een kleine aanpassing maakt indien uw astmasymptomen door zwangerschap wat veranderen.

Veel vrouwen zijn bang om hun astmamedicatie tijdens de zwangerschap te gebruiken omdat dit mogelijk een effect op de baby zou kunnen hebben. Toch is het van groot belang dat u uw inhalator tijdens de zwangerschap blifjt gebruiken. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat het niet onder controle houden van uw astma (wat zeer vaak wordt veroorzaakt door het niet gebruiken van medicatie) schadelijker voor het ongeboren kind is dan het gebruik van inhalators tijdens de zwangerschap.

Studies hebben aangetoond dat de meeste astma medicatie veilig tijdens de zwangerschap te gebruiken is. Wel is het belangrijk om eventuele aanpassingen aan uw doseringen of het gebruiken van een andere inhalator, zoals Flixotide, Pulvinal, Ventolin en Qvar, eerst met uw arts te bespreken.

 

flixotide pulvinal ventolin qvar

Pasgeboren baby’s en astma

Wanneer u als zwangere vrouw uw astma niet goed onder controle houdt kan dit een negatief effect op de zwangerschap en de ontwikkeling van uw kind hebben. Vanwege uw astma symptomen zal er minder zuurstof in uw bloed terechtkomen en aangezien uw kind ook gebruik maakt van deze zuurstof gebruik zal de groei van de foetus worden belemmerd.

Omdat veel astmapatiënten een genetische aanleg voor astma hebben bestaat de kans dat uw baby ook met astma opgroeit. Het is onwaarschijnlijk dat er een astma diagnose bij de geboorte kan worden vastgesteld. De arts zal daarom eerst naar de medische geschiedenis van de familie, de gezondheid van de moeder gedurende de zwangerschap en de astmasymptomen van de moeder tijdens de zwangerschap kijken.

Het Longfonds geeft aan dat er minder kans op astma bij het kind is als de moeder tijdens de zwangerschap 10 minuten per dag in de zon zit. Volgens wetenschappers zorgt voldoende vitamine D vooral in het tweede trimester voor een goede ontwikkeling van de longen.

Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat veel kinderen naarmate ze volwassen worden hun astma ontgroeien en dat astmapatiënten over het algemeen een gezond en gelukkig kunnen leven.

Borstvoeding

Moeders met astma kunnen gewoon borstvoeding geven en daarnaast ook hun inhalator blijven gebruiken. Wel kan er een kleine en veilige hoeveelheid astmamedicatie via de borstvoeding aan uw kind worden doorgegeven. Uw inhalator of andere astmamedicatie zoals Airomir, Seretide, Serevent en Salbutamol zal uw lichaam op geen enkele manier hinderen in het produceren van moedermelk.

Wanneer u enige zorgen of vragen heeft over astma tijdens de zwangerschap is het altijd belangrijk om met uw arts te overleggen. 

airomir seretide serevent salbutamol

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  23-06-2022