Uw astma diagnose kan mogelijk tot zorgen over alledaagse dingen, zoals sport en leefomgeving leiden. Hoewel astma en leefstijl enigszins met elkaar verbonden zijn hoeft u niet perse grote veranderingen aan uw leefstijl te maken wanneer astma wordt vastgesteld en kunt u nog gewoon sporten, fietsen en met astma op vakantie gaan.

Wij besproken in dit artikel alle dagelijkse dingen waar nieuwe astmapatiënten zich zorgen over maken om te zorgen dat uw astma door leefstijl niet erger wordt en zodat u zeker weet dat u bepaalde alledaagse dingen ook met astma zorgeloos kunt doen.

Kan ik met astma sporten en bewegen?

Over het algemeen is het antwoord op deze vraag ja; u kunt sporten en zelfs met astma die door beweging wordt veroorzaakt is sporten en bewegen mogelijk.

Afhankelijk van de ernst van uw astma en voor welke astma prikkels u gevoelig bent is het wel handig om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Zo kunt u bijvoorbeeld voordat u gaat sporten een warming up doen. Dit is vooral belangrijk wanneer u met astma buiten sport wilt beoefenen wanneer het koud is. De verandering in temperatuur kan namelijk een astma prikkel voor u zijn en astma symptomen bij u veroorzaken.

U kunt er ook voor zorgen dat u uw inhalator tijdens het sporten of bewegen altijd bij de hand heeft. Door bij astma de leefstijl en gewoonten aan te passen, zoals het constant meenemen van uw inhalator, kunt u tijdens veel activiteiten gewoon meedoen en net als vóór uw astma diagnose leven. Wel kan het zijn dat u zult merken dat bepaalde sporten of oefeningen beter te tolereren zijn dan andere.

 Anaerobische oefeningen zoals tennis en volleybal vragen korte maar intense inspanning van uw lichaam en in combinatie met astma kunnen zulke sporten mogelijk beter te beoefenen zijn dan sporten zoals voetbal, waarbij u gedurende een lange tijd veel moet rennen of actief dient te blijven. Iedere astmapatiënt is anders en het is belangrijk dat u doet wat goed voor u voelt en met uw astma een leefstijl er op nahoudt waarbij u nog steeds kunt bewegen. Kies vooral sporten die uw astma niet of niet heel erg prikkelen om zo verslechtering van uw astma te voorkomen.

Moet ik mijn dieet bij astma aanpassen?

Niet alle astmapatiënten krijgen astma prikkels door bepaalde etenswaren en veel mensen met astma hoeven hun dieet dan ook helemaal niet aan te passen.

Toch is er een mogelijkheid dat één van de volgende veelvoorkomende astma prikkels, zoals zeevruchten, zuivel, eieren, gist producten en producten die sulfieten en conserveringsmiddelen bevatten ook bij u astma symptomen veroorzaken.

Door gevarieerd en gezond te eten krijgt uw lichaam de benodigde voedingsstoffen en vitamines binnen die uw immuunsysteem gezond houden en zo griep en verkoudheid op afstand houdt. Hoewel dit voor iedereen een goed idee is kunt u als astma patiënt extra profiteren van gezond eten, aangezien griep en verkoudheid chronische astma symptomen erger kunnen maken en astma aanvallen kunnen veroorzaken.

Kan ik met astma mijn baan nog wel behouden?

U kunt ook met astma nog steeds uw baan behouden en verschillende beroepen uitoefenen, maar het is wel van belang dat u dagelijkse taken die fysiek veel van u eisen zo min mogelijk uitvoert.

Het is voor uw werkgever niet mogelijk om u vanwege astma te discrimineren. Toch moet u er wel rekening mee houden dat sommige banen mogelijk niet veilig door astmapatiënten zijn uit te voeren. Zo is het voor de brandweer en het leger bijvoorbeeld niet mogelijk om astmapatiënten in dienst te nemen, tenzij u 4 jaar lang geen astma aanval heeft gehad.

Wel is het zo dat u, als nieuwe astmapatiënt, mogelijk aanpassingen in uw werkomgeving of aan uw baan dient te maken om uw astma onder controle te kunnen houden. Volgens het Centrum voor Werk en Gezondheid heeft 70% van de astmapatiënten baat bij veranderingen op de werkplek om klachten zoals vermoeidheid, stress en het onvermogen om te concentreren tegen te gaan.Eventuele aanpassingen kunt u met uw manager of personeelszaken bespreken en dienen redelijk te zijn onder de omstandigheden van uw astma.

Indien u vanwege astma voor lange periodes afwezig bent kunt u vragen wat het bedrijfsbeleid rondom astma en afwezigheid van werk is.

Het is daarnaast ook handig (als u zich hier gemakkelijk bij voelt) om uw collega’s op de hoogte te stellen van uw astma en aan te geven wat te doen tijdens een astma aanval zodat u op kantoor snel geholpen kan worden bij een astma aanval.

Er bestaat ook zoiets als beroepsastma, waarbij u in uw werkomgeving wordt blootgesteld aan bepaalde astma prikkels. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan stofmeel in bakkerijen of bleek en peroxide wat door kappers wordt gebruikt.

Zodra een astma prikkel zich in uw werkomgeving ontwikkelt dient u deze zo veel mogelijk te ontwijken. U kunt met uw werkgever overleggen om te zien of er bepaalde maatregelen kunnen worden genomen om te zorgen dat u uw baan met astma nog steeds kunt uitvoeren en uw symptomen kunt minimaliseren.

Hoe zit het met astma als ik ouder ben?

Veel mensen associëren astma met jonge mensen en zijn verrast dat ook oudere mensen astma kunnen hebben. Dit komt vooral doordat astma zich vaak in de jeugd ontwikkelt en ook nog wel eens op latere leeftijd kan verdwijnen, maar dit is lang niet bij iedereen het geval.

Daarnaast kan er sprake zijn van het krijgen van astma op volwassen leeftijd en dit kan soms moeilijk vast te stellen zijn omdat de symptomen lijken op die van chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Daarnaast kunt u ziektes als gevolg van chronische astma oplopen, zoals astma en gastro-oesofageale reflux en eczeem.

Astma symptomen kunnen daarnaast ook nog eens veranderen naarmate u ouder wordt. Bij sommige mensen houdt dit een verbetering van astma in en helaas geldt voor anderen weer dat er een verslechtering van astma op de lange termijn optreedt.

Veel aangegeven symptomen zijn verergerde kortademigheid, een verminderde werking van uw inhalator en nieuwe astma prikkels en bijwerkingen die zich kunnen ontwikkelen.

Indien u veranderingen in uw astma waarneemt dient u dit zo snel mogelijk met uw huisarts te bespreken. Uw arts zal nagaan of uw astma goed onder controle is, of u uw medicatie correct inneemt en zal bij verminderde werking van uw huidige inhalator mogelijk andere inhalators zoals Pulvinal, Ventolin, Serevent of Seretide voorschrijven.

pulvinal ventolin serevent seretide

Kan ik met astma uitkeringen aanvragen?

Dat is mogelijk. Astmapatiënten ondervinden regelmatig dat werken lastig wordt door de stress en het gebrek aan concentratievermogen als gevolg van astma. Dit kan mogelijk zorgen over uw financiële situatie opleveren maar gelukkig heeft de Nederlandse overheid een aantal uitkeringen beschikbaar voor mensen met astma.

Volgens het Longfonds heeft ongeveer 9% van beroepsbevolking met astma een WAO-uitkering. Van die 9% zijn de meeste astma-en COPD patiënten volledig arbeidsongeschikt (80-100%). Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een wajong-uitkering te krijgen als astmapatiënt.

Hoewel uw leefstijl door astma hier en daar mogelijk wat moet worden aangepast kunt u als astmapatiënt een gelukkig en gezond leven leiden. Indien uw astma uw leefstijl in de weg staat of uw astma alledaagse bezigheden lastig maakt raden wij u aan om met uw arts te overleggen. Uw dokter zal namelijk wat aanpassingen in uw astma plan kunnen aanbrengen of bij het niet goed werken van uw huidige inhalator andere astmamedicatie zoals Qvar, Serevent, Salbutamol of Flixotide kunnen voorschrijven.

qvar serevent salbutamolflixotide

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  23-06-2022