Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Salamol

Salbutamol Sulphate

Salamol is een luchtwegverwijder die gebruikt kan worden bij astma en COPD. Dit product wordt gemaakt door IVAX.

Astma-medicatie kunt u nu heel eenvoudig online aanschaffen dankzij Treated.com. Dankzij onze efficiënte medewerkers heeft u uw geneesmiddelen doorgaans de volgende werkdag al in huis.

 

+1100 Trustpilot recensies
Salamol Easi-Breathe100 µg

De Salamol Easi-Breathe bevat 100 microgram salbutamol per pufje. Tot viermaal daags één tot twee pufjes per keer innemen.

+ 24-uurs levering
Salamol Inhaler100 µg

De Salamol Inhalator bevat 100 microgram salbutamol per dosis. Tot viermaal daags één tot twee pufjes per keer innemen.

+ 24-uurs levering
Salamol Steri-Neb2,5 mg/2,5 ml

Eén Steri-Neb blister bevat 2,5 mg salbutamol. Dit dient met behulp van een verstuiver te worden ingenomen. Drie of vier keer per dag gebruiken.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling woensdag 6 juli

Salamol is een luchtwegverwijder die gebruikt kan worden bij astma en COPD. Dit product wordt gemaakt door IVAX.

Astma-medicatie kunt u nu heel eenvoudig online aanschaffen dankzij Treated.com. Dankzij onze efficiënte medewerkers heeft u uw geneesmiddelen doorgaans de volgende werkdag al in huis.

 

Beschrijving

Salamol is een een vorm van astmamedicatie die tot de luchtwegverwijders behoort en gebruikt kan worden om de symptomen van een astma-aanval tegen te gaan. Dit product wordt gemaakt door IVAX. Dit product is verkrijgbaar in de vorm van een inhalator, als Easi-Breathe inhalator, of als Steri-Neb, een oplossing die met behulp van een verstuiver kan worden ingenomen. Luchtwegverwijders moeten worden gebruikt wanneer de symptomen optreden. Dit geneesmiddel kan ook worden gebruikt om een astma-aanval te voorkomen. Neem in dit geval een kwartier voordat u in aanraking komt met een prikkel of voordat u gaat sporten dit geneesmiddel in.

 1. Snelwerkende luchtwegverwijder
 2. Verkrijgbaar als oplossing of als inhalator
 3. Er is ook een Easi-breathe versie verkrijgbaar

Astma is een aandoening die vrij veel voorkomt. Deze aandoening gaat gepaard met zeer kenmerkende symptomen zoals hoesten, kortademigheid en een piepend geluid bij het ademhalen. Deze symptomen treden meestal naar voren bij blootstelling aan een prikkelende stof, zoals rook, koude lucht, stofdeeltjes, en allergene stoffen zoals pollen. Sommige mensen krijgen ook astma-aanvallen tijdens of na het sporten of wanneer zij periodes van stress doormaken.

De oorzaak van de astma-symptomen is een ontsteking van de luchtwegen. Deze ontsteking is het gevolg van een verhoogde gevoeligheid van het immuunsysteem op bepaalde prikkels. De ontsteking zorgt ervoor dat de spierwanden rond de luchtwegen zich opzwellen. Hierdoor kan lucht minder gemakkelijk de longen in- en uitstromen. Dit veroorzaakt de kenmerkende ademhalingsmoeilijkheden.

Het actieve bestanddeel van Salamol is de stof salbutamol. Deze stof stimuleert de bèta-2-receptoren. Hierdoor ontspannen de spieren rond de luchtwegen zich en treedt er een verwijding van de bronchiën en luchtpijp op. Zo kunt u weer makkelijker ademhalen.

Let op: als uw astma-symptomen erger worden of als u denkt dat uw medicatie niet meer zo goed werkt is het van groot belang dat u dit zo snel mogelijk met uw arts bespreekt. Indien nodig kunnen zij u een andere dosering of een ander geneesmiddel voorschrijven.

U kunt Salamol nu met gemak online kopen dankzij Treated.com. Selecteer het gewenste product, beantwoord de medische vragenlijst en onze arts zal zo snel mogelijk uw aanvraag in behandeling nemen. Zodra zij uw recept hebben uitgeschreven kan de apotheek uw medicatie verzenden. Dankzij onze 24-uurs verzending hebben onze klanten hun geneesmiddelen de volgende werkdag al in huis.

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Het is zeer belangrijk dat u de bijsluiter van uw medicatie altijd eerst aandachtig doorleest voordat u een geneesmiddel voor het eerst inneemt. Gebruik medicatie altijd precies zoals uw arts u dat heeft uitgelegd. Indien u verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met een arts of apotheker voordat u dit product begint te gebruiken.

 1. Innemen zoals uitgelegd door de arts.

Voor de Salamol Easi-Breathe geldt:

 1. Gebruiken ter verlichting van astma-symptomen.
 2. De gebruikelijke dosering is doorgaans één puf. Dit kan naar twee pufjes verhoogd worden.
 3. Wacht ten minste vier uur na het innemen van een dosis voordat u een volgende dosis inneemt. Neem niet meer dan vier pufjes per 24 uur.
 4. Open de beschermkap.
 5. Voor gebruik eerst twee keer een dosis in de lucht ‘schieten’ om zo te controleren of de puffer werkt.
 6. Voor gebruik goed schudden.
 7. Adem zo diep mogelijk uit.
 8. Plaats de inhalator in uw mond.
 9. Inhaleer totdat u de dosis binnen heeft gekregen.
 10. Houd uw adem ongeveer 10 seconden lang in voordat u uit ademt.
 11. Als u meer dan één puf in wilt nemen dient u eerst één minuut te wachten voordat u de volgende puf inneemt.

Voor de Salamol Inhalor (inhalator) geldt:

 1. Gebruiken zoals de arts of apotheker u heeft verteld.
 2. De standaardosering is één puf. Dit kan verhoogd worden naar 2 pufjes. Gebruiken wanneer dat nodig is.
 3. Wacht na het nemen van een dosis altijd 4 uur voordat u een volgende dosis inneemt.
 4. Neem nooit meer dan vier pufjes op één dag.
 5. Verwijder de dop van de inhalator.
 6. Voor gebruik eerst twee keer een dosis in de lucht ‘schieten’ om zo te controleren of de puffer werkt.
 7. Adem zo diep mogelijk uit.
 8. Plaats het mondstuk tussen uw lippen.
 9. Inhaleer en druk tegelijkertijd de aërosol naar beneden.
 10. Houd na het inhaleren uw adem 10 seconden lang in.
 11. Adem langzaam uit.
 12. Indien u meer dan één puf wilt innemen dient u eerst 1 minuut te wachten voordat u het hierboven beschreven proces herhaalt.

Voor de Salamol Steri-Neb geldt:

 1. Innemen wanneer dat nodig is.
 2. De gebruikelijke dosis is drie- tot viermaal daags 2,5 mg.
 3. Uw arts kan dit naar drie- of viermaal daags 5 mg verhogen.
 4. Dit geneesmiddel mag alleen met behulp van een verstuiver ingenomen worden. Knijp de inhoud van één Steri-Neb-blist in het reservoir van de verstuiver.
 5. Gebruik de verstuiver volgens de instructies van de fabrikant.

Voor alle vormen van dit geneesmiddel geldt:

 1. Voorgeschreven dosering nooit overschrijden.
 2. Schakel direct medische hulp in indien uw symptomen erger worden.

Deze gebruiksaanwijzing dient slechts als richtlijn. Lees altijd eerst de bijsluiter door voordat u uw medicatie begint te gebruiken.

Download Salamol Easi-Breathe PDF

Download Salamol Inhaler PDF

Download Salamol Steri-Neb PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Salamol Easi-Breathe 100 µg

Salamol Inhaler 100 µg

Salamol Steri-Neb 2,5 mg/2,5 ml

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Schakel altijd direct spoedeisende medische hulp in als u last krijgt van symptomen die mogelijk op een allergische reactie kunnen duiden of als er een verslechtering van uw astma-symptomen optreedt. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijsluiter.

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Beverig gevoel, hoofdpijn of duizeligheid.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Irritatie van de mond en keel, spierkrampen.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Verlaagde kaliumgehaltes in het bloed, verhoogde bloedtoevoer naar de ledematen, slaapproblemen, hallucinaties, of een onregelmatige hartslag.

Zeer zelden (1 op de 10.000 personen of minder):
Jeuk, trillen.

Let op: het soort bijwerkingen kan per product iets verschillen. Dit is geen volledige opsomming van de mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel. Meer informatie over bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Stel de arts ervan op de hoogte als u ook andere geneesmiddelen slikt of gebruikt. Sommige vormen van medicatie kunnen indien zij gelijktijdig met Salamol gebruikt worden een wisselwerking veroorzaken: bètablokkers zoals propranolol; digoxine; fenelzine of tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline of trazodon; diuretica; disulfiram; of metronidazol.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Het is van groot belang dat de arts op de hoogte is van uw volledige medische voorgeschiedenis. Sommige aandoeningen hebben namelijk als gevolg dat dit geneesmiddel minder of niet geschikt is. Als u één van de volgende aandoeningen heeft (gehad) is dit geneesmiddel mogelijk niet geschikt of dient u extra voorzichtig te zijn met het gebruikt van dit geneesmiddel: schildklierproblemen; hoge bloeddruk; diabetes; hartziekte; onregelmatige hartslag of angina pectoris; glaucoom; of hypoxie.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Salamol Easi-Breathe 100 µg

Salamol Inhaler 100 µg

Salamol Steri-Neb 2,5 mg/2,5 ml

Q&A

Forum

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Ja. Alcohol hoort geen wisselwerking met dit geneesmiddel te veroorzaken.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Nee. Het is onwaarschijnlijk dat uw rijvaardigheid aangetast zal worden door het gebruik van dit geneesmiddel. Mocht u echter toch last krijgen van bijwerkingen die het autorijden gevaarlijk kunnen maken dan dient u niet achter het stuur te stoppen en direct contact op te nemen met een arts of apotheker.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Gebruik Salamol wanneer u zanger bent of borstvoeding geeft alleen indien uw arts dit absoluut noodzakelijk acht.  

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Op een donkere en koele plaats en altijd beneden 25°C bewaren.

Ben ik allergisch voor een van de bestanddelen?

Salamol Steri-Neb bevat: salbutamol, natriumchloride, verdund zwavelzuur en water voor injecties.

De inhalator bevat: salbutamol, watervrij ethanol (alcohol) en het drijfgas norfluraan (HFA-134a).

De Salamol Easi-Breathe bevat: salbutamol, watervrij ethanol en het drijfgas norfluraan.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van deze stoffen allergisch bent.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Dit geneesmiddel mag enkel op recept verstrekt worden.

Is dit product voor mij geschikt?

Beantwoord de korte vragenlijst vandaag nog om erachter te komen of u dit geneesmiddel via onze site kunt bestellen. Een gekwalificeerd arts zal uw antwoorden doornemen en een recept uitschrijven indien hij of zij denkt dat dit geschikt is. U kunt uw medicatie vervolgens de volgende dag al in huis verwachten.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1132 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden