De oorzaak van een astma aanval is een ontsteking in de buisjes die lucht naar uw longen vervoeren, ook wel de bronchiën genoemd.

Wanneer uw lichaam in contact komt met astma prikkels zoals allergenen, infecties en bepaalde prikkels uit uw omgeving raken de luchtwegen ontstoken en geïrriteerd waardoor er een beperkte luchttoevoer is. Dit heet een astma aanval.

Door de astma aanval en de versperde luchtwegen kunnen er astma symptomen zoals kortademigheid, hoesten, piepende ademhaling en een beklemmend gevoel op de borst optreden, wat door luchtwegverwijdende inhalators kan worden tegengegaan.

Wat zijn de oorzaken van astma aanvallen?

De directe oorzaak van een astma aanval is voor wetenschappers nog niet geheel duidelijk. Er zijn verschillende theorieën die onder andere genetische aanleg en vervuiling in de directe omgeving als oorzaak van astma aanvallen aanwijzen. Onderzoek door het Longfonds heeft aangetoond dat u sneller astma ontwikkelt wanneer:

  1. Astma bij u in de familie voorkomt

  2. U last van eczeem heeft

  3. U te vroeg bent geboren en een ademhalingsapparaat moest gebruiken als pasgeboren baby

  4. Uw moeder rookte tijdens de zwangerschap

  5. U een laag geboortegewicht had als baby

  6. U als kind blootgesteld werd aan rook of sigarettenrook

Tot de leeftijd van 15 jaar hebben jongens meer kans om astma te ontwikkelen dan meisjes.

Daarnaast krijgen ook volwassen vrouwen soms plotseling last van astma en hormonale veranderingen zijn dan ook de oorzaak van astma bij vrouwen in deze leeftijdscategorie. U moet hierbij ook denken aan de menopauze.

Wetenschappers geven als oorzaak van astma aanvallen ook vaak een genetische gevoeligheid voor astma in combinatie met het blootstellen aan een astma prikkel zoals een allergeen of pollen.

De World Health Organization (WHO) schat dat de oorzaak van astma voor de helft bij genetische aanleg is te vinden en de andere helft van de astma veroorzakers kunnen we zoeken in onze omgeving. Helaas is er aan genetische aanleg niet veel te doen maar astma symptomen door invloeden uit de omgeving kunnen worden tegengegaan door middel van een astma behandeling.

Kan de omgeving astma aanvallen veroorzaken?

De oorzaak van astma aanvallen kan inderdaad vaak gevonden worden in uw directe omgeving.

Astma is een veelvoorkomende aandoening en vooral in de Westerse wereld komen er veel astma aanvallen voor en stijgt het aantal astma patiënten geleidelijk.

Een combinatie van factoren (zowel binnenhuis als buitenshuis) kunnen oorzaken van een astma aanval zijn. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan luchtvervuiling, haren van huisdieren, huisstofmijt, sigarettenrook en schimmels.

Het is dan ook belangrijk om aandacht aan uw omgevingsfactoren te schenken om de gezondheid van uzelf en andere mensen met astma optimaal te houden en daarnaast natuurlijk ook een behandeling tegen astma symptomen te gebruiken.

Onderzoek toont aan dat kinderen die op het platteland wonen minder vaak astma hebben en juist vaker in contact komen met boerderijdieren.

Deze bevindingen steunen de bewering dat blootstelling aan diverse micro organismen tijdens de jeugd een positief effect heeft op het immuunsysteem van kinderen en dat zij zo makkelijker astma en andere allergieën kunnen afweren.

Is genetische aanleg een oorzaak van astma?

Het verband tussen astma en genetische aanleg wordt uitgebreid bestudeerd door de medische wereld en men heeft hier steeds meer kennis over.

De Genome Wide Association Studies (GWAS) onderzoekt dit verband tussen genetische aanleg en astma en probeert de specifieke genen die u gevoelig maken voor astma te vinden om zo een astma behandeling op maat te kunnen maken.

In sommige families zijn er veel familieleden die astma hebben en dat komt doordat ouders bepaalde astma gevoelige genen doorgeven aan hun kinderen.Tot nu toe zijn er ongeveer 100 genen gevonden die als oorzaak van astma worden gezien.

Deze genen worden in verschillende categorieën onderverdeeld, namelijk de genen die u vatbaarder voor astma maken, genen die bijdragen aan de ernst van uw astma, genen die behandeling van astma tegenhouden en genen die de longfunctie of het functioneren van uw immuunsysteem veranderen.

Waardoor worden astma symptomen erger?

Het is zeer belangrijk om uw astma zo goed mogelijk onder controle te houden om de kansen op astma aanvallen te minimaliseren en mogelijke ziekenhuisopnames te vermijden.

Wanneer u uw medicatie niet zoals voorgeschreven inneemt kan dit een oorzaak van astma aanvallen zijn. Het is belangrijk om medicijnen te gebruiken die astma aanvallen voorkomen aangezien regelmatig gebruik van een bepaald astma medicijn uw lichaam kan helpen om de eerste reactie van uw afweersysteem te reguleren. Hierdoor heeft u minder last van astma symptomen en een lagere kans op astma aanvallen.

Zorg ervoor dat u regelmatig bij uw huisarts langsgaat om uw astma te laten controleren en eventuele verbeteringen of vergergerde astma symptomen door te geven. Dit is van belang omdat uw arts zo kan kijken of uw astma medicatie goed werkt en bij slecht functionerende medicatie op zoek kan gaan naar een alternatief voor u, zoals Seretide, Pulvinal, Ventolin of Flixotide.

Daarnaast wordt astma patiënten aangeraden om het gewicht goed op peil te houden, aangezien overgewicht astma kan verergeren.

Kan ik astma voorkomen?

Nee. Helaas bestaat er momenteel geen methode om de ontwikkeling van astma en astma aanvallen volledig te voorkomen.

Het komt daarnaast regelmatig voor dat astma symptomen na verloop van tijd verbeteren of bij sommige mensen juist verslechteren. Zowel verbetering als verslechtering van astma kan verschillende oorzaken hebben.

U kunt astma symptomen voorkomen wanneer u goed voor uzelf zorgt. Door fit te blijven, ziekte zo veel mogelijk te voorkomen, gezond te eten, te stoppen met roken en door uw medicatie in te nemen zoals uw dokter dit heeft voorgeschreven kunt u mogelijke astma aanvallen verminderen. Daarnaast is het verstandig om de jaarlijkse griepprik die astmapatiënten aangeboden krijgen te nemen.

Door een combinatie van het gebruiken van de juiste medicatie en goed op factoren in de omgeving te letten (denk aan haren van huisdieren, luchtvervuiling en sigarettenrook) kunt u als astmapatiënt uw astma meestal goed onder controle houden.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  23-06-2022