Meestal kunt u na een astma diagnose zelf uw astma onder controle houden door gebruik van medicatie.

De meest voorkomende astmamedicatie zijn toch wel ontstekingsremmende en luchtwegverwijdende inhalators zoals Ventolin, Serevent, Flixotide en Pulvinal. Toch zijn er ook nog andere langwerkende methodes en non-steroïde inhalatoren die uw arts aan u kan voorschrijven.

Wij hebben voor u een overzicht samengesteld zodat u goed op de hoogte bent van alle alternatieve astma behandelingen en inhalators mogelijk niet goed werken of wanneer u inhalators niet fijn in gebruik vindt.

Wat zijn luchtwegverwijders?

U krijgt dit type inhalator bij astma voorgeschreven om hoesten, een beklemmend gevoel op de borst, kortademigheid en piepende ademhaling te verminderen.

De kleur van dit type astma inhalatoren is meestal blauw en worden gebruikt om de luchtwegen bij astma prikkel snel te ontspannen. De meestgebruikte astma medicijnen zijn salbutamol en terbutaline en deze stoffen staan ook wel bekend als verwijders van de bronchiën.

Luchtwegverwijders worden vaak als inhalator aangeboden onder de namen Airomir, Salamol, Salbutamol, Ventolin, Bricanyl en Pulvinal en u dient uw luchtwegverwijders altijd met u mee te nemen in geval van een plotseling opkomende astma aanval.

airomir salamol salbutamol

 ventolin pulvinal

Wanneer u uw luchtwegverwijder meer dan drie keer per week moet gebruiken geeft dit aan dat u uw astma niet goed onder controle heeft, wat op de lange termijn astma symptomen erger zal maken en mogelijk permanente schade aan de luchtwegen kan veroorzaken. U dient een afspraak met uw huisarts te maken om regelmatig terugkerende astma symptomen te bespreken en mogelijk een ontstekingsremmer als inhalator voorgeschreven te krijgen.

Wat zijn ontstekingsremmende inhalators?

Ontstekingsremmende inhalators zijn normaal gesproken bruin van kleur en worden regelmatig (meestal twee keer per dag) gebruikt om astma aanvallen te voorkomen. Niet alle astmapatiënten hebben ontstekingsremmers nodig.

Ontstekingsremmers bevatten een dosis van corticosteroïde medicatie die via het inhaleren direct in de longen terecht komt en ontstekingen aan de bronchiën remt.

Deze preventieve methode heeft even tijd nodig om volledig werkzaam te worden en het kan soms twee weken duren voordat u de volledige werking begint op te merken. Het is dan ook belangrijk dat u bij astma ontstekingsremmers regelmatig blijft gebruiken zoals voorgeschreven door uw arts, ook wanneer u zich goed voelt.

Het is handig om uw inhalator steeds op hetzelfde moment van de dag te gebruiken om zo een routine te creëren. Het wordt zo lastiger om het gebruik van uw inhalator te vergeten.

Langwerkende luchtwegverwijders

Langwerkende luchtwegverwijders worden meestal als extra medicatie voorgeschreven en vaak dient u naast het gebruik van deze langwerkende luchtwegverwijders ook dagelijks uw preventieve luchtwegverwijder te gebruiken.

Er wordt bij dit soort inhalators gebruik gemaakt van twee medicatiesoorten, namelijk langwerkende bèta agonisten (LABA) en langwerkende muscarine receptor antagonisten (LAMA).

Deze inhalators helpen de spieren rondom de luchtwegen te ontspannen en openen de luchtwegen om zo meer lucht naar de longen te laten stromen. LAMA inhalators verminderen ook de hoeveelheid slijm in de luchtwegen.

Het kan gevaarlijk zijn om dit type inhalator zonder een steroïde luchtwegverwijder te gebruiken. Daarnaast is het belangrijk om te onthouden dat u bij noodgevallen een kortwerkende luchtwegverwijder moet gebruiken.

Wat zijn combinatie medicijnen voor astma patiënten?

Dit type inhalator bevat een combinatie van langwerkende luchtwegverwijdende medicatie, namelijk langwerkende bèta agonisten (LABA) en corticosteroïde ontstekingsremmende medicatie.

Meestal zal de arts wanneer u dit type medicatie wilt gebruiken inhalators zoals Serevent en Symbicort voorschrijven. Deze inhalators helpen om benauwdheid, kortademigheid en een beklemmend gevoel op de borst te verminderen en voorkomen op de lange termijn ook nog eens ontstekingen aan de luchtwegen.

Deze inhalators worden meestal voorgeschreven aan astmapatiënten die hun astma niet goed onder controle hebben en regelmatig reageren op bepaalde astma prikkels. Wanneer u combinatie inhalators krijg voorgeschreven is het belangrijk te onthouden dat u ook een luchtwegverwijder nodig heeft voor snelle hulp tijdens noodgevallen.

Wat zijn non-steroïde inhalators?

Deze vorm van luchtwegverwijders werkt op de lange termijn en bevat geen steroïden.

Er zijn twee van deze non- steroïde inhalators beschikbaar, namelijk Intal (wat sodium cromoglicaat bevat en vaak wordt gebruikt wanneer last heeft van inspanningsastma) en Tilade (wat nedocromil sodium bevat). Beide producten openen de luchtwegen en verminderen ontstekingen.

Wanneer u gevoelig bent voor het gebruik van steroïden kan uw arts deze alternatieve astma behandelingen aan u voorschrijven.

Wat is onderhoudstherapie en reliever medicatie (MART)?

Deze vorm van astma medicatie wordt alleen voorgeschreven aan astmapatiënten die 18 jaar of ouder zijn en erg veel moeite hebben met het onder controle houden van astma.

MART helpt om ontstekingen aan de luchtwegen te verminderen en aanhoudende en plotseling opkomende astma symptomen te minimaliseren. Bij deze behandeling heeft u geen aparte inhalator nodig aangezien de MART inhalator ook in noodgevallen mag worden gebruikt.

Wanneer uw astma symptomen ernstig zijn kunt u na overleg met uw huisarts de dosering verhogen.

De twee beschikbare MART inhalators zijn Symbicort SMART en Fostair SMART Regime.

Welke verschillende inhalators zijn er?

Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er talloze verschillende inhalators die astma symptomen bestrijden. Deze apparaten worden speciaal ontwikkeld om de juiste dosering in uw longen te krijgen en om zo efficiënt mogelijk te werken. Het kan zijn dat niet iedere soort inhalator geschikt voor u is en het is dus belangrijk om regelmatig langs de huisarts te gaan om uw astma en uw inhalatietechniek te laten controleren.

  1. Doserende Verstuiver (MDI)

Deze veelvoorkomende inhalator wordt ook wel de puffer genoemd en maakt gebruik van een afgemeten dosering bij elk gebruik.

Een eenmalige dosering komt via uw inhalator in uw luchtwegen terecht door een veilig type gas wat binnen de inhalator onder druk staat.

Deze medicatie wordt door middel van een druk op de knop bovenop de inhalator vanuit de aerosol kamer naar buiten gedrukt. Om dit type inhalator correct te gebruiken dient u uw ademhaling en het indrukken van de knop goed op elkaar af te stemmen. Dit is soms lastig en wanneer dit moeilijk voor u is kan uw dokter mogelijk andere astma medicatie voorschrijven of een apparaat voor de juiste timing meegeven (lees hieronder verder voor meer informatie).

  1. Breath-actuated Verstuiver (BAI)

Deze alternatieve vorm van astma medicatie wordt geactiveerd door uw adem.

Wanneer u gebruik maakt van deze inhalator ademt u in waarna de inhalator automatisch medicatie uitstoot.

Breath actuated inhalators zijn beschikbaar in gedoseerde vorm waarbij er per gebruik precies de juiste medicijndosering wordt vrijgegeven wanneer u normaal ademhaalt. Bij de poederinhalator variant wordt er droog poeder (DPI) vrijgegeven en dient u dieper in te ademen om de volledige dosering in uw luchtwegen te krijgen.

  1. Timing apparaten

Deze apparaten worden samen met doserende inhalators gebruikt om u als gebruiker te helpen om de correcte dosering van uw medicatie binnen te krijgen.

Soms kan het lastig zijn voor gebruikers van doserende inhalators om de ademhaling te coördineren terwijl u tegelijkertijd op de knop aan de bovenkant van de inhalator moet drukken. Zo kan het gebeuren dat u niet de correcte dosis binnenkrijgt.

Het timing apparaat is een kleine lege plastic container die u vast kunt klikken aan uw doserende inhalator en er zit een mondstuk aan de andere kant. Dit apparaat zorgt ervoor dat het medicijn zich verzamelt in de lege container waardoor u normaal kunt ademhalen en toch alle medicatie goed opneemt.

De timing en de snelheid waarmee u ademt is hierdoor niet zo belangrijk, waardoor deze timing apparaten vaak bij kinderen wordt gebruikt. Er komt minder medicatie in de achterkant van de keel terecht en zo wordt er meer astmamedicatie naar uw longen vervoerd.

Daarnaast zou een timing apparaat ook bijwerkingen van astma medicatie zoals orale schimmel verminderen.

  1. Vernevelaars

Een vernevelaar is een machine die een vloeistof omzet in een mist die u kunt inademen.

Deze vernevelaars worden meestal in ziekenhuizen gebruikt om een hoge dosis astma medicatie toe te dienen aan iemand die een astma aanval heeft gehad, vermoeid is en moeilijk kan ademhalen. Vernevelaars kunnen via een masker op uw gezicht worden verspreid zodat u alleen maar in en uit hoeft te ademen.

Deze vorm van astma medicatie wordt niet vaak gebruikt omdat onderzoek heeft aangetoond dat normale inhalators met een timing apparaat even effectief zijn.

 

Het is van groot belang dat u de bovengenoemde astma medicatie gebruikt zoals uw arts dat heeft voorgeschreven en dat u de juiste inhalatietechniek toepast.

Door het advies van uw arts op te volgen kunt u optimaal gebruik maken van de voordelen van deze medicatie en de kans op bijwerkingen verminderen.

Door de meest geschikte inhalator te gebruiken kunt u uw inhalatietechniek perfectioneren en wanneer u regelmatig ter controle van uw astma naar de huisarts gaat kunt u vaak zeer goed en met weinig dagelijkse problemen met astma leven.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  23-06-2022