Cialis is een populair erectiemiddel dat door veel mannen gebruikt wordt ter behandeling van erectieproblemen.

Dit geneesmiddel kan echter om verschillende redenen zoals de algehele gezondheid, andere medicatie en mogelijke bijwerkingen niet door iedereen gebruikt worden.

Een recept krijgen

Het is van belang om te onthouden dat Cialis alleen op recept van een arts verstrekt mag worden. Dit komt doordat men aan bepaalde criteria moet voldoen om dit middel veilig te kunnen gebruiken.

Voorwaarden waaraan uw gezondheid moet voldoen

Onder bepaalde omstandigheden mag u Cialis niet gebruiken.

 • Neem Cialis niet als u weet dat u allergisch bent voor tadalafil of een van de andere ingredienten.
 • Gebruik dit middel ook niet als u een ernstige hartaandoening heeft of als u recentelijk een hartaanval heeft gehad (minder dan 90 dagen geleden).
 • Mannen die minder dan 6 maanden geleden een beroerte hebben gehad of die hypotensie (lage bloeddruk) of ongecontroleerde hypertensie (hoge bloeddruk) hebben mogen Cialis ook niet nemen. Cialis kan namelijk extra druk op het hart uitoefenen, vooral tijdens seksuele activiteiten.
 • Cialis mag ook niet gebruikt worden als men lijdt aan niet-arterische anterieure ischemische optische neuropathie (NAION). Vertel het de arts als u oogklachten heeft.

De arts dient er ook van op de hoogte te worden gesteld als u een van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad:

 • sikkelcelanemie
 • multipel myeloom
 • leukemie
 • een vervorming van de penis
 • of lever- of nierproblemen.

De arts zal op basis van uw huidige gezondheid en uw medische voorgeschiedenis bepalen of u Cialis voor u geschikt is.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

 • Patienten die nitraten gebruiken dienen het gebruik van Cialis volledig te vermijden. Nitraten worden gebruikt om angina pectoris en pijn op de borst te behandelen en Cialis kan ervoor zorgen dat het effect van deze middelen te sterk wordt.
 • Riociguat is een geneesmiddel dat gebruikt wordt om bepaalde hartaandoeningen te behandelen. Gelijktijdig gebruik met Cialis kan zeer gevaarlijke wisselwerking als gevolg hebben met een hartaanval als gevolg. Deze twee medicijnen mogen nooit tegelijkertijd worden voorgeschreven.

Het gebruik van de volgende geneesmiddelen kan ervoor zorgen dat Cialis mogelijk niet geschikt is. Vertel het de arts altijd als u een van de volgende middelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk, zoals alfa-blokkers;
 • 5-alfa-reductaseremmers;
 • ketoconazol tabletten;
 • proteaseremmers;
 • fenobarbital;
 • fenytoïne;
 • carbamazepine;
 • rifampicine;
 • erytromycine;
 • claritromycine
 • of itraconazol.

Het is ook belangrijk dat u aan de arts doorgeeft of u ook andere erectiemiddelen gebruikt of heeft gebruikt

Bijwerkingen

Alle geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken, als zal lang niet iedereen hier mee te maken krijgen.

Neemt u Cialis en merkt u een van de volgende op:

 • een allergische reactie,
 • pijn op de borst,
 • een langdurige en pijnlijke erectie
 • Of tijdelijk verlies van uw zicht

dan dient u direct te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmiddelijk medische hulp in te schakelen.

Hoewel deze bijwerkingen niet vaak voorkomen hebben zij wel als gevolg dat Cialis geen geschikt optie voor u is.

Bekijk ook onze informatiepagina over het innemen van Cialis.