Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Ramipril capsules

Ramipril

Ramipril capsules worden gebruikt bij een hoge bloeddruk en verlagen het risico op aandoeningen die door hypertensie veroorzaakt kunnen worden.

Dankzij onze online gezondheidsservice kunt u vanaf nu met gemak uw geneesmiddelen aanvragen op een tijdstip waarop het u goed uitkomt.

LET OP: Aangezien dit een generiek medicijn is kan het merk van het product dat u ontvangt afwijken van de illustratie op deze pagina.

+1100 Trustpilot recensies
Ramipril Capsules1,25 mg

Deze capsules bevatten 1,25 mg Ramipril en kunnen gebruikt worden door mensen die dit geneesmiddel nog niet eerder gebruikt hebben of gevoelig zijn voor bijwerkingen. Eénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Ramipril Capsules2,5 mg

De tabletten met een dosis van 2,5 mg kunnen worden gebruikt als startdosering. Eénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Ramipril Capsules10 mg

De maximale dosis van 10 mg per tablet mag alleen worden gebruikt als de lagere dosissen niet effectief zijn gebleken. Eénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Ramipril Capsules5 mg

Een arts kan de dagelijkse dosering naar 5 mg per dag verhogen. Eénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling woensdag 6 juli

Ramipril capsules worden gebruikt bij een hoge bloeddruk en verlagen het risico op aandoeningen die door hypertensie veroorzaakt kunnen worden.

Dankzij onze online gezondheidsservice kunt u vanaf nu met gemak uw geneesmiddelen aanvragen op een tijdstip waarop het u goed uitkomt.

LET OP: Aangezien dit een generiek medicijn is kan het merk van het product dat u ontvangt afwijken van de illustratie op deze pagina.

Beschrijving

Ramipril is een generiek geneesmiddel tegen een te hoge bloeddruk en wordt gemaakt door Actavis. Deze capsules bevatten hetzelfde bestanddeel als Tritace, namelijk een ACE-remmer. Ramipril capsules zijn op verschillende sterktes verkrijgbaar. Welke dagelijkse dosering voor u het meest geschikt is is afhankelijk van welke andere geneesmiddelen u gebruikt en hoe gevoelig u bent voor bijwerkingen.

 1. Helpt de bloeddruk verlagen
 2. Eenvoudig door te slikken
 3. Generieke versie

Hoge bloeddruk (hypertensie) kan een tijd lang ongemerkt aanwezig zijn en veel mensen weten niet dat ze deze aandoening hebben. Dit komt doordat deze aandoening geen kenmerkende symptomen heeft waardoor men er vroeg achter kan komen. Dit betekent echter niet dat deze aandoening dus ongevaarlijk is. Hypertensie kan verschillende hart- en vaataandoeningen en zelfs beroertes als gevolg hebben. Vandaar dat deze aandoening altijd behandeld moet worden.

Mensen die ouder zijn dan 65 of mensen die weinig sporten, roken, veel alcohol drinken en een slecht dieet volgen lopen een hoger risico op deze aandoening. Vandaar dat een arts altijd eerst uw levensstijl onder de loep zal nemen wanneer er een te hoge bloeddruk bij u geconstateerd wordt. De patiënt zal vervolgens aanbevolen worden om maatregelen te nemen en hun levensstijl te veranderen, zoals: meer bewegen, een ander dieet, minder zoute voeding, stoppen met roken en minder alcohol. Als deze maatregelen alleen de bloeddruk niet voor voldoende verandering van de bloeddruk zorgen kan de arts ook medicatie voorschrijven.

Ramipril is een geneesmiddel dat kan helpen de bloeddruk omlaag te brengen. Dit geneesmiddel bevat een ACE-remmer. Deze stof remt de omzet van angiotensine naar angiotensine II. Angiotensine II reguleert de bloeddruk en kan deze verhogen door voor een vernauwing van de bloedvaten te zorgen. Door te zorgen dat er minder angiotensine II in het bloed aanwezig is kan ramipril helpen de bloeddruk te verminderen.

Het kan soms lastig zijn om tijd vrij te maken om bij de huisarts en apotheek langs te kunnen gaan. Met onze online service kan de arts uw aanvraag op afstand in behandeling nemen en hoeft u niet persoonlijk langs te komen of een afspraak te maken. Na goedkeuring wordt er een recept aangemaakt zodat onze apotheek uw medicatie kan versturen. Alle bestellingen worden met tracking verstuurd. Zo weet u precies waar uw medicijnen zich bevinden en wanneer zij bij u thuis aankomen.

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voordat u dit geneesmiddel voor het eerst inneemt, dient u eerst de patiëntenbijsluiter aandachtig door te lezen. Hierin staat precies beschreven hoe dit product ingenomen moet worden. Daarnaast dient u ook altijd de aanwijzingen van uw arts op te volgen. Deze maatregelen zullen de medicatie in staat stellen om zo effectief mogelijk te zijn en zullen u ook helpen bepaalde bijwerkingen te voorkomen.

 1. Innemen zoals voorgeschreven door de arts.
 2. Doorgaans is de dagelijkse startdosering 1,25 of 2,5 mg.
 3. Slik de capsules heel door. Neem deze medicatie met water in. Niet op de capsules kauwen.
 4. U zult uw bloeddruk regelmatig moeten laten controleren wanneer u gebruik maakt van dit geneesmiddel.
 5. Een arts kan ervoor kiezen de dagelijkse dosering te verhogen als uw huidige dosering niet voor voldoende verschil zorgt.
 6. De maximale dagelijkse dosering is 10 mg.
 7. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.
 8. Als u een dosis bent vergeten in te nemen sla deze dan over en ga gewoon verder zoals normaal.

De hierboven beschreven aanwijzingen gelden slechts als richtlijn. Bekijk de bijsluiter voor een complete gebruiksaanwijzing. Als u verdere vragen heeft kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker.

Download PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Ramipril Capsules 1,25 mg

Ramipril Capsules 2,5 mg

Ramipril Capsules 5 mg

Ramipril Capsules 10 mg

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Het is belangrijk om te weten welk soort bijwerkingen er mogelijk is wanneer u dit geneesmiddel slikt. Zo kunt u direct ingrijpen en hulp inschakelen indien dit nodig mocht zijn.  Schakel direct de hulp van een arts in als u de tekenen of symptomen van een van de volgenden opmerkt: een allergische reactie; de ontwikkeling of verergering van huidaandoeningen; hartkloppingen; hartaanval of beroerte; longproblemen; hepatitis; beenmergproblemen; of pancreatitis. Meer informatie over de tekenen van deze aandoeningen kunt u in de bijsluiter teruglezen.

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, lage bloeddruk, hoesten, sinusitis, bronchitis, maagpijn, diarree, indigestie, misselijkheid of braken, huiduitslag, spierkrampen, of verhoogde kaliumgehaltes in het bloed.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Evenwichtsproblemen, jeuk, gevoelloosheid, tintelingen, paresthesie, verandering van de smaak, slapeloosheid, depressie, zich angstig voelen, verstopte neus, ademhalingsproblemen, brandend maagzuur, constipatie, vaker dan gewoonlijk plassen, zweten, verlies van eetlust, onregelmatige hartslag, verminderd libido, vasthouden van vocht, blozen, wazig zicht, pijn in de gewrichten, koorts, of bloedtesten die veranderingen tonen in de leverfunctie.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Zich beverig of verward voelen, zwelling van de tong, schilfering of vervellen van de huid, vlekken op de huid, koud gevoel in de ledematen, zwak gevoel, gehoorstoornissen.

Bovenstaande opsomming is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Vertel de arts (tijdens het beantwoorden van de online medische vragenlijst) welke andere geneesmiddelen u gebruikt, ook als dit vrij verkrijgbare middelen of kruidenpreparaten zijn. Ramipril kan mogelijk een wisselwerking met de volgende middelen veroorzaken: ibuprofen, indomethacine, aspirine of andere pijnstillers; geneesmiddelen die gebruik worden bij een lage bloeddruk, shock, hartfalen, astma of allergieën zoals efedrine, noradrenaline (norepinefrine) en adrenaline (epinefrine); geneesmiddelen die gebruikt worden bij kanker, zoals chemotherapie; middelen die gebruikt worden afstoting van organen na een transplantatie te verhinderen, zoals ciclosporine en tacrolimus; aliskiren; diuretica, zoals furosemide; middelen die de hoeveelheid kalium in het bloed kunnen verhogen zoals spironolacton, triamtereen, amiloride of heparine; steroïden, zoals prednisolon; antdiabetica, zoals insuline; allopurinol; procaïnamide; of lithium.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Stel de arts tijdens het beantwoorden van de online vragenlijst er ook altijd op de hoogte van uw volledige medische voorgeschiedenis.

Dit geneesmiddel is niet geschikt voor mensen met: een noten of soya-allergie, in combinatie met andere geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk, of een voorgeschiedenis van angio-oedeem; nierproblemen; aandoeningen waarbij u dialyse of bloedfiltratie krijgt; stenose van de nierarterie; lage of instabiele bloeddruk; of diabetes of een nierfunctiestoornis en u wordt behandeld met een geneesmiddel dat aliskiren bevat.

U dient extra voorzichtig te zijn met het gebruik van dit geneesmiddel als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad: hart-, lever- of nierproblemen; diarree; als u behandeling ondergaat om uw gevoeligheid voor wespen- of bijensteken te verminderen; hoge kaliumgehaltes in het bloed heeft; of als een collageenziekte heeft zoals sclerodermie of systemische lupus erythematodes.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Ramipril Capsules 1,25 mg

Ramipril Capsules 2,5 mg

Ramipril Capsules 5 mg

Ramipril Capsules 10 mg

Q&A

Ramipril capsules

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Het drinken van alcohol wordt afgeraden wanneer u dit geneesmiddel gebruikt aangezien alcohol de kans op bijwerkingen sterk kan verhogen. Raadpleeg uw arts als u hier verdere vragen of zorgen over heeft.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Dit geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken die de rijvaardigheid sterk kunnen beïnvloeden, zoals duizeligheid of slaperigheid. U mag pas autorijden als is vastgesteld dat u geen last heeft van bijwerkingen die de rijvaardigheid beïnvloeden.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Dit medicijn mag absoluut niet gebruikt worden gedurende de laatste 6 maanden van een zwangerschap en het gebruik ervan wordt afgeraden voor vrouwen die minder dan drie maanden zwanger zijn. Dit geneesmiddel is ook niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven.

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Beneden 25°C. Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen.

Ben ik allergisch voor een van de bestanddelen?

De Ramipril capsules bevatten: ramipril, gepregelatineerd zetmeel, gelatine, water, zwart ijzeroxide (E172), titaandioxide (E171), schellak (E904), sojalecithine (E322), antischuim DC 1510, indigokarmijn FD&C blauw 2 (E132) en geel ijzeroxide (E172).

Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor één van deze bestanddelen allergisch bent.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Ramipril is altijd alleen op recept verkrijgbaar. Uw bloeddruk zal regelmatig gecontroleerd moeten worden wanneer u dit product gebruikt. Met onze service kunt u in één keer zowel uw recept aanvragen als uw bestelling plaatsen en zal de betaling alleen verricht worden indien uw aanvraag goedgekeurd wordt door de arts.

Is dit product voor mij geschikt?

Plaats vandaag nog uw bestelling zodat de arts kan controleren of dit geneesmiddel voor u geschikt is. Onze artsen doen dit op basis van de online vragenlijst die u moet beantwoorden. Vervolgens kan de arts een recept uitschrijven en doorsturen naar de apotheek zodat de apotheker nog dezelfde dag uw geneesmiddelen met tracking kan verzenden.

 

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1132 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden