Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Zestoretic

Lisinopril/Hydrochlorothiazide

Zestoretic is een geneesmiddel tegen hypertensie en wordt gemaakt door AstraZeneca. Het bevat een combinatie van een ACE-remmer en een diureticum (plasmiddel).

Het hoeft niet moeilijk te zijn om online uw medicatie te bestellen. Met onze betrouwbare service hoeft u slechts een medische vragenlijst te beantwoorden en u heeft, na goedkeuring van de arts, u medicatie de volgende werkdag in huis.

+1100 Trustpilot recensies
Zestoretic 1010 mg/12,5 mg

Deze tabletten bevatten 10 mg lisinopril en 12,5 mg hydrochlorothiazide. Dit is de gebruikelijke startdosering.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling woensdag 6 juli

Zestoretic is een geneesmiddel tegen hypertensie en wordt gemaakt door AstraZeneca. Het bevat een combinatie van een ACE-remmer en een diureticum (plasmiddel).

Het hoeft niet moeilijk te zijn om online uw medicatie te bestellen. Met onze betrouwbare service hoeft u slechts een medische vragenlijst te beantwoorden en u heeft, na goedkeuring van de arts, u medicatie de volgende werkdag in huis.

Beschrijving

Zestoretic is een geneesmiddel in tabletvorm dat twee actieve bestanddelen bevat: lisinopril en hydrochloorthiazide. Dit medicijn dient gebruikt te worden ter verlaging van de bloeddruk en helpt zo ook het risico op hart- en vaataandoeningen zoals hartaanvallen en beroertes verlagen. Dit geneesmiddel wordt gemaakt door AstraZeneca en is alleen op recept verkrijgbaar. De dosering die voor u geschikt is, is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en in welk stadium van de behandeling u zich bevindt.

 1. Two dosissen verkrijgbaar
 2. Merkgeneesmiddel
 3. Eenmaal daags innemen

Hoge bloeddruk, of hypertensie, is vaak niet direct op te merken omdat het geen kenmerkende symptomen veroorzaakt. Sommige mensen hebben weten niet eens dat hun bloeddruk verhoogd is tot zij last krijgen van ernstige hartaandoeningen. Deze aandoening komt vrij veel voor. Naar schatting heeft ongeveer een kwart van de bevolking in Nederland een verhoogde bloeddruk.

De kans op deze aandoening neemt toe naarmate mensen ouder worden. Mensen van 65 en ouder vallen in de hoogste risicogroep. Jongere mensen kunnen echter ook last krijgen van deze aandoening. Soms kan dit onder andere het gevolg zijn van de levensstijl. Risicofactoren zijn onder andere: te veel alcohol of cafeïne, roken, slechte voedingsgewoonten, of onvoldoende lichaamsbeweging. Ook kan genetische aanleg een rol spelen. Andere mensen krijgen een hoge bloeddruk als gevolg van een andere aandoening, zoals diabetes.

Meestal begint de behandeling van hoge bloeddruk bij het doorvoeren van veranderingen aan de levensstijl. Minder roken, minder alcohol, minder zout en voldoende lichaamsbeweging zijn hier een aantal voorbeelden van. Dergelijke maatregelen hebben vaak een groot effect op de bloeddruk.

Bij sommige mensen zal er echter ook medicatie nodig zijn om de bloeddruk ver genoeg omlaag te krijgen. Zestoretic is een geneesmiddel dat in dat geval kan worden voorgeschreven. Dit medicijn bevat twee actieve bestanddelen en is geschikt voor mensen waarbij medicatie met slechts een actief bestanddeel niet voldoende effect op de bloeddruk heeft gehad.

Lisinopril, een van de twee actieve bestanddelen, is werkzaam doordat het het enzym remt dat het hormoon angiotensine omzet naar angiotensine II. Angiotensine II zorgt voor een vernauwing van de bloedvaten, wat een hogere bloeddruk als gevolg heeft. Door ervoor te zorgen dat er minder van dit hormoon aanwezig is in het lichaam zullen de bloedvaten minder sterk vernauwen en zal ook de bloeddruk dalen.

Diuretica zoals hydrochloorthiazide, het tweede actieve bestanddeel, werkt op een andere manier maar heeft wel hetzelfde doel: het verlagen van de bloeddruk. Diuretica, ook wel plasmiddelen, zorgen ervoor dat de nieren meer kalium en natrium, zouten dus, uit het bloed onttrekken. Dit zout trekt ook water meer uit het bloed. Dit water wordt door de nieren afgescheiden uit het lichaam. Doordat er minder water in het bloed aanwezig is daalt de bloeddruk.  

U hoeft geen afspraak te maken om Zestoretic via onze apotheek aan te kunnen schaffen. Beantwoord enkel de medische vragenlijst en een van onze artsen zal uw aanvraag controleren. Zodra de arts denkt dat het geneesmiddel geschikt is voor u en hij of zij een recept heeft uitgeschreven kan onze apotheek uw medicatie opsturen. U heeft uw bestellingen de volgende werkdag in huis.  

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Zorg er bij het innemen van geneesmiddelen er altijd voor dat u de aanwijzingen van uw arts opvolgt. Lees ook altijd eerst de bijsluiter zorgvuldig door voordat u uw medicatie begint te gebruiken. Zo heeft u minder kans last te krijgen van bijwerkingen en kan dit geneesmiddel beter werken.

 1. Innemen zoals voorgeschreven door de arts.
 2. Doorgaans is dit als volgt: eenmaal daags 1 tablet heel doorslikken. Neem de medicatie elke dag rond hetzelfde tijdstip in.
 3. De startdosering is normaal gesproken 10 mg/12,5 mg.
 4. De dagelijkse dosering kan na verloop van tijd door de arts verhoogd worden.
 5. U dient uw bloeddruk regelmatig te laten controleren wanneer u dit geneesmiddel slikt.
 6. Als u uw medicatie bent vergeten in te nemen doe dit dan zo snel mogelijk alsnog tenzij het binnen vier uur tijd is voor de volgende dosis. Sla in dat geval de vergeten dosis over en ga verder met het innemen van de volgende dosis wanneer het daar tijd voor is.
 7. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.

Dit is slechts een samenvatting van de gebruiksaanwijzing zoals beschreven in de patiëntenbijsluiter. Raadpleeg voor gebruik altijd eerst de bijsluiter en neem contact op met een arts of apotheker als u verdere vragen heeft.

Download PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Zestoretic 10 10 mg/12,5 mg

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Niet iedereen die dit geneesmiddel gebruikt zal last krijgen van bijwerkingen, maar de kans dat er bijwerkingen optreden bestaat altijd, bij alle vormen van medicatie. Sommige bijwerkingen kunnen gevaarlijke gevolgen voor de gezondheid hebben. Raadpleeg direct een arts als u zich zorgen maakt over bepaalde gevaarlijke bijwerkingen.

Als u de tekenen van een van de volgende aandoeningen opmerkt dient u onmiddelijk te stoppen met het nemen van dit geneesmiddel en ook direct spoedeisende medische hulp in te schakelen: een allergische reactie of ernstige leverproblemen. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie over de tekenen en symptomen die op deze gevaarlijke bijwerkingen kunnen duiden.

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen, diarree, misselijkheid of braken, hoesten of nierproblemen.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Stemmingswisselingen, tintelingen, draaierig gevoel, slaapproblemen, een hartaanval of beroerte, onregelmatige hartslag, verandering van kleur in uw vingers of tenen, loopneus, maagpijn en indigestie, verandering in de leverfunctie, huiduitslag, jeuk, impotentie, zwakte, of vermoeidheid.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Droge mond, haaruitval, verwarring, netelroos, psoriasis, bloedvergiftiging, nierfalen, vergroting van het borstweefsel bij mannen.

Zeer zelden (1 op de 10.000 personen of minder):
Fall in blood cells or platelets in the blood, swollen glands, increased immune response, hypoglycaemia, bronchospasm, lung inflammation, sinusitis, inflammation of the pancreas or a reduction in urinary frequency.

Bovenstaande opsomming is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Als u ook andere geneesmiddelen gebruikt dan moet de arts die het recept voor Zestoretic uit zal schrijven daar altijd van op de hoogte worden gesteld. Dit kunt u tijdens het beantwoorden van de online vragenlijst. Bij het gelijktijdig gebruik van Zestoretic met een van de volgende middelen kan er mogelijk een wisselwerking optreden: geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk; NSAID's; aliskiren; diuretica; tricyclische en tetracyclische antidepressiva; lithium; kaliumbevattende geneesmiddelen; calciumzouten; antidiabetica zoals insuline; desensibilisatiebehandeling voor wespen- en bijensteken; geneesmiddelen die gebruikt worden bij astma of verkoudheid; immunosuppressiva, zoals ciclosporine; allopurinol; procaïnamide; hartglycosiden; geneesmiddelen die goud bevatten; amfotericine B; carbenoxolon; corticosteroïden; corticotropine; stimulerende laxeermiddelen; cholestyramine en colestipol; tubocurarine; trimethoprim; sotalol; lovastatine; dextrasulfaat; of cytostatica.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Stel de arts altijd op de hoogte van uw volledige medische voorgeschiedenis zodat zij goed kunnen bepalen of dit geneesmiddel veilig door u te gebruiken is.

Bij sommige aandoeningen kan het gebruik van dit geneesmiddel zeer gevaarlijk gevolgen hebben. Gebruik Zestoretic niet als u een van de volgende aandoeningen heeft: een allergische reactie op een vergelijkbaar product; angio-oedeem; ernstige nierproblemen; geen of zeer sterk verminderde urineproductie; ernstige leverproblemen; of diabetes of nierfunctiestoornis die momenteel behandeld wordt met aliskiren.

Dit geneesmiddel is mogelijk niet geschikt voor mensen met een van de volgende aandoeningen (of mensen met een van de volgende aandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn met het gebruik van dit geneesmiddel: stenose van de aorta, hartkleppen of de nierslagader; diarree; collageen-vasculaire aandoening; hoge cholesterol; systemische lupus erythematodes; hypertrofische cardiomyopathie; lage bloeddruk; nierproblemen; leverproblemen; of diabetes.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Zestoretic 10 10 mg/12,5 mg

Q&A

Forum

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Nee, het drinken van alcohol wordt afgeraden wanneer u deze tabletten slikt. Alcohol kan ervoor zorgen dat deze medicatie minder goed werkt.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Nee. Dit is niet te verwachten. Krijgt u echter last van gevaarlijke bijwerkingen dan kan uw rijvaardigheid alsnog aangetast worden. Neem in dat geval contact op met een arts.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Het gebruik van Zestoretic wordt afgeraden tijdens de vroege stadia van een zwangerschap en mag absoluut niet gebruikt worden door vrouwen die langer dan drie maanden zwanger zijn. Dit geneesmiddel is mogelijk ook niet geschikt voor vrouwen die borstvoeding geven. Raadpleeg in dit geval altijd een arts zodat hij of zij een ander geneesmiddel kan voorstellen.

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen en beneden de 30°C bewaren.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Dit geneesmiddel bevat de volgende ingrediënten: lisinopril, hydrochloorthiazide, calciumwaterstoffosfaat, magnesiumstearaat, maïszetmeel, mannitol, gepregelatineerd zetmeel en ijzeroxide (E172).

Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van deze stoffen allergisch bent.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Dit geneesmiddel mag enkel op recept verstrekt worden. Uw bloeddruk dient regelmatig gecontroleerd te worden wanneer u dit geneesmiddel slikt.

Is dit product voor mij geschikt?

Beantwoord de korte vragenlijst vandaag nog om erachter te komen of u dit geneesmiddel via onze site kunt bestellen. Een gekwalificeerd arts zal uw antwoorden doornemen en een recept uitschrijven indien hij of zij denkt dat dit geschikt is. U kunt uw medicatie vervolgens de volgende dag al in huis verwachten.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1132 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden