Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×

Redactiebeleid

De inhoud van de Treated.com webpagina’s en apps is bedoeld om:

 

 • Accurate en makkelijk leesbare informatie voor patiënten over medicatie en medische aandoeningen te geven.
 • Gezondheidszorg toegankelijk te maken voor het publiek.
 • Een gezonde, gebalanceerde en actieve leefstijl te bevorderen.
 • Het veilige en verantwoordelijke gebruik van medicatie aan te moedigen.

Gebruik van betrouwbare informatie

 

Wij streven ernaar om informatie over medicatie en aandoeningen zo accuraat, recent en toegankelijk te maken.

 

Informatie over de werking van medicatie, bijwerkingen en contra-indicaties wordt alleen van betrouwbare en gerenommeerde bronnen afgeleid.

 

Voorbeelden van betrouwbare bronnen die wij gebruiken zijn:

 

 • De bijsluiters van medicatie die door de fabrikant zelf geschreven zijn en gepubliceerd zijn op het Electronic Medicines Compendium (eMC).
 • The British National Formulary (BNF)
 • The National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
 • The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
 • En NHS Choices

Hoewel wij geen volledige informatie over aandoeningen of medicatie kunnen geven verwijzen we wel naar betrouwbare bronnen, zoals de bovenstaande, voor extra informatie.

 

Toewijding aan onpartijdigheid

 

Treated.com zal geen voorkeur geven aan een bepaald merk, product of medicatie.

 

Het kan zijn dat we gebruikers op de hoogte brengen van het bestaan van een specifiek merk, product of medicatie. Wij nodigen patiënten uit om het gebruik van een bepaald merk, product of bepaalde medicatie openlijk te bespreken met de eigen huisarts of dokter en dit vooral te doen bij eerste gebruik.

 

Informatie over medicatie of een product zullen wij citeren uit onderzoek en studies die in een klinische omgeving wordne uitgevoerd. Wij streven er altijd naar om gebalanceerde en onpartijdige informatie te geven en nodigen gebruikers uit om de citaties verder te verkennen met werkende links waar dit van toepassing is.

 

Waar er geen algemene consensus is of waar er verdere studies nodig zijn voor een definitieve conclusie over het gebruik van bepaalde medicatie of over bepaalde aandoeningen zullen wij dit aangeven.

 

Promotie van onze diensten

 

Treated.com biedt een dienst aan en kan daarom gebruik maken van advertenties en promotie via onze inhoud, eigen platforms en externe verspreiders.

 

De inhoud op Treated.com kan informatie geven over diensten die door externe organen, zoals medische goede doelen en andere overheidsinstellingen worden aangeboden. Toch zal onze inhoud niet gebruikt worden voor het voorkeur geven aan een bepaalde commerciële service boven een andere commerciële service.

 

Medische terminologie

 

Wij streven ernaar onze inhoud gebruiksvriendelijk, doch toegankelijk en accuraat te maken.

 

Waar wij medische terminologie gebruiken in onze inhoud zullen wij deze termijnen tegelijkertijd ook uitleggen in begrijpelijke taal, met links naar verdere informatie van betrouwbare bronnen wanneer dit nodig is.

 

Toewijding aan een gezonde leefstijl

 

Treated.com is toegewijd aan het promoten en vergroten van bewustzijn omtrent een gezonde leefstijl. Onze inhoud zal daarom:

 

 • Patiënten aanmoedigen om een open en eerlijke relatie met de huisarts aan te gaan.
 • Patiënten adviseren om aanpassingen in de leefstijl te overwegen als vervanging of naast gebruik van medicatie.
 • Patiënten aanmoedigen om medische zorg in te schakelen of verder advies van de eigen huisarts te vragen waar dit nodig is.
 • Patiënten adviseren om met de huisarts of andere specialistische zorgverleners te overleggen voordat er een bepaald dieet of levensstijl verandering wordt gemaakt.
 • Patiënten informeren over de algemene consensus omtrent medicatie of medische aandoeningen, met referentie naar de bovengenoemde betrouwbare bronnen waar dit mogelijk is.
 • Gebruik maken van advies van specialisten of woordvoerders in bepaalde medische takken waar dit beschikbaar is.
 • Alleen theorieën of claims herhalen indien deze ondersteund worden door klinisch bewijs.

 

Bronweergaven

 

Waar wij quotes, citaten of data uit klinische onderzoeken van externe publicaties in onze inhoud verwerken zullen we:

 

 • De naam van de publicatie of website waar de informatie vandaan komt aangeven.
 • Een link weergeven waar mogelijk.
 • Gegevens zoals auteur, titel van het onderzoek, publicaties en jaar in de voetnoten toevoegen waar de lay-out van onze website dit toestaat.

 

Ons eigen onderzoek

 

Wanneer Treated.com eigen onderzoek of analyse doet zal de bijbehorende inhoud:

 • De gegevens presenteren op een toegankelijke manier.
 • Uitleggen hoe de gegevens zijn verzameld.
 • Welke formule, vergelijkingen of calculaties er gemaakt zijn en de methode achter de inhoud uitleggen.
 • De gegevens waar mogelijk presenteren aan relevante personen in de gezondheidszorg en quotes publiceren.
 • Potentiële hypotheses aanbieden na advies van controlerende clinici om de gegevens verder uit te leggen.
 • Zo transparant mogelijk zijn in uitleg die gerelateerd is aan onderzoek of de nadelen van de methode gebruikt voor het onderzoek.

 

Privacy

 

Inhoud op Treated.com zal nooit persoonlijke informatie, gegevens of privé correspondentie tussen u en een medewerker van ons bevatten. Wij gebruiken alleen quotes van onze woordvoerders en gezondheidsspecialisten met van tevoren gegeven toestemming en kennis.

 

Gevoelige onderwerpen

 

Wij streven er altijd naar om gevoelige onderwerpen in onze inhoud met tact en alle zorg te bespreken. Waar van toepassing zal onze inhoud de gebruiker refereren naar een betrouwbare bron die verdere assistentie en informatie kan verstrekken.

 

Aanstootgevende inhoud

 

De inhoud op onze website bespreekt verschillende medische aandoeningen en medicatie uitgebreid. We begrijpen dat professionalisme en tact bij alle onderwerpen van belang is , inclusief informatie van intieme, fysieke aard.

 

Inhoud op Treated.com zal nooit informatie of afbeeldingen bevatten die aanstootgevend kunnen zijn.

 

Ons proces bij het samenstellen van informatie

 

Klinische accuratie en het letten op details staan voorop wanneer wij informatie schrijven. Treated.com volgt daarbij het onderstaande proces:

 

 • Onderzoek en compositie
 • Controle en wijzigingen
 • Controle door de content manager
 • Nalezen door een clinicus waar van toepassing
 • Publicatie

 

Wijzigen van inhoud

 

Wij streven ernaar om alle informatie op Treated.com recent en relevant te houden.

Naast het bovengenoemde proces wordt alle inhoud van Treated.com elke twee jaar gecontroleerd.

Tijdens dit proces worden statistieken en aantallen vervangen met meer recente gegevens wanneer dit van toepassing is.

 

Feedback en klachten

 

Wij ontvangen uw feedback graag indien u lezer, gebruiker of specialist bent en bespreken feedback graag via de email met u.

 

Gebruikers die feedback willen geven kunnen via onze klantenservice of sociale media bij ons terecht.

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden