Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Fluconazol

Fluconazole

Fluconazol is een vorm van medicatie die gebruikt kan worden voor de behandeling van schimmelinfecties zoals voetschimmel en ringworm.

Ontvang de medicatie die u nodig heeft met behulp van onze eenvoudig te gebruiken service. Beantwoord vandaag nog de vragenlijst zodat de arts uw bestelling kan bekijken.

+1100 Trustpilot recensies
Fluconazole50 mg

Deze tabletten 50 mg fluconazol. Doorgaans dient deze vorm van medicatie tot wel l6 weken lang éénmaal daags te worden ingenomen.

+ 24-uurs levering
Fluconazole200mg

Dit tablet bevat 200mg fluconazole. Normaal gesproken neemt u één tablet per dag in voor de behandeling van schimmelinfecties aan de huid.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling dinsdag 28 juni

Fluconazol is een vorm van medicatie die gebruikt kan worden voor de behandeling van schimmelinfecties zoals voetschimmel en ringworm.

Ontvang de medicatie die u nodig heeft met behulp van onze eenvoudig te gebruiken service. Beantwoord vandaag nog de vragenlijst zodat de arts uw bestelling kan bekijken.

Beschrijving

Fluconazol is een geneesmiddel dat gebruikt kan worden voor de behandeling van verschillende soorten schimmelinfecties. Dit geneesmiddel is de generieke versie van de door Teva gemaakt Diflucan. Hoelang deze medicatie gebruikt moet worden is afhankelijk van het soort infectie. Bij voetschimmel en ringworm dient fluconazol meestal 6 weken lang éénmaal daags te worden ingenomen.

 1. Eénmaal daags innemen
 2. Te gebruiken bij verschillende infecties
 3. Betrouwbaar geneesmiddel

Er zijn verschillende soorten schimmels die altijd van nature op de huid voorkomen. Deze veroorzaken normaal gesproken geen overlast. Onder bepaalde omstandigheden kunnen bepaalde schimmels zodanig groeien dat het evenwicht op de huid verstoord wordt en er een infectie optreedt. De symptomen zijn afhankelijk van het lichaamsdeel waar de infectie zich bevindt. Bij voetschimmel (of: zwemmerseczeem) treedt er meestal een uitslag op tussen de tenen, met schilfering van de huid in dat gebied als gevolg.

Ringworm is een ander soort schimmelinfectie. Deze infectie kan overal op het lichaam voorkomen maar is het vaakst terug te vinden op de armen en handen, de nek en het gezicht. De kenmerkende uitslag is vaak ringvormig met een gezond stuk huid in het midden. Deze uitslag kan ook in de liezen voorkomen. Daar wordt ringworm doorgaans veroorzaakt door het dragen van te strakke kleding of overmatig zweten tijdens het sporten.

Dergelijke infecties kunnen van persoon op persoon worden doorgeven via direct huidcontact. Ook kunnen deze schimmelinfecties via indirect contact worden overgedragen, bijvoorbeeld door het gebruik van handdoeken of het betreden van openbare douchehokjes. Zelfs via contact met huisdieren met een vergelijkbare infectie worden doorgegeven.

Antischimmelmiddelen of antimyotica kunnen worden voorgeschreven om het evenwicht op de huid te helpen herstellen en de schimmel die de infectie veroorzaakt te doden. Fluconazol behoort tot de antimyotica en is verkrijgbaar in capsulevorm. Het actieve bestanddeel, fluconazol, verstoort de celstructuur van de schimmel.

Fluconazol doet dit doordat het ervoor zorgt dat de schimmel geen ergosterol meer kan aanmaken. Ergosterol is nodig voor het behoud van de celwanden. Wanneer er door te weinig ergosterol gaatjes in de celwanden onstaan lopen de cellen leeg en sterft de schimmel af.

Het kan soms lastig zijn om tijd vrij te maken om bij de huisarts en apotheek langs te kunnen gaan. Met onze online service kan de arts uw aanvraag op afstand in behandeling nemen en hoeft u niet persoonlijk langs te komen of een afspraak te maken. Na goedkeuring wordt er een recept aangemaakt zodat onze apotheek uw medicatie kan versturen. Alle bestelling worden met tracking verstuurd. Zo weet u precies waar uw medicijnen zich bevinden en wanneer zij bij u thuis aankomen.

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  08-03-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Het is zeer belangrijk dat u altijd de aanwijzingen van uw arts opvolgt bij het gebruik van dit geneesmiddel. Zorg ervoor dat u ook altijd de bijsluiter nauwkeurig doorleest voordat u een geneesmiddel begint te gebruiken. Zo zal het risico dat u last krijgt van bijwerkingen lager zijn en kan het geneesmiddel zo goed mogelijk werken.

 1. Innemen zoals voorgeschreven door de arts.
 2. Bij een schimmelinfectie kan dit als volgt zijn: tot wel 6 weken lang éénmaal daags 1 tablet van 50 mg innemen.
 3. Slik de capsules altijd heel door. U kunt deze capsules met water innemen.
 4. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.
 5. Als u bent vergeten een dosis in te nemen kunt u dit alsnog doen tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Ga in dat geval gewoon verder met de volgende dosis en sla de vergeten dosis over.

Deze aanwijzingen gelden slechts als richtlijn. Meer informatie staat beschreven in de bijsluiter. Ook kunt u een arts of apotheker vragen stellen over het gebruik van dit geneesmiddel.

Download Fluconazole 150 PDF

Download Fluconazole 200 PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  08-03-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Fluconazole 50 mg

Fluconazole 200mg

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Stel uw arts er altijd direct van op de hoogte als u last krijgt van: een ernstige allergische reactie (onder andere te herkennen aan netelroos, koorts, zwelling van het gezicht, lippen of tong, of een plotselinge piepende ademhaling; leverproblemen (geelzucht of donkere urine); een ernstige huiduitslag met blozen, koorts, blaren of zweertjes; een uitslag met rode, vervellende of opgezwollen huid vergelijkbaar met een brandwond.

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Hoofdpijn, maagklachten, diarree, misselijkheid of braken, verhoogde leverfunctiewaarden bij bloedtesten, of huiduitslag.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Verminderd aantal rode bloedcellen met zwakte en ademloosheid als gevolg, decreased appetite, verminderde eetlust, slapeloosheid, sufheid, epileptische aanvallen, duizeligheid, draaierig gevoel, tintelingen, prikkelend of verdoofd gevoel, veranderingen van de smaakwaarneming, indigestie, winderigheid, droge mond, spierpijn, laag kaliumgehalte in het bloed, overmatig zweten, vermoeidheid, of koorts.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Verlaagde gehaltes van witte bloedcellen en bloedplaatjes, veranderingen in het cholesterolgehalte in het bloed, het schudden, abnormaal elektrocardiogram, onregelmatige hartslag, of haaruitval.

Bovenstaande opsomming is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt mag u Flucanazol niet gebruiken: terfenadine of astemizol; cisapride; pimozide; of kinidine.

Vertel het de arts (tijdens het beantwoorden van de online medische vragenlijst) als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt, aangezien fluxonazol mogelijk minder geschikt is voor u of de dosering moet worden aangepast: rifampicine, rifabutine, erytromycine of azitromycine; hydrochloorthiazide of eplerenon; anticoagulantia zoals warfarine; midazolam, triazolam of andere soorten benzodiazepinen; sulfonylureumderivaten, waaronder chloorpropamide, glibenclamide, glipizide, tolbutamide of nateglinide; ciclosporine, tacrolimus, everolimus of sirolimus; zidovudine (AZT), nevirapine, ritanovir, tipranavir, aquinavir of saquinavir; cisapride; pimozide, quetiapine en sertindol; antidepressiva zoals amitriptyline, nortriptyline, citalopram en reboxetine; vincristine en vinblastine; sint-janskruid; middelen tegen migraine zoals ergotamine en methylsergide; atorvastatine, simvastatine of andere geneesmiddelen tegen hoge cholesterol; calciumantagonisten zoals nifedipine, amilodipine, nisoldipine; NSAID's zoals ibuprofen, celecoxib, rofecoxib of parecoxib; cyclofosfamide; antimalariamiddelen zoals artemether en lumefantrine; bosentan; losartan; amfotericine; prednison; fentanyl; terfenadine of astemizol; ivabradine; kinidine; methadon; vitamine A; theofylline; orale anticonceptiva; alfentanil; halofantrine; fenytoïne of carbamazepine; of voriconazol.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Gebruik dit geneesmiddel niet als u aan porfyrie lijdt. U dient extra voorzichtig te zijn met het gebruik van dit geneesmiddel als een voorgeschiedenis heeft van: lever- of nierproblemen; AIDS; hartproblemen; of een verstoring van de zoutgehaltes in het bloed.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  08-03-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Fluconazole 50 mg

Fluconazole 200mg

Q&A

Q&A

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Ja. Alcohol hoort de werking van dit geneesmiddel niet aan te tasten.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Nee. Dit is niet te verwachten. Krijgt u echter last van gevaarlijke bijwerkingen dan kan uw rijvaardigheid alsnog aangetast worden. Neem in dat geval contact op met een arts.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Dit product is niet geschikt voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Het kan nodig zijn om een extra vorm van anticonceptie te gebruiken terwijl u gebruik maakt van dit geneesmiddel.

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen. Beneden 30°C bewaren.

Ben ik allergisch voor een van de bestanddelen?

Dit product bevat: fluconazol, lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, natriumlaurylsulfaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), chinolinegeel (E104), patentblauw V (E131) en gelatine.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van de bestanddelen allergisch bent.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Fluconazol is altijd alleen op recept verkrijgbaar. Met onze service kunt u in één keer zowel uw recept aanvragen als uw bestelling plaatsen en zal de betaling alleen verricht worden indien uw aanvraag goedgekeurd wordt door de arts.

Is dit product voor mij geschikt?

Plaats vandaag nog uw bestelling zodat de arts kan controleren of dit geneesmiddel voor u geschikt is. Onze artsen doen dit op basis van de online vragenlijst die u moet beantwoorden. Vervolgens kan de arts een recept uitschrijven en doorsturen naar de apotheek zodat de apotheker nog dezelfde dag uw geneesmiddelen met tracking kan verzenden.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  08-03-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1131 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden