Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Levothyroxine

Levothyroxine Sodium

Levothyroxine is hormonaal geneesmiddel waarmee het hormoontekort dat het gevolg is van hypothyreoïdie. Dit is een generiek geneesmiddel dat in tabletvorm of als oplossing verkrijgbaar is.

Met onze online service kunt u op een snelle en veilige manier uw medicatie bestellen. U hoeft hiervoor alleen de medische vragenlijst te beantwoorden.

+1100 Trustpilot recensies
Levothyroxine25µg

Deze oplossing bevat 25 microgram levothyroxine per ml. Innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Levothyroxine50µg

Dit tablet bevat 50 microgram levothyroxine. Innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Levothyroxine100µg

Deze tabletten bevatten 100 microgram levothyroxine. Innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Levothyroxine Oral Solution25µg/5ml

Elke 5 ml van deze oplossing bevat 25 microgram levothyroxine. Innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Levothyroxine Oral Solution50µg/5ml

Elke 5 ml van deze oplossing bevat 50 microgram levothyroxine. Innemen zoals voorgeschreven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling vrijdag 8 juli

Levothyroxine is hormonaal geneesmiddel waarmee het hormoontekort dat het gevolg is van hypothyreoïdie. Dit is een generiek geneesmiddel dat in tabletvorm of als oplossing verkrijgbaar is.

Met onze online service kunt u op een snelle en veilige manier uw medicatie bestellen. U hoeft hiervoor alleen de medische vragenlijst te beantwoorden.

Beschrijving

Levothyroxine is een geneesmiddel dat gebruikt kan worden wanneer de schildklier te weinig schildklierhormoon aanmaakt vanwege een trage schildklier. Deze aandoening wordt ook wel hypothyreoïdie genoemd. Dit is een generiek geneesmiddel dat door Actavis (tabletvorm) en andere farmaceutische bedrijven gemaakt wordt (in het geval van de orale oplossing) en bevat de stof levothyroxine. Deze stof is een kunstmatige versie van het hormoon genaamd thyroxine, en werkt dus als een vervanging van dit hormoon.

 1. Effectieve thyroxine-vervanger
 2. Vermindert symptomen zoals vermoeidheid
 3. Verkrijgbaar als tablet of als oplossing

Deze aandoening komt vaker bij vrouwen voor dan bij mannen. Doorgaans wordt hypothyreoïdie veroorzaakt door een overactief immuunsysteem waarbij het immuunsysteem de schildklier aanvalt wat als gevolg heeft dat de schildklier niet langer goed kan werken. Dit heeft als gevolg dat er minder tri-joodthyronine (T3) en thyroxine (T4) aangemaakt wordt. Deze hormonen zijn van groot belang voor de regulatie van het energieverbuik in het lichaam.

Wanneer er een tekort aan deze hormonen optreedt zullen calorieën langzamer in energie worden omgezet en zullen bepaalde lichaamsfuncties worden aangetast. Als gevolg hiervan zijn veelvoorkomende symptomen van een trage schildklier vermoeidheid, gewichtsschommelingen, depressie, een droge huid en spierkrampen.

Wanneer hypothyreoïdie niet behandeld wordt kunnen er ernstige complicaties optreden. Symptomen van dergelijke complicaties zijn onder andere een opgeblazen gezicht, een verlaagd hartritme, en soms bloedarmoede en gehoorverlies. Omdat deze aandoening de omzet van vet naar energie remt kan een trage schildklier een hoge cholesterol en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, zoals angina pectoris, als gevolg hebben. Soms kan ook een schildkliervergroting optreden. Dit wordt ook wel struma of krop genoemd en wordt gekenmerkt doordat de schildklier opzwelt wat zichtbaar is in de keel.

Een tekort aan schildklierhormoon wordt met behulp van een bloedtest vastgesteld. Indien de patiënt inderdaad een tekort heeft kan Levothyroxine worden voorgeschreven. Dit middel kan het tekort aan thyroxine (T4) wegwerken. Hierdoor kan vet weer op een normale manier door het lichaam worden omgezet naar energie. Wanneer men Levothyroxine slikt zal een arts regelmatig de hormoongehaltes in het lichaam controleren om zo in de gaten te kunnen houden wanneer er genoeg van dit hormoon in het lichaam aanwezig is. De tabletten worden vooral gebruikt voor de behandeling van hypothyreoïdie terwijl de oplossing (drank) vooral wordt gebruikt voor de behandeling van struma.

U kunt nu gemakkelijk en snel uw schildkliermedicatie online bestellen. Beantwoord vandaag nog de medische vragenlijst en u kunt uw geneesmiddelen de volgende werkdag al bij u thuis verwachten. De medicatie wordt vanuit onze apotheek verstuurd en altijd alleen na goedkeuring van zowel een arts als een apotheker.

 

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  13-05-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Zorg ervoor dat u altijd eerst de bijsluiter doorleest voordat u dit geneesmiddel begint te gebruiken en dat u de instructies van uw arts opvolgt. Zo zal dit geneesmiddel effectiever zijn en vermindert u de kans op bijwerkingen.

 1. Innemen zoals uitgelegd door de arts.
 2. Neem de tabletten met wat water in.
 3. Bij de oplossing zal een orale doseerspuit worden bijgeleverd. Gebruik deze volgens de specifieke instructies.
 4. De gebruikelijke startdosering is éénmaal daags 50-100 microgram, neem dit geneesmiddel voor uw eerste maaltijd van de dag in.
 5. De dosering kan, alleen op advies van uw arts, na vier weken worden verhoogd totdat u de dosis waarmee uw thyroxine-productie gestabiliseerd is.
 6. Mensen die ouder zijn dan 50 en een hartaandoening hebben zullen een lagere dagelijkse dosering voorgeschreven krijgen.
 7. Levothyroxine  is een geneesmiddel dat langdurig gebruikt moet worden. Blijf de tabletten of orale oplossing innemen totdat uw arts u zegt dat u met het gebruik van dit geneesmiddel kunt stoppen.
 8. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.
 9. Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dosis dan zo snel mogelijk alsnog in tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Indien het bijna tijd is voor de volgende dosis dient u de vergeten dosis over te slaan en zoals gewoonlijk verder te gaan met de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Bovenstaande informatie dient slechts als richtlijn. Lees voor gebruik van uw medicatie altijd eerst de bijsluiter aandachtig door.

Download Levothyroxine 25mg Oral Solution PDF
Download Levothyroxine 50mg/100mg tablets PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  13-05-2021
Bijwerkingen

Bijwerkingen

Als u last krijgt van de tekenen van een allergische reactie dient u direct te stoppen met het gebruik van dit geneesmiddel en onmidde;lijk medische hulp in te schakelen. Tekenen van een allergische reactie zijn onder andere: zwelling van de handen of de voeten, het gezicht, de tong, lippen of keel, ademhalingsmoeilijkheden, netelroos, jeuk, pijnlijke gewrichten of gevoeligheid voor licht.

Indien u de symptomen van een schildklierstorm (thyreotoxische crisis) opmerkt dient u altijd direct medische hulp in te schakelen. Bij deze aandoening is er teveel schildklierhormoon in het lichaam aanwezig. De symptomen zijn onder andere een hoge lichaamstemperatuur, een verhoogde hartslag, lage bloeddruk, hartfalen, geelzucht, verwardheid, toevallen of coma.

Andere bijwerkingen

Tabletten

Hoofdpijn, blozen, verhoogde lichaamstemperatuur, zweten, gewichtsverlies, tremor, rusteloosheid, opgewonden zijn, slapeloosheid, Pseudotumor cerebri (benigne intracraniële hypertensie), pijn op de borst, bonzende, onregelmatige of snelle hartslag, diarree, braken, spierkrampen of zwakte, onregelmatige menstruatie, of verhoogde gevoeligheid voor warmte.

Orale oplossing:

Snelle of onregelmatige hartslag, hartkloppingen, uitslag, opgeblazen gevoel, pijn op de borst, spierkramp of spierzwakte, hoofdpijn, rusteloosheid, opgewondenheid, blozen, zweten, diarree, overgeven, koorts, menstruatiestoornissen, verhoogde bloeddruk in de hersenen, trillen, slapeloosheid, niet tegen warmte kunnen of overmatig gewichtsverlies.

Bovenstaande lijst is geen volledige opsommingen. Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie.

Gelijktijdig gebruik met andere geneesmiddelen

Stel uw arts tijdens het online consult ervan op de hoogte welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt.

De volgende geneesmiddelen kunnen een wisselwerking met levothyroxine veroorzaken: geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van epilepsie zoals carbamazepine, fenytoïne, primidon en barbituraten; sertraline; antacida; geneesmiddelen die calciumzouten bevatten; cimetidine; protonpompremmers zoals omeprazol, lansoprazol en pantoprazol; sucralfaat; colestyramine en colestipol; polystyreen sulfonzuur; ijzertabletten of andere supplementen; rifampicine; bèta-blokkers zoals atenolol en sotalol; geneesmiddelen die oestrogenen bevatten  zoals hormoonsuppletietherapie of anticonceptiemiddelen; geneesmiddelen die androgenen bevatten; corticosteroïden zoals hydrocortison en prednisolon; amiodaron; antistollingsmiddelen zoals warfarine; geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van diabetes zoals insuline en metformine; chloroquine of proguanil ter voorkoming van malaria; proteaseremmers, zoals ritonavir, indinavir en lopinavir, ter behandeling van HIV; sevelamer; tyrosinekinaseremmers, zoals imatinib en sunitinib, gebruikt bij de behandeling van kanker; propylthiouracil, gebruikt voor de behandeling van hyperthyreoïdie; bèta-sympatholytica, middelen die gebruikt worden bij een hartstilstand en een lage bloeddruk; glucocorticosteroïden, steroïdhormonen die worden gebruikt voor de behandeling van bijnierinsufficiëntie en andere aandoeningen; producten die soja bevatten; tricyclische antidepressiva zoals amitriptyline, imipramine en dosulepine; stimulanita (middelen die een stimulerende werking op het zenuwstelsel hebben) zoals adrenaline (of epinefrine) of fenylefrine; digoxine; ontstekingsremmende middelen zoals fenylbutazon of aspirine; propranolol of lovastatine; ketamine, een anaestheticum dat gebruikt wordt tijdens operaties.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Dit geneesmiddel is niet voor iedereen geschikt. Indien u een van de volgende aandoeningen heeft (gehad) dient u dit middel niet te gebruiken: een hartaanval (acuut myocardinfarct), ontsteking van de hartspier (acute myocarditis) of ontsteking  van het hartzakje (acute pericarditis); als u allergisch bent voor levothyroxine of een van de andere bestanddelen die dit geneesmiddel bevat; een overactieve schildklier; of als u een aandoening van de bijnieren heeft.

De arts dient er ook van op de hoogte te worden gesteld als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad: als u al een langere tijdhypothyreoïdie heeft gehad; als u andere hartproblemen waaronder angina pectoris, , coronary artery disease of hoge bloeddruk heeft; als u lactose-intolerant bent; diabetes; of als u ouder bent dan 50.

 

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  13-05-2021
Q&A

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Het is niet bekend of alcohol een wisselwerking met levothyroxine zal veroorzaken. Bespreek dit met uw arts.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Nee, zolang u geen last krijgt van bijwerkingen die uw rijvaardigheid zullen beïnvloeden. Indien u dergelijke bijwerkingen krijgt dient u niet auto te rijden en onmiddelijk uw arts te raadplegen.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Dit geneesmiddel is mogelijk niet geschikt indien u zwanger bent of als u borstvoeding geeft. Bespreek het gebruik van dit geneesmiddel altijd met uw arts als u zwanger bent, borstvoeding geeft of als u van plan bent om zwanger te worden.

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Altijd op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen en beneden de 25°C bewaren.

Ben ik allergisch voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel?

Dit tablet bevat: levothyroxinenatrium, lactose, magnesiumstearaat, maïszetmeel, stearinezuur en geand pregelatinised maize starch.

De oplossing bevat de volgende ingrediënten: levothyroxinenatrium watervrij, glycerol, citroenzuurmonohydraat, natriummethylparahydroxybenzoaat (E219), natriumhydroxide en gezuiverd water.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Levothyroxine is altijd alleen op recept verkrijgbaar. Een recept aanvragen kan met behulp van onze online gezondheidsservice.

Is dit geneesmiddel voor mij geschikt?

Beantwoord vandaag nog onze vragenlijst om te zien of dit geneesmiddel voor u geschikt is. Zodra wij uw bestelling ontvangen zal onze arts uw antwoorden controleren en een recept uitschrijven indien dat mogelijk is. Vervolgens wordt uw medicatie direct vanuit onze apotheek naar u opgestuurd.
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  13-05-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1134 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden