Sildenafil

Wisselwerking en waarschuwingen voor Sildenafil:

Als je Sildenafil gebruikt voor een erectiestoornis zijn er voor Viagra een aantal contra-indicaties en wisselwerkingen waarvan je op de hoogte moet zijn.

Viagra kan bij veel mannen de erectie op een veilige manier helpen herstellen, zelfs bij diabetes of hoge bloeddruk. Maar bepaalde aandoeningen kunnen ervoor zorgen dat Viagra ongeschikt is voor jou, omdat je daarmee een groter risico loopt op bijwerkingen.

Onder ‘wisselwerkingen’ met Viagra staan allerlei verschillende medicijnen en andere middelen waarmee de gebruiker in de problemen kan komen wanneer ze naast dit erectiemiddel worden gebruikt. Dit kunnen standaardmedicijnen op recept zijn, maar ook een combinatie van alcohol of cannabis met Viagra.

Een complete lijst met waarschuwingen voor sildenafil staan in de bijsluiter die met je bestelling wordt meegeleverd. Lees altijd de bijsluiter voordat je aan een behandeling gaat beginnen. Als er iets is waar je je zorgen over maakt, moet je altijd contact opnemen met de arts die de medicatie voorschrijft of je behandelend arts.

Inhoudstafel
Medisch beoordeeld door
Dr. Houze Kausar
Medisch Adviseur
op 08 september, 2022.
Ontmoet Houze  
Houze
Was dit artikel nuttig?

Is Viagra gevaarlijk?

Voor de meeste mannen is Viagra niet gevaarlijk. Maar voor sommige mannen kan wél gevaarlijk zijn als ze bepaalde aandoeningen hebben.

De meeste gebruikers krijgen geen bijwerkingen van Viagra en als ze al optreden, zijn ze meestal mild.

Viagra kan met name gevaarlijk zijn als het wordt gebruikt in combinatie met nitraten of stikstofmonoxide. Deze combinatie van medicatie/drugs is niet veilig. Je moet de arts die de medicatie voorschrijft ervan op de hoogte stellen als je deze categorie middelen momenteel gebruikt of kortgeleden hebt gebruikt.

Viagra is een veilige behandeling waaraan uitgebreide klinische trials vooraf zijn gegaan. Het wordt wereldwijd door miljoenen mannen probleemloos gebruikt. Je moet je er wél bewust van zijn dat het een medicijn is en niet een middel voor recreatief gebruik. Je moet Viagra niet nemen als je geen erectiestoornis hebt.

Waarschuwingen voor Sildenafil

Hoe goed Viagra bij jou aanslaat, kan sterk afhangen van andere aandoeningen. Je wilt natuurlijk weten welke aandoeningen een risico vormen, wat dit voor jouw behandeling betekent en hoe je gezond kunt blijven én goede erecties kunt blijven houden.

Een van de gunstige aspecten van sildenafil is dat er drie verschillende doseringen beschikbaar zijn. Dat betekent dat de arts die de medicatie voorschrijft de sterkte van de behandeling kan aanpassen aan wat jij nodig hebt.

De meeste mannen beginnen met een dosering van 50 mg. Maar je medische voorgeschiedenis kan van invloed zijn op de startdosering.

Als je bijvoorbeeld milde bijwerkingen krijgt van 50 mg terwijl Viagra verder wel goed werkt voor jou, kan de arts die de medicatie voorschrijft de dosering verlagen naar 25 mg.

Maar het kan met 50 mg ook zo zijn dat je het gevoel hebt dat je erecties nog wel wat beter kunnen en je helemaal geen bijwerkingen hebt. In dat geval kan de arts die de medicatie voorschrijft de dosering verhogen naar de maximumdosering van 100 mg.

Diabetes en Viagra

Je loopt meer risico op een erectiestoornis als je diabetes hebt . Een erectiestoornis kan worden veroorzaakt door verschillende factoren die te maken hebben met diabetes.

Maar er is ook goed nieuws. Diabetici met een erectiestoornis kunnen succesvol worden behandeld met Viagra of een andere PDE5-remmer. Uit een klinische trial is gebleken dat bijna 60% van de diabetische deelnemers met een erectiestoornis een betere erectie kregen met Sildenafil .

Als je diabetes hebt en Viagra je geen betere erecties geeft, zijn er andere opties, bijvoorbeeld injecties, crèmes of vacuümpompen.

Hoge bloeddruk en Viagra

Een erectiestoornis komt vaak voor bij mannen met een hoge bloeddruk . Het stugger worden van de vaatwanden kan een goede bloedtoevoer naar de penis blokkeren, waardoor het lastiger wordt om een erectie te krijgen. Een ander aspect van hoge bloeddruk en een erectiestoornis is dat er wisselwerking kan optreden tussen sildenafil en bepaalde werkzame bestanddelen die soms in bloeddrukmedicijnen zitten.

Viagra kan door mannen met een hoge bloeddruk met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, maar het is verstandig dat de arts die de medicatie voorschrijft de bloeddruk regelmatig controleert.

Alle eventuele bijwerkingen tijdens het gebruik van sildenafil moeten aan je arts worden gemeld. Raadpleeg een arts als je bijwerkingen krijgt zoals een hoge bloeddruk of snelle hartslag.

Zorgt Viagra voor een hogere bloeddruk?

Een verandering in de bloeddruk is een vrij zeldzame bijwerking die bij Viagra kan optreden . Als je merkt dat je bloeddruk is veranderd, overleg dan met de arts die de medicatie voorschrijft.

Het werkzame bestanddeel in Viagra kan de bloeddruk licht verlagen . Als je al een lage bloeddruk hebt, kan de arts die de medicatie voorschrijft een alternatieve behandeling voor je erectiestoornis voorstellen.

Gebruik van Viagra na je zeventigste

Als je ouder bent dan 70 kan je Viagra veilig blijven gebruiken. Je arts moet eventueel aanwezige andere aandoeningen in de beoordeling meenemen, maar Sildenafil kan nog steeds een optie zijn.

Misschien start je met de dosering van 25 mg om te zien hoe je lichaam op de behandeling reageert. Dat gebeurt vaak bij mannen met onderliggende nier- of leverproblemen omdat die aandoeningen invloed kunnen hebben op hoe snel het lichaam Viagra afbreekt.

Cardiovasculaire complicaties, die soms optreden bij mannen boven de 70, kunnen Viagra minder geschikt maken voor de behandeling van een erectiestoornis.

Als je boven de 70 bent en over het algemeen gezond, kan Sildenafil een optie zijn voor de behandeling van een erectiestoornis.

Viagra na een prostaatverwijdering

Van een operatie aan de prostaat kan je impotent worden . Maar Viagra of een andere PDE5-remmer kan succesvol worden ingezet als onderdeel van seksuele rehabilitatie.

Het is belangrijk om na de operatie met je arts of specialist te praten over hoe je je seksleven weer kunt oppakken.

Als orale medicatie niet werkt, zijn er andere behandelopties voor een erectiestoornis.

Bruinharige man met een bruine blazer en bril glimlachend naast de trein

Contra-indicaties Sildenafil en Viagra

Niet iedereen mag Sildenafil of Viagra innemen. Als je ernstige hart- of leverproblemen hebt, zeldzame aangeboren oogaandoeningen zoals retinitis pigmentosa, of als je een verminderd gezichtsvermogen hebt door niet-arteritisch voorste ischemisch oogzenuwletsel (NAION), mag je absoluut geen Sildenafil nemen.

Er is mogelijk een verband tussen sildenafil en permanente schade aan het gezichtsvermogen van mannen met bepaalde aangeboren oogaandoeningen .

Andere aandoeningen waarmee rekening gehouden moet worden als Sildenafil wordt overwogen voor de behandeling van een erectiestoornis, zijn de ziekte van Peyronie, deformatie van de penis, sikkelcelanemie, leukemie, multipel myeloom, een maagzweer, hemofilie en andere stollingsziektes.

Als PDE5-remmers om medische redenen niet geschikt zijn voor de behandeling van een erectiestoornis, kan je arts je meer vertellen over alternatieve mogelijkheden.

Mag je Viagra gebruiken na een hartaanval?

De vraag of en wanneer je Viagra mag gebruiken na een hartaanval hangt af van je herstel. Als je van je arts weer aan matige lichaamsbeweging mag gaan doen, kan je ook je seksleven weer oppakken. Maar mocht je daarbij moeite hebben om een erectie te krijgen, kan Viagra helpen.

Het kan zijn dat de medicatie die je na je hartaanval voorgeschreven krijgt een wisselwerking heeft met Viagra. We gaan wat verder op deze pagina nog wat dieper in op de wisselwerking tussen Viagra en andere medicijnen/drugs.

Vertel in het gesprek met een arts of degene die de behandeling voorschrijft over je medische voorgeschiedenis. Als je je zorgen maakt over het effect van Viagra op de belasting van je hart, praat dan met je arts.

Mag je Viagra gebruiken als je een hart- of vaatziekte hebt?

Of je Viagra kan nemen als je een hart- of vaatziekte hebt, hangt van een aantal factoren af. Dat kan je leeftijd zijn, hoe ernstig je toestand is en welke medicatie je gebruikt. De arts die je de medicatie voorschrijft houdt daar rekening mee.

Remember to only take Viagra or Viagra Connect as your clinician advises. If you have any questions while you're taking it, just log into your account and send us a message.

Welke drugs/medicijnen mag je niet nemen als je Viagra gebruikt?

Er zijn verschillende soorten drugs/medicijnen die je niet mag nemen als je Viagra gebruikt. Nitraten (medicijnen die worden voorgeschreven voor pijn op de borst), stikstofmonoxidedonoren zoals amylnitriet (ook wel bekend onder de naam ‘poppers’) en riociguat.

Als je een van deze middelen gebruikt, moet je de arts die Viagra heeft voorgeschreven daarvan op de hoogte stellen. Hij of zij kan je vertellen welke behandelingen voor een erectiestoornis geschikter voor je zijn.

 Viagra en nitraten voor pijn op de borst

Sildenafil en nitraten mogen niet samen worden gebruikt omdat ze allebei een lage bloeddruk kunnen veroorzaken. Het potentieel bloeddrukverlagende effect van beide medicijnen kunnen, wanneer ze gelijktijdig worden gebruikt, leiden tot ernstige levensbedreigende bijwerkingen .

Als je nitraten voorgeschreven hebt gekregen voor pijn op de borst of voor een andere aandoening, overleg dan met je arts over het wel of niet nemen van Viagra.

Viagra en medicijnen voor pulmonale hypertensie

Sildenafil, het werkzame bestanddeel in Viagra, wordt ook gebruikt voor de behandeling van pulmonale hypertensie. Als je daarom medicijnen slikt voor pulmonale hypertensie kan er een cumulatief effect optreden dat tot gevaarlijke bijwerkingen kan leiden.

Viagra en Riociguat

Riociguat wordt gebruikt voor de behandeling van pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloeddruk in de longen) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (hoge bloeddruk veroorzaakt door bloedstolsels in de longen). Als dit gelijktijdig wordt gebruikt met een PDE5-remmer, zoals Viagra, kunnen de bloeddrukverlagende effecten van het medicijn toenemen. Dat betekent dat je bloeddruk te laag kan worden.

Om gevaarlijke wisselwerking te voorkomen, adviseren we je met klem om de arts die de medicatie voorschrijft, te laten weten welke medicijnen je slikt.

Welke drugs/medicijnen kunnen wisselwerking met Sildenafil hebben?

Er zijn bepaalde drugs/medicijnen die wisselwerking kunnen hebben bij gelijktijdig gebruik met Viagra. Het is verstandig om de beslissing over het gelijktijdig gebruik van drugs/medicijnen op individuele basis door de arts die de medicatie voorschrijft te laten beoordelen omdat je dan misschien tijdens de behandeling onder controle gehouden moet worden.

Afhankelijk van de medicatie die je gebruikt, kan je arts een lagere startdosis Viagra voorstellen om te zien hoe dat gaat.

Bloeddrukmedicijnen en Viagra

Als je medicijnen slikt voor je bloeddruk moet de arts die de medicatie voorschrijft dat weten. Dat geldt voor alle soorten medicijnen die je voor je bloeddruk gebruikt.

De categorie medicijnen die alfablokkers wordt genoemd, wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en een vergrote prostaat. Alfablokkers kunnen wisselwerking hebben met Viagra en daarbij tot bijwerkingen leiden.

Als je alfablokkers slikt en een erectiestoornis hebt, wordt normaal gesproken alleen Viagra (of een andere PDE5-remmer) voorgeschreven als je bloeddruk goed onder controle is [8]. Kijk in zo’n geval daarom ook niet vreemd op als je arts een startdosering van 25 mg voorstelt.

Lisinopril en Viagra

Lisinopril behoort tot een groep medicijnen die ACE-remmers wordt genoemd en is ook een behandeling voor hoge bloeddruk. Deze medicijnen mogen gelijktijdig met PDE5-remmers zoals Viagra worden gebruikt maar je moet mogelijk onder controle gehouden worden.

Als je bijwerkingen krijgt die wijzen op een lage bloeddruk, bijvoorbeeld je zwak of duizelig voelen of een snelle pols of hartslag, overleg dan met je arts. Je hebt de meeste kans om deze bijwerkingen te krijgen wanneer je sildenafil voor het eerst gaat gebruiken.

Losartan en Viagra

Losartan wordt soms voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen. Het is een angiotensine-II-receptorantagonist. Sildenafil kan invloed hebben op hoe veel Losartan de bloeddruk verlaagt. De geneesmiddelen kunnen gelijktijdig worden gebruikt maar voorzichtigheid is geboden.

Amlodipine en Viagra

Amlodipine is ook een bloeddrukverlagend geneesmiddel. Daarom is voorzichtigheid geboden wanneer dit medicijn gelijktijdig met Viagra wordt geslikt.

Terazosine en Viagra

Terazosine is een alfablokker. Als je dit middel naast Viagra gebruikt, moet je rekening houden met mogelijke bijwerkingen waarbij je bloeddruk verlaagt.

Kan Viagra worden gecombineerd met bètablokkers?

Bepaalde medicijnen tegen hoge bloeddruk, zoals bètablokkers kunnen verband houden met een erectiestoornis . Als je ze gebruikt en symptomen van een erectiestoornis krijgt, overleg dan met je arts. Er zijn verschillende soorten behandelingen voor hypertensie en het kan daarom de moeite waard zijn om ze, onder begeleiding van je arts, uit te proberen om te zien of de klachten verholpen kunnen worden.

Antidepressiva en Viagra

Medicijnen tegen depressie kunnen bij sommige mannen tot een erectiestoornis leiden . Maar je geestelijke gezondheid zelf kan ook de oorzaak zijn van het niet kunnen krijgen van een erectie. Zoals geldt voor alle geneesmiddelen en zoals we telkens benadrukken, moet je je arts ervan op de hoogte brengen als je antidepressiva slikt. Dat kan van invloed zijn op hoe je erectiestoornis behandeld kan worden.

Viagra en Adderall

Adderall is een stimulerend medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van een aandachtstekort-hyperactiviteitsstoornis (ADHD). Adderall kan als bijwerking een erectiestoornis hebben. Als je tijdens het gebruik van dit medicijn merkt dat je erectieproblemen krijgt, breng je arts dan daarvan op de hoogte. Die kan je dan vervolgens advies geven over hoe je je medicatie moet gebruiken of een middel voor erectiestoornis voorschrijven. Adderall en Viagra kunnen samen worden gebruikt.

Sertraline en Viagra

Sertraline is een selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) die gebruikt wordt voor de behandeling van depressie. SSRI’s kunnen verband houden met een erectiestoornis. Dit komt naar schatting in 25-73% van de gevallen voor . Als je SSRI’s slikt en symptomen van een erectiestoornis krijgt, moet je je arts dat laten weten. Staak en verander de medicatie niet voordat je hebt overlegd met je zorgprofessional. Sertraline en Viagra kunnen gelijktijdig worden gebruikt maar je moet misschien onder controle gehouden worden.

 

Kan je Viagra combineren met andere behandelingen voor een erectiestoornis?

Viagra is voor veel mannen met een erectiestoornis een prima keuze. Maar voor sommigen geeft het misschien niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt. Ze krijgen dan misschien de neiging er nog wat bij te gebruiken om de erectie nog wat te verbeteren. Dat kan gevaarlijk zijn en wordt zeker niet aanbevolen.

Kan je Cialis en Viagra combineren?

Cialis en Viagra tegelijkertijd gebruiken is een slecht idee. Als je het toch doet, loop je een groter risico op bijwerkingen, waaronder priapisme dat ernstige schade kan aanrichten aan de cellen in je penis. Je moet ook weten dat beide middelen op dezelfde manier werken, al bevatten ze verschillende werkzame bestanddelen. Daarom heeft het geen zin om verschillende PDE5-remmers te combineren om een betere erectie te krijgen.

Ga dus altijd eerst in overleg met je arts als je overweegt om Cialis en Viagra te combineren omdat de huidige behandeling niet werkt voor jou. Er zijn veel behandelingen voor een erectiestoornis mogelijk en de meeste gevallen kunnen met succes worden behandeld zonder die belangrijke penis-cellen op het spel te zetten.

Kruidenmiddelen combineren met Sildenafil

Ook als je kruidenmiddelen gebruikt, moet je dat als medicijn melden aan de arts die de medicatie voorschrijft. Zo kan hij of zij controleren of die combinatie veilig voor je is. Het kruidenmiddel Sint-janskruid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat sildenafil minder effectief wordt.

Kan je alcohol combineren met Viagra?

Alcohol drinken op de dag dat je ook Viagra wilt gebruiken, geeft waarschijnlijk geen wisselwerking. Maar het is misschien maar beter om met mate te drinken omdat te veel alcohol invloed kan hebben op het kunnen krijgen van een erectie, zelfs als je Viagra gebruikt om beter te presteren.

Recreatieve drugs combineren met Viagra

Recreatieve drugs leveren zo weer hun eigen lange lijst van problemen op omdat je daarmee nooit zeker weet wat je in je lichaam stopt. Als je ze mixt met andere medicatie, zoals Viagra, is dat vragen om problemen.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat recreatieve drugs zelf juist de aanleiding zijn voor een erectiestoornis. De bijwerkingen van recreatieve drugs, bijvoorbeeld cocaïne, kunnen het krijgen van een erectie moeilijker maken.

Het bestanddeel amylnitriet in ‘poppers’ kan in combinatie met Viagra ervoor zorgen dat de bloeddruk tot een gevaarlijk niveau daalt. Zoals we al eerder hebben aangegeven, mogen sildenafil en nitraten nooit gecombineerd worden gebruikt.

Viagra en wiet (of cannabis) combineren, is ook een heel slecht idee. Anekdotisch bestaat er een verband tussen cannabis en slecht presteren in bed. Maar omdat hiernaar geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan, is het lastig aan te geven wat exact het verband is tussen wiet en een erectiestoornis. Dat kan ook worden gezegd van de mogelijke wisselwerking tussen cannabis en Viagra. Als je wiet recreatief gebruikt, moet je geen Viagra gebruiken omdat de wisselwerking niet helemaal duidelijk is.

Als je je zorgen maakt over je recreatieve drugsgebruik, adviseren we je naar je huisarts te gaan.

Wisselwerking tussen drugs/medicatie en sildenafil voorkomen

De moed zakt je misschien in de schoenen bij het zien van de lijst met drugs/medicijnen die een wisselwerking met sildenafil kunnen hebben. Maar er is een simpele manier om wisselwerking te voorkomen. En dat is open en eerlijk aan de arts die de medicatie voorschrijft, vertellen welke medicijnen je slikt. Geef hem of haar een compleet beeld, dan kan hij of zij geïnformeerd een beslissing nemen over je behandeling.

Wat je zelf nog kunt doen om eventuele wisselwerking te voorkomen, is de bijsluiter lezen die met je behandeling wordt meegeleverd en je medicatie volgens de aanwijzingen van de arts die de medicatie voorschrijft, innemen. Als je bijwerkingen van Viagra krijgt, meld ze dan aan je arts zodat gekeken kan worden of er aanpassingen gedaan kunnen worden.

Kan je Viagra combineren met andere behandelingen voor een erectiestoornis?

Viagra is voor veel mannen met een erectiestoornis een prima keuze. Maar voor sommigen geeft het misschien niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt. Ze krijgen dan misschien de neiging er nog wat bij te gebruiken om de erectie nog wat te verbeteren. Dat kan gevaarlijk zijn en wordt zeker niet aanbevolen.

Kan je Cialis en Viagra combineren?

Cialis en Viagra tegelijkertijd gebruiken is een slecht idee. Als je het toch doet, loop je een groter risico op bijwerkingen, waaronder priapisme dat ernstige schade kan aanrichten aan de cellen in je penis. Je moet ook weten dat beide middelen op dezelfde manier werken, al bevatten ze verschillende werkzame bestanddelen. Daarom heeft het geen zin om verschillende PDE5-remmers te combineren om een betere erectie te krijgen.

Ga dus altijd eerst in overleg met je arts als je overweegt om Cialis en Viagra te combineren omdat de huidige behandeling niet werkt voor jou. Er zijn veel behandelingen voor een erectiestoornis mogelijk en de meeste gevallen kunnen met succes worden behandeld zonder die belangrijke penis-cellen op het spel te zetten.
Kruidenmiddelen combineren met Sildenafil
Ook als je kruidenmiddelen gebruikt, moet je dat als medicijn melden aan de arts die de medicatie voorschrijft. Zo kan hij of zij checken of die combinatie veilig voor je is. Het kruidenmiddel Sint-janskruid kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat sildenafil minder effectief wordt.

Kan je alcohol combineren met Viagra?

Alcohol drinken op de dag dat je ook Viagra wilt gebruiken, geeft waarschijnlijk geen wisselwerking. Maar het is misschien maar beter om met mate te drinken omdat te veel alcohol invloed kan hebben op het kunnen krijgen van een erectie, zelfs als je Viagra gebruikt om beter te presteren.

Recreatieve drugs combineren met Viagra

Recreatieve drugs leveren zo weer hun eigen lange lijst van problemen op omdat je daarmee nooit zeker weet wat je in je lichaam stopt. Als je ze mixt met andere medicatie, zoals Viagra, is dat vragen om problemen.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat recreatieve drugs zelf juist de aanleiding zijn voor een erectiestoornis. De bijwerkingen van recreatieve drugs, bijvoorbeeld cocaïne, kunnen het krijgen van een erectie moeilijker maken.

Het bestanddeel amylnitriet in ‘poppers’ kan in combinatie met Viagra ervoor zorgen dat de bloeddruk tot een gevaarlijk niveau daalt. Zoals we al eerder hebben aangegeven, mogen sildenafil en nitraten nooit gecombineerd worden gebruikt.

Viagra en wiet (of cannabis) combineren, is ook een heel slecht idee. Anekdotisch bestaat er een verband tussen cannabis en slecht presteren in bed. Maar omdat hiernaar geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan, is het lastig aan te geven wat exact het verband is tussen wiet en een erectiestoornis. Dat kan ook worden gezegd van de mogelijke wisselwerking tussen cannabis en Viagra. Als je wiet recreatief gebruikt, moet je geen Viagra gebruiken omdat de wisselwerking niet helemaal duidelijk is.

Als je je zorgen maakt over je recreatieve drugsgebruik, adviseren we je naar je huisarts te gaan.

Wisselwerking tussen drugs/medicatie en sildenafil voorkomen

De moed zakt je misschien in de schoenen bij het zien van de lijst met drugs/medicijnen die een wisselwerking met sildenafil kunnen hebben. Maar er is een simpele manier om wisselwerking te voorkomen. En dat is open en eerlijk aan de arts die de medicatie voorschrijft, vertellen welke medicijnen je slikt. Geef hem of haar een compleet beeld, dan kan hij of zij geïnformeerd een beslissing nemen over je behandeling.

Wat je zelf nog kunt doen om eventuele wisselwerking te voorkomen, is de bijsluiter lezen die met je behandeling wordt meegeleverd en je medicatie volgens de aanwijzingen van de arts die de medicatie voorschrijft, innemen. Als je bijwerkingen van Viagra krijgt, meld ze dan aan je arts zodat gekeken kan worden of er aanpassingen gedaan kunnen worden.

Reference Popover #ref1
Reference Popover #ref2
Reference Popover #ref3
Reference Popover #ref4
Reference Popover #ref5
Reference Popover #ref6
Reference Popover #ref7
Reference Popover #ref8
Reference Popover #ref9
Reference Popover #ref10
Reference Popover #ref11
Deze pagina is medisch beoordeeld door Dr. Houze Kausar, Medisch Adviseur op 08 september, 2022. Volgende herziening gepland op 05 september, 2024.

Hoe we informatie verzamelen.

Treated hanteert strikte richtlijnen voor bronvermelding en baseert zich op peer-reviewed studies, academische onderzoeksinstellingen en medische verenigingen. We vermijden het gebruik van tertiaire referenties. Je kunt meer te weten komen over hoe we ervoor zorgen dat onze inhoud nauwkeurig en actueel is door ons redactioneel beleid te lezen.

Laat ons je helpen beter te kiezen.

Wat vond je er niet goed aan?

Wat vond je er goed aan?

Stel een behandeling voor

Als er een bepaalde behandeling of aandoening is die je zoekt, vertel het ons en we zoeken het voor je uit.

We kunnen je een e-mail sturen over het probleem, maar je kunt je op elk moment weer afmelden voor deze berichten.

Vertel ons over een probleem

Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden.
We kunnen je een e-mail sturen over het probleem, maar je kunt je op elk moment weer afmelden voor deze berichten.

Vraag of stel iets voor.

Stel hier je vraag, of vertel ons als je een probleem op onze site hebt gevonden.

We kunnen je een e-mail sturen over je vraag, maar je kunt je op elk moment voor deze berichten afmelden.
4.7

Onze gemiddelde beoordeling op basis van 16407 beoordelingen

We nemen snel contact met je op. We streven ernaar alle vragen binnen één werkdag te beantwoorden.

Je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Houd je inbox in de gaten voor de laatste updates.

news-letter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws over en meer.

Door op 'Schrijf je nu in' te klikken ga je akkoord met ons Privacybeleid.