Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 18.4.2024

INFORMATIE OVER ONS

Deze gebruiksvoorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw gebruik van ons online platform, nl.treated.com (de “Site”), die eigendom is van, beheerd wordt door en gecontroleerd wordt door Webcare Group Ltd t/a treated.com, evenals de Diensten en Producten die beschikbaar worden gesteld aan gebruikers van diensten via de Site.

Wij zijn Webcare Group Ltd t/a treated.com, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 06790962 en onze maatschappelijke zetel te Unit 18 Waters Meeting, Britannia Way, Bolton, Verenigd Koninkrijk, BL2 2HH (“Operator”, “wij” of “ons”). Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer van de Site.

We werken samen met verschillende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg ("Aanbieders") met betrekking tot het aanbieden van online medische consultaties op afstand, het verstrekken van particuliere doktersvoorschriften en het leveren en verzenden van Producten, en beveiligde berichtenuitwisseling tussen hen en servicegebruikers.

Diensten en producten op voorschrift die via de Site aan gebruikers beschikbaar worden gesteld, worden verstrekt door Apotheek Life B.V., Industrieweg 4, 3606 AS Maarssen, een volledige dochteronderneming van Webcare Group.

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Producten” betekent de geneesmiddelen die via de Site worden aangeboden.

"Aanbieder" of "Aanbieders" betekent: (i) geregistreerde artsen, die de medische diensten verlenen die u via de Site verkrijgt; en (ii) geregistreerde apotheken, die de farmaceutische Diensten leveren en de Producten leveren en verzenden die u via de Site verkrijgt.

"Diensten" betekent de medische en farmaceutische (klinische) diensten, die worden geleverd via de Site, en de platformdiensten, waarmee u toegang krijgt tot en gebruikmaakt van de Site wanneer u dergelijke medische en farmaceutische (klinische) diensten verkrijgt.

"u" en "uw" betekent u, uw eventuele gezinsleden en elke andere persoon die toegang heeft tot uw Operator-account (de "Patiëntenaccount").

De woorden “omvatten”, “omvat” en “inclusief” worden geacht te worden gevolgd door de woorden “zonder beperking”; het woord “of” is niet exclusief; en de woorden "hierin", "hiervan", "hierbij" en "hieronder" verwijzen naar deze Voorwaarden als geheel.

TOEGANG TOT DE SITE

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt. Als u via de Site toegang wilt tot de Producten of Diensten, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Als u deze Voorwaarden niet accepteert, krijgt u geen toegang tot de Producten of Diensten via de Site.

Door op "accepteren" te klikken, erkent u dat u alle voorwaarden en bepalingen hebt gelezen, begrepen en accepteert in deze Voorwaarden en ons Privacybeleid.

De Producten en Diensten die via de Site toegankelijk zijn, zijn bedoeld voor gebruikers van de diensten die hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of het legaal voor u is om toegang te krijgen tot de Producten en Diensten vanuit uw lidstaat.

Geen gebruikers jonger dan 18 jaar: Om toegang te krijgen tot de Site, verklaart en garandeert u dat u minstens 18 jaar oud bent en dat u in staat bent een bindende overeenkomst aan te gaan die wettelijke verplichtingen schept in overeenstemming met de wetten van uw Lidstaat.

Als u jonger bent dan 18 jaar, probeer u dan niet te registreren bij de Site en geef ons geen persoonlijke informatie over uzelf.

Onder voorbehoud van clausule 3.5, zullen we persoonlijke informatie van iemand die jonger is dan 18 jaar, onmiddellijk verwijderen.

Als u van mening bent dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand die jonger is dan 18 jaar, neem dan contact met ons op.

DIENSTEN

Geleverde diensten

 1. Operator biedt een online communicatieplatform voor Providers en gebruikers van diensten om verbinding te maken via de Site door het gebruik van asynchrone telecommunicatietechnologieën, video en andere communicatiemiddelen. De Site vergemakkelijkt de communicatie tussen Providers en servicegebruikers om de levering van de Services en de Producten mogelijk te maken.
 2. Elke aanbieder heeft toegang tot de site als een manier om met u te communiceren. Elk medisch advies dat u via een Dienst van een Aanbieder ontvangt, wordt door die Aanbieder verstrekt, en niet door de Operator.
 3. U erkent dat uw vertrouwen op enig advies of informatie verstrekt door een Aanbieder via de Site en een Dienst uitsluitend op uw eigen risico is en, voor zover wettelijk toegestaan, neemt u de verantwoordelijkheid op zich voor alle bijbehorende risico's.
 4. U krijgt toegang tot bepaalde Providers op basis van de informatie die u op de Site indient.
 5. We kunnen gebruik maken van gekwalificeerde artsen om een ​​voorafgaande beoordeling van uw consultatie uit te voeren voordat een voorschrift wordt uitgeschreven, en we kunnen u vragen om verdere informatie te verstrekken voordat een definitieve beslissing wordt genomen door de voorschrijvende arts.
 6. U dient altijd het advies in te winnen van uw gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg als u vragen of opmerkingen heeft over uw individuele behoeften en eventuele medische aandoeningen. Alle informatie die door de Operator wordt verstrekt, of in verband met enige communicatie die door de Operator wordt ondersteund, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Uw interacties met de Aanbieders via de Site zijn niet bedoeld om uw relatie met uw reguliere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te vervangen.

Er wordt geen medische zorg of advies verleend door Exploitant

 1. Exploitant geeft geen medisch of farmaceutisch (klinisch) advies of zorg.
 2. De inhoud op de Site en de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, kopieën, audio, video, foto's, illustraties, grafische afbeeldingen en andere beelden, is alleen voor informatieve doeleinden en vormt geen klinisch advies, diagnose, behandeling of aanbevelingen van welke aard dan ook door de Operator.
 3. Aanbieders zijn zorgprofessionals die zijn geregistreerd in het kader van hun bevoegdheden. Alleen de Aanbieders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en geschiktheid van de klinische zorg en het advies dat zij aan u verlenen.
 4. De exploitant beveelt of onderschrijft geen specifieke leveranciers, tests, artsen, apotheken, medicijnen, producten of procedures.
 5. De ​​exploitant geeft op geen enkele manier juridisch advies of verklaringen met betrekking tot juridische kwesties in verband met advies, informatie, goederen of diensten die door een aanbieder worden aangeboden, inclusief, maar niet beperkt tot nalevingsverplichtingen of stappen die nodig zijn om te voldoen aan regelgeving.
 6. De Exploitant geeft geen verklaringen of garanties over de training of vaardigheid van een Aanbieder die Diensten en Producten levert via de Site.

Niet voor Noodgevallen

 1. De Diensten en Producten die toegankelijk zijn via de Site zijn niet geschikt voor: medische spoedbehandeling. ALS JE EEN MEDISCHE ERVAREN NOODGEVAL, DIENT U CONTACT OP TE NEMEN MET UW NATIONALE OF LOKALE NOODNUMMER ONMIDDELLIJK.
 2. U mag het zoeken naar medisch advies niet negeren of uitstellen op basis van iets wat wel of niet op de Site verschijnt.
 3. U dient noodhulp of nazorg te zoeken wanneer aanbevolen door een Aanbieder of wanneer dit anderszins nodig is.
 4. U dient te blijven overleggen met uw reguliere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zoals aanbevolen door hen of een zorgverlener.
 5. Vraag altijd advies aan een arts of een andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg als u vragen heeft over een medische aandoening en voordat u een behandeling stopt, start of wijzigt.

Risico's van telezorgdiensten

 1. Door gebruik te maken van de diensten erkent u de mogelijke risico's verbonden aan telezorgdiensten, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:
  1. verzonden informatie is mogelijk niet voldoende (bijv. slechte resolutie van afbeeldingen) om zorgen voor passende medische of gezondheidszorgbesluitvorming
   door de Aanbieder;
  2. vertragingen bij evaluatie of behandeling kunnen optreden als gevolg van storingen van elektronische apparatuur;
  3. een gebrek aan toegang tot uw medische dossiers kan leiden tot ongewenste interacties tussen geneesmiddelen of allergische reacties of andere beoordelingsfouten; en
  4. hoewel de elektronische systemen die we gebruiken netwerk- en softwarebeveiligingsprotocollen bevatten om de privacy en veiligheid van gezondheidsinformatie te beschermen, kunnen deze protocollen mislukken, waardoor de privacy vangeschonden
   uw gezondheidsinformatie wordt.

Voorschrijfbeleid

 1. De Operator beveelt geen enkel specifiek Product aan.
 2. Als een Aanbieder een Product voorschrijft, zal hij/zij de levering ervan beperken op basis van relevante nationale of EU-regelgeving en zal hij/zij alleen een Product voorschrijven zoals bepaald naar zijn/haar eigen klinische discretie en professioneel oordeel.
 3. Operator geeft geen garantie dat u een recept krijgt.
 4. Aanbieders zullen een Product alleen voorschrijven met een EU- of nationale handelsvergunning voor de betreffende lidstaat.
 5. Afhankelijk van de nationale wet- en regelgeving van de betreffende Lidstaat waar de Aanbieder en u gevestigd zijn, worden recepten op een van de volgende manieren verstrekt:
  1. rechtstreeks aan u per e-mail of anderszins;
  2. naar een apotheek van de Aanbieder die zich in uw woonlidstaat bevindt, op voorwaarde dat het recept per e-mail of op een andere manier kan worden verzonden; of
  3. naar een apotheek van een Aanbieder die zich in een andere lidstaat bevindt, op voorwaarde dat het wettelijk is toegestaan ​​om Producten naar de betreffende bestemming te verzenden
 6. Voordat u elke bestelling plaatst, wordt u geïnformeerd over de leveringsopties op recept die beschikbaar zijn in uw lidstaat.
 7. Als u een van de leveringsopties op recept weigert die worden beschreven in artikel 4.5.5, kunt u uw bestelling niet voltooien en moet u het voorgeschreven product op een andere manier verkrijgen.
 8. Aanbieders behouden zich het recht voor om u de toegang tot de Services en de Producten te ontzeggen als zij naar eigen goeddunken van mening zijn dat er daadwerkelijk of mogelijk misbruik van de Services of de Producten is.
 9. U erkent en gaat ermee akkoord dat alle voorschriften die u van een aanbieder verkrijgt uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik zijn.
 10. U stemt ermee in om alle verstrekte productinformatie en etiketten volledig en zorgvuldig te lezen en om contact op te nemen met een arts of apotheker als u vragen heeft over het recept.

Geen verzekeringsproduct

 1. Operator is geen verzekeraar, de Diensten zijn geen verzekeringsproducten en de bedragen die u aan Operator betaalt zijn geen verzekeringspremies. Als u een ziektekostenverzekering of andere verzekering wenst, moet u een dergelijke verzekering afzonderlijk afsluiten, of ervoor zorgen dat u toegang hebt tot of in aanmerking komt voor een openbaar gezondheidsstelsel in uw woonlidstaat.
BESCHIKBAARHEID VAN DIENSTEN

De Site en de Diensten zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van de diensten die hun woonplaats hebben in een lidstaat van de Europese Unie. Toegang tot en gebruik van de Site of de Diensten is uitsluitend beperkt tot gebruikers die zich in een lidstaat van de Europese Unie bevinden waar de Diensten beschikbaar zijn.

De Diensten zijn niet beschikbaar voor gebruikers van diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. Toegang tot de Site of Services vanuit rechtsgebieden waar de inhoud van de Site illegaal is, of waar we de Services niet aanbieden, is verboden.

U verklaart dat u geen persoon bent die is uitgesloten van inschrijving voor of het ontvangen van de Services volgens de wetten van de Europese Unie of andere toepasselijke nationale wetten van een lidstaat.

PRIVACY

U stemt ermee in dat de door u verstrekte informatie in verband met de Services, de Producten en de Site wordt beheerst door ons Privacybeleid dat hierbij is opgenomen en door verwijzing deel uitmaakt onder deze Voorwaarden.

BESTELLEN EN AANKOPEN VAN DIENSTEN

Abonnementsvoorwaarden

 1. Als u een abonnement aanschaft met betrekking tot bepaalde Diensten en Producten, is uw abonnement doorlopend en wordt het automatisch verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, tenzij u uw abonnement onderbreekt voordat het einde van de dan lopende abonnementsperiode door op onderbreken te klikken in uw profiel als patiëntenrekening.
 2. De prijs voor uw abonnement kan van tijd tot tijd veranderen en in dergelijke omstandigheden zullen we ons redelijkerwijs inspannen om prijswijzigingen vooraf aan u door te geven. Prijswijzigingen gaan in bij aanvang van de volgende abonnementsperiode volgend op de datum van prijswijziging. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving accepteert u de nieuwe prijs door de Diensten te blijven gebruiken of de Producten te accepteren nadat de prijswijziging van kracht is geworden. Indien u niet akkoord gaat met een prijswijziging, heeft u het recht de wijziging af te wijzen door u uit te schrijven voordat de prijswijziging van kracht wordt.

Typografische fouten en onjuiste prijzen

 1. In het geval dat een prijs die op de site wordt vermeld onjuist is als gevolg van typografische fouten of fouten in prijsinformatie ontvangen van een derde partij, hebben wij het recht om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren tegen die verkeerde prijs. We hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw patiëntenrekening in rekening is gebracht. Als uw patiëntenrekening al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, zullen we onmiddellijk een tegoed op uw patiëntenrekening overmaken voor het bedrag van de afschrijving.

Online betalingen

 1. Wanneer u Diensten en Producten via de Site koopt, omvat de totale prijs die u betaalt het volgende:
  1. de prijs die moet worden betaald voor de medische dienst;
  2. de prijs die moet worden betaald voor de farmaceutische Dienst en levering en verzending/levering van het Product;
  3. de prijs die u moet betalen voor het gebruik van en toegang tot de Site en de functies ervan via uw Patiëntenaccount met betrekking tot die medische en farmaceutische Diensten en Producten; en
  4. alle toepasselijke belastingen.
 2. We accepteren elke betalingsmethode of -systeem dat is geautoriseerd binnen de Europese Unie, inclusief automatische incasso (houd er rekening mee dat er een kleine vertraging kan zijn voor de eerste betaling als u deze betalingsmethode kiest), debet- en creditcards en derde partij platforms. Als een creditcardrekening wordt gebruikt voor een transactie, kunnen we vooraf goedkeuring verkrijgen voor een bedrag tot het bedrag van de betaling. Als u zich aanmeldt om automatisch terugkerende betalingen te doen, worden alle kosten en vergoedingen in rekening gebracht op de Patiëntenaccount die u tijdens het registratieproces op de Site aanwijst. Als u een andere betaalmethode wilt aanwijzen of als er een wijziging is in uw betaalmethode of -systeem (bijvoorbeeld als u uw creditcard of betaalpas wilt wijzigen), moet u uw gegevens online wijzigen. Dit kan uw vermogen om online betalingen te doen tijdelijk vertragen terwijl we uw nieuwe betalingsgegevens verifiëren.
 3. U verklaart en garandeert dat, als u online betalingen doet:
  1. alle betaalrekeninginformatie die u verstrekt waar, correct en volledig is;
  2. door u gemaakte kosten worden gehonoreerd door de betreffende instelling;
  3. u betaalt de door u gemaakte kosten in de geboekte bedragen, inclusief, maar niet beperkt tot alle toepasselijke belastingen; en
  4. u de persoon bent op wiens naam de betaalmethode is uitgegeven en u bevoegd bent om een ​​aankoop of andere transactie te doen met de betreffende betaalmethode.
 4. U krijgt de mogelijkheid om meerdere betaalmethoden toe te voegen aan uw Patiëntenaccount als betaaloptie, waarvan één als uw standaardoptie. Als de betaling van uw standaardoptie niet is geautoriseerd of mislukt, zullen we automatisch proberen om de betaling te innen van een van de andere betalingsmethoden die u hebt geregistreerd met uw patiëntenaccount.

Toestemming voor terugkerende kosten

 1. U stemt ermee in en machtigt de betalingsmethode om automatisch te factureren voor de Diensten en Producten, volgens de gepubliceerde prijzen op de Site, die op elk moment kunnen worden gewijzigd. Als we om welke reden dan ook geen geld van uw betaalmethode kunnen krijgen, inclusief, maar niet beperkt tot, onvoldoende saldo op de betaalrekening of onvoldoende of onjuiste informatie die door u is verstrekt bij het indienen van elektronische betaling, kunnen we verdere incassomaatregelen nemen, inclusief de toepassing van vergoedingen voor zover wettelijk toegestaan.
 2. U hebt het recht om deze autorisatie in te trekken door in te loggen op uw Patiëntenaccount en uw abonnement te pauzeren vóór uw volgende geplande verlenging.

Patiënt betaalt zelf

 1. De Diensten en Producten zijn 100% zelf te betalen door onze patiënten. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, erkent u dat uw verzekeringspolis de kosten van de Diensten en Producten mogelijk niet dekt, ongeacht of u een ziektekostenverzekering hebt, of deze nu openbaar of particulier is.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid om te weten wat uw uitkeringen zijn en hoe deze van toepassing zijn op uw uitkeringen, en wij nemen geen verantwoordelijkheid om de voorwaarden van een dergelijke verzekering te begrijpen, er kennis van te hebben of hieraan gebonden te zijn.
 3. Door deze Voorwaarden te accepteren, kiest u ervoor om Diensten en Producten te kopen die al dan niet door uw verzekeringspolis worden gedekt als u die diensten van een andere aanbieder hebt verkregen. U hebt Diensten en Producten geselecteerd voor aankoop op basis van zelfbetaling. Met andere woorden, u hebt ons en Leveranciers opgedragen om uw aankoop van deze Diensten en Producten te behandelen alsof u een onverzekerde patiënt bent en u stemt ermee in 100% verantwoordelijk te zijn voor de volledige betaling van de vermelde prijs van de Producten en Diensten. U erkent dat er geen garantie is dat uw verzekeringsmaatschappij enige betaling zal doen op de kosten van de Producten of Diensten die u via de Site hebt gekocht, en u dient alle verificaties in dit verband uit te voeren voordat u uw bestelling plaatst of een aankoop of abonnement.
 4. We zullen u vooraf de kosten verstrekken voor de Producten en de Diensten die u hebt aangevraagd. Door deze voorwaarden te accepteren, stemt u ermee in deze kosten volledig te betalen als een zelfbetalende patiënt en ervoor kiest om geen gebruik te maken van een verzekeringspolis. U krijgt mogelijk de keuze uit verschillende Services, samen met hun prijzen. U hebt de Services geselecteerd en bent bereid de volledige financiële verantwoordelijkheid voor een dergelijke betaling te aanvaarden.

Herroepingsrecht / herroeping

 1. Producten kunnen snel bederven of verouderen; ze kunnen niet worden geretourneerd, geruild of terugbetaald. U hebt echter het recht om uw Producten redelijkerwijs te inspecteren, zoals u dat in een winkel zou doen, maar u kunt artikelen die u hebt gebruikt niet retourneren, tenzij u ze retourneert omdat ze beschadigd of defect zijn.
 2. Voor Producten die geen geneesmiddelen zijn, en overeenkomstig de bepalingen van EU-richtlijn 2011/83 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, hebt u het recht om elke online transactie binnen veertien (14) dagen na de betreffende transactie. U moet dergelijke ontvangen Producten binnen veertien (14) dagen na ontvangst retourneren, met dien verstande dat elke retourzending binnen veertien (14) dagen na de relevante transactie wordt geacht te voldoen aan deze vereiste. U mag in geen geval een product retourneren dat is geopend en u krijgt geen restitutie als wij of een leverancier een geretourneerd product ontvangen dat is geopend. Hetzelfde geldt voor alle Diensten die voorafgaand aan of tegelijkertijd met uw opzegging zijn geleverd.

Verzending van de producten

 1. Alle Producten waarvoor op de Site reclame wordt gemaakt, worden rechtstreeks naar u verzonden door een apotheker-aanbieder
GESCHIKTHEID, TOEGANG TOT SITE, VEILIGHEID EN BEPERKINGEN

U stemt ermee in om uw Patiëntenaccount volledig, nauwkeurig en naar waarheid aan te maken, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en wachtwoord, die uw Patiëntenaccount worden ID en inloggegevens. De patiëntaccount-ID of inloggegevens zijn persoonlijk voor u en u bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw patiëntaccount-ID of inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder een dergelijke patiëntaccount-ID of inloggegevens. U stemt ermee in om iemand anders te verbieden uw patiëntaccount-ID of inloggegevens te gebruiken en stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk feitelijk of vermoed onbevoegd gebruik van uw patiëntaccount-ID of inloggegevens of andere beveiligingsproblemen waarvan u zich bewust wordt.

Het is verboden om de beveiliging van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief, maar niet beperkt tot:

 1. toegang tot gegevens die niet bedoeld zijn voor een dergelijke gebruiker of inloggen op een server of een account waartoe de gebruiker geen toegang heeft;
 2. proberen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; of
 3. toegang krijgen tot of gebruik maken van de Site of een deel daarvan zonder toestemming, in strijd met deze Voorwaarden of toepasselijke wetgeving.

U mag geen scraper, crawler, spider, robot of andere geautomatiseerde middelen van welke aard dan ook gebruiken om toegang te krijgen tot of gegevens op de site te kopiëren, te deeplinken naar een functie of inhoud op de site, onze robotuitsluitingsheaders te omzeilen of andere maatregelen die we kunnen nemen om de toegang tot de Site te voorkomen of te beperken.

Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid. We kunnen voorvallen onderzoeken die dergelijke schendingen kunnen inhouden en kunnen wetshandhavingsinstanties inschakelen, en met hen samenwerken wetshandhavingsinstanties bij de vervolging van gebruikers die betrokken zijn bij dergelijke schendingen. U stemt ermee in geen enkel apparaat, software of routine te gebruiken om de goede werking van de site of enige activiteit die op de site wordt uitgevoerd, te verstoren of proberen te verstoren.

Als u kiest, of u krijgt een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, dient u dergelijke informatie als vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet aan derden bekendmaken.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door u is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uit te schakelen en uw toegang tot de site en uw Patiëntenaccount in te trekken als u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van deze voorwaarden. Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen via Contact.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u de Site of Services gebruikt, of e-mails, berichten en andere communicatie vanaf uw desktop of mobiele apparaat naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons.

U stemt ermee in om communicatie van ons elektronisch te ontvangen.

U stemt ermee in dat:

 1. alle overeenkomsten en toestemmingen elektronisch kunnen worden ondertekend; en
 2. alle kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke kennisgevingen en andere communicatie schriftelijk zijn.

Wij en de Aanbieders kunnen telefonisch, per post of per e-mail contact met u opnemen om uw accountgegevens te verifiëren. Wij en de Aanbieders kunnen om aanvullende informatie van u vragen en u stemt ermee in om dergelijke aanvullende informatie te verstrekken om ervoor te zorgen dat u uw account niet op frauduleuze wijze heeft aangemaakt. Als u deze informatie niet binnen veertien (14) dagen na het verzoek op de gevraagde manier verstrekt, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot en gebruik van de Site en de Services op te schorten, stop te zetten of te weigeren totdat u de informatie aan ons verstrekt zoals gevraagd.

TOESTEMMING VOOR HET ONTVANGEN VAN OPROEPEN, TEKSTBERICHTEN EN VIDEO-OPNAME

Door uw mobiele nummer op te geven, gaat u ermee akkoord dat er contact met u wordt opgenomen door of namens de Operator op het mobiele nummer dat u hebt opgegeven, inclusief oproepen en sms-berichten, om bepaalde informatie en communicatie met betrekking tot Producten of Diensten (bijv. voortgangsregistratie, herinneringen enz.) of de Site. We kunnen uw afmelding per sms bevestigen. Als u zich abonneert op meerdere soorten sms-berichten van ons, kunnen we u afmelden voor de service die u het meest recent een bericht heeft gestuurd of reageren op uw STOP-bericht door u een sms te sturen om de Services te identificeren die u wilt stoppen. Houd er rekening mee dat, door uw toestemming in te trekken, sommige Sitefuncties en bepaalde Services mogelijk niet langer voor u beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat als u geen sms-berichten meer van ons ontvangt, u mogelijk geen belangrijke en nuttige informatie en herinneringen over uw Services ontvangt.

EIGENDOM VAN DE SITE EN AANVERWANTE MATERIALEN, AANVULLENDE BEPERKINGEN

Alle pagina's op de Site en al het materiaal dat beschikbaar wordt gesteld om te downloaden, zijn eigendom van de Operator, of zijn licentiegevers of leveranciers, indien van toepassing. De Site wordt beschermd door toepasselijke nationale en internationale wetten op het gebied van auteursrecht en handelsmerken.

Met inachtneming van deze Voorwaarden en de betaling van alle toepasselijke vergoedingen, verlenen wij u een herroepbare, niet-overdraagbare (behalve zoals hieronder bepaald), persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de objectcodeversie van de Site te gebruiken.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u worden verleend in deze Voorwaarden, zijn voorbehouden en behouden door ons of onze licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden of andere contentproviders.

Noch de Site en Diensten, noch enig deel van de Site en Diensten, mogen worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins worden geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen framingtechnieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van ons in te sluiten of te gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met onze naam of handelsmerken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

U mag de Site of Diensten niet misbruiken. U mag de Site en Services alleen gebruiken zoals toegestaan ​​door de wet. De inhoud van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot de bestanden, documenten, tekst, foto's, afbeeldingen, audio en video, en alle materialen die toegankelijk zijn via of beschikbaar worden gesteld voor gebruik of downloaden via de site, mogen niet worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd, gereproduceerd, gepubliceerd of gebruikt, geheel of gedeeltelijk, behalve voor doeleinden die door ons zijn toegestaan of schriftelijk goedgekeurd. U mag geen frames maken of framingtechnieken gebruiken om namen, handelsmerken, dienstmerken, logo's, inhoud of andere eigendomsinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Operator zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE, FUNCTIONALITEIT

Hoewel we proberen de integriteit en nauwkeurigheid van de site- en servicebeschrijvingen te waarborgen, geven we geen verklaringen, garanties of garanties met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de site, servicebeschrijvingen en andere inhoud op de site. Het is mogelijk dat de site typografische fouten, onnauwkeurigheden of andere fouten bevat en dat onbevoegde toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen door derden aan de site kunnen worden aangebracht. Mocht zich een onjuistheid voordoen, laat het dan weten ons zodat deze kan worden gecorrigeerd.

Informatie op de Site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt.

Bovendien zijn we niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of inhoud die op de Site wordt geplaatst door een niet aan de Operator gelieerde derde partij.

We behouden ons volledig en naar eigen goeddunken voor met betrekking tot de werking van de Site en de Services. We kunnen onder andere een functionaliteit of functie van de Site of de Diensten intrekken, opschorten of beëindigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bijhouden van informatie die voortvloeit uit het gebruik van de Site of met betrekking tot de Diensten. We behouden ons het recht voor om alle communicatie of informatie die is geplaatst of geüpload naar de Site of de Diensten te behouden, verwijderen of vernietigen in overeenstemming met ons interne beleid voor het bewaren of vernietigen van gegevens.

De afbeeldingen van de Producten op de Site zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Producten kunnen afwijken van de afbeeldingen op de Site en wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enig vertrouwen dat u stelt in de nauwkeurigheid van de afbeeldingen die op de Site worden gebruikt.

De verpakking van de Producten kan van tijd tot tijd verschillen van de verpakking die wordt weergegeven op afbeeldingen op de Site.

Alle producten die op de site worden getoond, blijven te allen tijde onderhevig aan beschikbaarheid van de desbetreffende aanbieder. Als het door u bestelde Product niet beschikbaar is, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en zullen we uw betaling onmiddellijk terugbetalen.

LINKS NAAR ANDERE SITES

Links naar websites van derden op de Site worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de Site. We hebben deze websites van derden niet beoordeeld en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites, hun inhoud of beschikbaarheid. We onderschrijven of doen daarom geen uitspraken over hen, of enig materiaal dat daar wordt gevonden, of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Als u besluit om toegang te krijgen tot een van de websites van derden die aan de Site zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.

U mag naar de startpagina van de Site linken, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat.

U mag geen link naar de Site maken op een website die niet uw eigendom is.

De ​​Site mag niet worden geframed op een andere website, noch mag u een link maken naar een ander deel van de Site dan de startpagina.

We behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

GEBRUIKERSINFORMATIE

Als u gezondheidsinformatie, medische geschiedenis, aandoeningen, problemen, symptomen, persoonlijke informatie, toestemmingsformulieren, overeenkomsten, verzoeken, opmerkingen, ideeën, suggesties, informatie, bestanden, video's, afbeeldingen of ander materiaal aan ons of de Site (de "Gebruikersinformatie"), stemt u ermee in om geen Gebruikersinformatie te verstrekken die:

 1. onjuist, onnauwkeurig, lasterlijk, beledigend, lasterlijk, onwettig, obsceen, bedreigend, intimiderend, frauduleus, pornografisch, schadelijk of crimineel of onethisch gedrag zou kunnen aanmoedigen;
 2. inbreuk maakt op of inbreuk maakt op de privacy, auteursrechten, handelsmerken, handelsstijlen, handelsgeheimen of intellectuele eigendomsrechten van een persoon of entiteit; of
 3. een virus of een ander schadelijk bestanddeel bevat of overdraagt.

U stemt ermee in geen contact op te nemen met andere gebruikers van de Site via ongevraagde e-mail, telefoontjes, mailings of enige andere communicatiemethode.

U verklaart en garandeert ons en de Aanbieders dat u het wettelijke recht en de bevoegdheid hebt om alle Gebruikersinformatie aan ons en de Aanbieders te verstrekken voor gebruik, zoals hierin uiteengezet en door ons en de betreffende Aanbieder vereist.

U stemt ermee in dat de door u verstrekte informatie in verband met de Diensten en Site wordt beheerst door ons Privacybeleid.

U stemt ermee in om niet:

 1. toegang te krijgen tot de Site of de Services te gebruiken op een onwettige manier of voor enig onwettig doel;
 2. plaatsen of verzenden van: (i) een bericht onder een valse naam; of (ii) alle gegevens, materialen, inhoud of informatie (inclusief, maar niet beperkt tot advies en aanbevelingen) (gezamenlijk "Informatie") die: (i) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, frauduleus, vals of in strijd is met de eigendom of intellectuele eigendomsrechten van een andere persoon; of (ii) een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, malware of andere computerprogrammering of -code bevat of promoot die is ontworpen of bedoeld om de Site of de Diensten, persoonlijke informatie, software, apparatuur, servers of informatie of hacking of soortgelijk gedrag vergemakkelijken of promoten;
 3. uw identiteit nabootsen of een verkeerde voorstelling van zaken geven, of uw band met een persoon of entiteit valselijk vermelden of verkeerd voorstellen;
 4. knoeien, hacken, vervalsen, kopiëren, wijzigen of anderszins beschadigen van de administratie, beveiliging of goede werking van de Site of de Services;
 5. robots of scripts gebruiken met de Site;
 6. poging tot reverse engineering, reverse assembleren, reverse compileren, decompileren, disassembleren, vertalen of anderszins wijzigen, bedriegen of creëren van valse resultaten van uitvoerbare code, informatie op of ontvangen door de site;
 7. antivirus- of antispywaresoftware heeft die is ingesteld om de cookies-instelling van de internetbrowser te negeren;
 8. de afzender onjuist identificeren van een bericht dat aan de Operator is verzonden;
 9. de toewijzing of oorsprong van e-mail, berichten of posting wijzigen;
 10. persoonlijke gezondheidsinformatie verzamelen of verzamelen over een andere persoon die de Site of de Services gebruikt; en/of
 11. inbreuk maken op of inbreuk maken op auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendoms-, publiciteits- of privacyrechten van een partij, inclusief maar niet beperkt tot dergelijke rechten van derden.

Waarschuwing: als u op enig moment onjuiste of misleidende informatie verstrekt bij het gebruik van de site, kan een recept worden afgegeven of kan een product of dienst worden verstrekt op basis van dergelijke informatie, wat ernstige en mogelijk levensbedreigende gevolgen kan hebben. Door de site te gebruiken en in te stemmen met deze voorwaarden, stemt u ermee in om op geen enkel moment valse, onnauwkeurige of misleidende informatie te verstrekken. Dit zou in strijd zijn met deze Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord Operator en de Aanbieders te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims van derden, schade en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten) tegen of door ons opgelopen als gevolg van Gebruikersinformatie die u uploadt naar of verzendt via de Site of enige schending van deze clausule 14.

CLAIMS VAN SCHENDING VAN AUTEURSRECHT

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwachten van servicegebruikers van de Site hetzelfde.

Wij wijzen elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat op de Site is geplaatst. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, volg dan de onderstaande procedures.

Wij zullen onmiddellijk reageren op kennisgevingen van vermeende overtredingen die aan ons gemeld worden.

Kennisgevingen van vermeende inbreuk op inhoud die op de site beschikbaar is gesteld

 1. Indien u een eigenaar van auteursrechten bent, gemachtigd bent om namens een te handelen, of gemachtigd bent om te handelen op grond van een exclusief recht op grond van auteursrechten, verzoeken wij u vermeende inbreuken op auteursrechten die op of via de Site plaatsvinden aan ons te melden door ons een kennisgeving (een "Copyright Notice") te sturen, die aan de volgende vereisten voldoet:
  1. de auteursrechtelijk beschermde werken identificeren waarvan u beweert dat ze zijn geschonden;
  2. identificeer het materiaal of de link waarvan u beweert dat deze inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten) en waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, inclusief op zijn minst, indien van toepassing, de URL van de link die wordt weergegeven op de site waar dergelijke materiaal kan worden gevonden;
  3. uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op te geven;
  4. beide van de volgende verklaringen opnemen in de hoofdtekst van de auteursrechtverklaring:
   “Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het
   auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.”
   “Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze auteursrechtverklaring nauwkeurig is
   en, onder de relevante wettelijke sancties dat ik de eigenaar ben, of
   gemachtigd ben om namens de eigenaar op te treden, van het auteursrecht of van een
   exclusief recht onder het auteursrecht dat is naar verluidt geschonden”;
  5. uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening op te geven; en
  6. deze Copyrightverklaring, met alle items ingevuld, aan ons bezorgen via: Contacteer ons
INTELLECTUELE EIGENDOM

Met uitzondering van uw elektronisch medisch dossier, behouden we alle rechten, titels en belangen in en op de Site, de Diensten en alle informatie, documentatie, software of ander materiaal op de Site, en elk patent, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk, dienstmerk of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht in een van de voorgaande, behalve informatie over de Site, die aan ons in licentie is gegeven (in dat geval behoudt de licentieverstrekker alle rechten, titels en belangen daarin).

De informatie die beschikbaar is via de Site en de Diensten is eigendom van Operator. U stemt ermee in om dergelijke informatie niet op te slaan, te kopiëren, te wijzigen, te reproduceren, opnieuw door te sturen, te distribueren, te verspreiden, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te publiceren, uit te zenden, weer te geven of aan iemand anders te verspreiden.

Gebruik, reproductie, kopiëren of herdistributie van onze handelsmerken, dienstmerken en/of logo's is strikt verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De onmiddellijk voorgaande zin is ook van toepassing op handelsmerken, dienstmerken en logo's van derden die op de Site zijn geplaatst.

Niets op de site mag worden opgevat als het verlenen, door implicatie, uitsluiting, verklaring van afstand of anderszins, van een licentie of recht om een ​​handelsmerk, dienstmerk of logo te gebruiken dat wordt op de site weergegeven zonder de schriftelijke toestemming daarvan door de Operator, of de derde eigenaar van een dergelijk handelsmerk, dienstmerk of logo. de Site kan andere eigendomsvermeldingen en copyrightinformatie bevatten, waarvan u akkoord gaat te volgen.

We kunnen alle informatie die u ons verstrekt, die we naar eigen goeddunken beschouwen als frauduleus, beledigend, lasterlijk, obsceen of in strijd met enig auteursrecht, handelsmerk of ander intellectueel eigendom of eigendomsrecht van een andere persoon of entiteit, verwijderen.

AFWIJZING VAN GARANTIES

Wij garanderen niet dat de toegang tot of het gebruik van de Site ononderbroken of foutloos zal zijn of dat defecten in de Site zullen worden gecorrigeerd. 

De Site, inclusief alle inhoud of informatie die erop staat of enige site-gerelateerde service, wordt geleverd "zoals het is", zonder enige verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.

U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid en het risico voor uw gebruik van de Site, site-gerelateerde services en gelinkte websites. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van procedures die voldoende zijn om te voldoen aan uw behoeften op het gebied van back-up en beveiliging van gegevens.

Garanties met betrekking tot Producten of Diensten die worden aangeboden, verkocht en gedistribueerd via de Site zijn onderworpen aan afzonderlijke garantievoorwaarden, indien van toepassing, die door ons of derden (inclusief de relevante Providers) worden verstrekt met of in verband met de toepasselijke Producten of Diensten .

Wij garanderen niet dat door het gebruik van de Diensten eventuele voorschriften voor u zullen worden geschreven. U erkent en begrijpt dat het gebruik of misbruik van de Producten die via de Site worden verkregen, ongewenste of onverwachte gevolgen kan hebben.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE
BELANGRIJK - UW AANDACHT WORDT IN HET BIJZONDER GEWEEST OP DEZE CLAUSULE EN DE GRENZEN VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID DAARIN. 

Behalve zoals bepaald door de wet, en zonder beperking:

 1. aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit de toepassing, het gebruik of het misbruik van Producten of Diensten op of beschikbaar gesteld via de Site, met inbegrip van enig letsel of schade aan een persoon of eigendom als gevolg van nalatigheid of anderszins, inclusief het niet naleven van waarschuwingslabels die aan de Producten zijn bevestigd; en
 2. zijn wij niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten van de Aanbieders.

We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze op geen enkele manier wanneer het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers of voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

Wij zijn niet aansprakelijk, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voor:

 1. verlies of schade veroorzaakt doordat u onjuiste of onvolledige informatie verstrekt;
 2. verlies van uw emotionele welzijn, inclusief, maar niet beperkt tot, veroorzaakte verlegenheid;
 3. gederfde inkomsten of verwachte winst;
 4. verlies van kans;
 5. verlies van goodwill of reputatieschade;
 6. schade geleden door derden; of
 7. enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldige schade die voortvloeit uit het gebruik van de Site of de Service of een Product, ongeacht de vorm van de actie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade (in contract, nalatigheid of anderszins) indien:

 1. er geen sprake is van schending van een wettelijke zorgplicht jegens ons;
 2. het verlies of de schade is geen redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van een dergelijke schending; of
 3. enig verlies of schade of verhoogd risico op verlies of schade het gevolg is van een schending door u van deze Voorwaarden.

Behoudens clausule 18.2, is onze totale aansprakelijkheid jegens u, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met de levering van de Producten of Diensten, beperkt tot het bedrag dat is betaald door u met betrekking tot een dergelijk product of een dergelijke dienst.

We zullen alle passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonlijke gegevens en tegen onopzettelijk verlies of vernietiging van of schade aan persoonlijke gegevens, maar behoudens dat en onze wettelijke verplichtingen als gegevensbeheerder, zullen we niet verantwoordelijk zijn voor gegevensverlies of ongeoorloofde toegang door andere personen, ongeacht of dit het gevolg is van ongeoorloofde toegang, verkeerde adressering, technische storing, technische interferentie, nalatigheid of anderszins.

We wijzen alle garanties af, expliciet of impliciet (voor zover wettelijk toegestaan), inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van bevredigende kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. We garanderen niet dat de Site of enige kennisgeving die door ons naar u is verzonden, vrij zal zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het handelen of nalaten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot de Aanbieders.

Producten en Diensten worden via de Site alleen aangeboden voor uw eigen persoonlijk, huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de Producten niet aan een andere persoon te leveren of de Producten of Diensten te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsonderbreking, of verlies van zakelijke kansen als u dergelijke Producten of Diensten op een andere manier gebruikt dan in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet informeren van uw reguliere gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg over Producten of Diensten die u via de Site bestelt.

GEEN RECHTEN VAN DERDEN

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Voorwaarden, is niets hierin bedoeld om enig recht of rechtsmiddel te verlenen aan andere personen dan u, ons en onze gelieerde ondernemingen. Niets in de Voorwaarden is bedoeld om de verplichting of aansprakelijkheid van derden jegens u, ons of Providers te verlichten of te ontlasten.

OPDRACHT

U mag de Voorwaarden of enig deel daarvan niet toewijzen, overdragen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. We kunnen alle of een deel van de Voorwaarden en alle rechten of plichten hieronder vrijelijk overdragen, toewijzen of delegeren. De Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de erfgenamen, opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden van de partijen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden worden geïnterpreteerd en geïnterpreteerd volgens de wetten van Engeland en Wales.

Als consument hebt u consumentenrechten die u beschermen op grond van de toepasselijke dwingende bepalingen van de wet in uw woonlidstaat.

GESCHILLENBESLECHTING

De rechtbanken van Engeland en Wales hebben niet-exclusieve jurisdictie met betrekking tot alle geschillen of claims die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met deze Voorwaarden of uw gebruik van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot de Diensten, tussen u en ons.

Wat betreft uw rechten als consument, zijn de bevoegde rechtbanken ofwel de rechtbanken van Engeland en Wales ofwel van de lidstaat waar u woont.

We zullen proberen te goeder trouw te werken om elk probleem dat u heeft met de site op te lossen, inclusief, maar niet beperkt tot de producten en diensten die via de site zijn besteld of gekocht, als u contact met ons opneemt.

We realiseren ons echter dat er zeldzame gevallen kunnen zijn waarin we een probleem mogelijk niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen. Wij en u zullen proberen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de kennisgeving tot overeenstemming te komen om de claim op te lossen.

Houd er rekening mee dat de website van de Europese Commissie (https://ec.europa.eu/consumers/odr/) u kan helpen bij het vinden van een oplossing voor uw consumentenprobleem door middel van geschikte opties.

OVERMACHT

We worden niet geacht deze voorwaarden te schenden of aansprakelijk te zijn voor enige schending onder deze voorwaarden of ons privacybeleid als gevolg van een gebeurtenis of gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief, maar niet beperkt tot overmacht, terrorisme, oorlog, invasie, storingen van openbare netwerken, elektriciteitstekorten, aardbevingen of overstromingen, burgerlijke onlusten, stakingen, brand of andere rampen.

BEËINDIGING

Wij behouden ons het recht voor om u de toegang tot de gehele of een deel van de Site te weigeren of te beëindigen uw toegang tot de gehele of een deel van de site als uw gedrag ons daar een geldige reden voor geeft. Deze zal met name het geval zijn als u toepasselijke wetten of contractuele bepalingen schendt.

Niettegenstaande een dergelijke beperking of beëindiging, blijft u toegang houden tot de: Producten en Diensten die u tot die tijd hebt gekocht.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons en al onze gelieerde ondernemingen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle rechten, eisen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, claims, rechtsvorderingen, acties en rechtszaken (ongeacht of bij wet of billijkheid), honoraria, kosten en advocatenhonoraria van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met:

 1. uw gebruik of misbruik van de Site, Producten, Diensten of enige informatie die op de Site is geplaatst;
 2. uw schending van de voorwaarden of het Privacybeleid;
 3. de inhoud of het onderwerp van alle informatie die u aan ons of aan een Provider of klantenservicemedewerker verstrekt; of
 4. elke nalatige of onrechtmatige handeling of nalatigheid door u bij uw gebruik of misbruik van de site, producten, diensten of enige informatie op de site, inclusief maar niet beperkt tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of nalatigheid van derden of onrechtmatig handelen.
HERZIENINGEN VAN DE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen, met ingang van het plaatsen op de Site. U dient daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de huidige voorwaarden te bekijken, zodat u op de hoogte bent van dergelijke herzieningen waaraan u gebonden bent. U stemt er daarom mee in om de voorwaarden elke keer dat u de site bezoekt te lezen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in deze voorwaarden. De datum van de laatste herziening van deze Voorwaarden staat bovenaan deze Voorwaarden.

Elk gebruik van de Site na dergelijke wijzigingen wordt beschouwd als uw aanvaarding ervan.

Indien u niet akkoord gaat met de actuele Voorwaarden, dient u uw Patiëntenaccount te verwijderen.

RECHT OM VERGETEN TE WORDEN

Na verwijdering van uw Patiëntenaccount zullen we alle informatie die we over u hebben, wissen.

Aanbieders zijn echter wettelijk verplicht om een ​​kopie van uw medisch dossier te bewaren voor een bepaalde duur, die van lidstaat tot lidstaat kan verschillen, en dat geldt ook voor Operator.

ALGEMEEN

In het geval dat een van de Voorwaarden door een rechtbank of ander tribunaal met een bevoegde jurisdictie niet-afdwingbaar wordt geacht, zullen dergelijke bepalingen tot het noodzakelijke minimum worden beperkt of geëlimineerd, zodat deze Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven en effect.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot het onderwerp hiervan.

Bepaalde bepalingen van deze Voorwaarden kunnen worden vervangen door uitdrukkelijk aangewezen juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van de Site.

Copyright/handelsmerkinformatie. Copyright © HR Healthcare Limited. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken, logo's en servicemerken (de "merken") die op de site worden weergegeven, zijn ons eigendom of het eigendom van andere derden. Het is u niet toegestaan ​​de Merken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een dergelijke derde partij, die mogelijk eigenaar is van de Merken.

Uitsluitend voor de toepassing van artikel 14, lid 2, onder c), en 28 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad (betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde) en van gelijkwaardige nationale wetgeving, en behoudens alle andere wettelijke vereisten die in of die van toepassing zijn op deze Voorwaarden, wordt de Operator geacht de Producten en Diensten aan u te leveren en dienovereenkomstig worden de Providers geacht die Producten en Diensten aan de Operator te hebben geleverd.

HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN

Als u een klacht over de Site wilt indienen, neem dan contact met ons op.

Als u, om welke reden dan ook, contact met ons moet opnemen, is de gemakkelijkste manier om rechtstreeks contact met ons op te nemen via E-mail op patientenzorg-nl@treated.com.

Waar in deze Voorwaarden wordt verwezen naar schriftelijke communicatie, omvat dit ook communicatie die door ons is gedaan door middel van een bericht op het scherm, een melding, een promptveld of andere communicatie of informatie die aan u is verstrekt via de Site, of per e-mail met behulp van een e-mailadres dat u ons heeft verstrekt om met u te communiceren. De bepalingen van deze clausule zijn niet van toepassing op de vereisten van betekening van documenten in gerechtelijke procedures.

Vertaling

Deze polis is oorspronkelijk opgesteld in de Engelse taal en is vertaald in het Nederlands. Als er een conflict of discrepantie is in de vertaling van een bepaling tussen de Nederlandse versie van dit privacybeleid en de Engelstalige versie, heeft de Engelstalige versie voorrang.

Laat ons je helpen beter te kiezen.

Stel een behandeling voor

Als er een bepaalde behandeling of aandoening is die je zoekt, vertel het ons en we zoeken het voor je uit.

We kunnen je een e-mail sturen over het probleem, maar je kunt je op elk moment weer afmelden voor deze berichten.

Vertel ons over een probleem

Ik accepteer de gebruiksvoorwaarden.
We kunnen je een e-mail sturen over het probleem, maar je kunt je op elk moment weer afmelden voor deze berichten.

Vraag of stel iets voor.

Stel hier je vraag, of vertel ons als je een probleem op onze site hebt gevonden.

We kunnen je een e-mail sturen over je vraag, maar je kunt je op elk moment voor deze berichten afmelden.
4.7

Onze gemiddelde beoordeling op basis van 16407 beoordelingen

We nemen snel contact met je op. We streven ernaar alle vragen binnen één werkdag te beantwoorden.

Je bent aangemeld voor onze nieuwsbrief. Houd je inbox in de gaten voor de laatste updates.

news-letter

Meld je aan voor onze nieuwsbrief voor het laatste nieuws over en meer.

Door op 'Schrijf je nu in' te klikken ga je akkoord met ons Privacybeleid.