Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Losec

Omeprazole

Losec capsules en Losec MUPS-capsules zijn geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) en brandend maagzuur.

Bestel vanuit huis de medicatie die u nodig heeft. U hoeft hiervoor enkel de medische vragenlijst te beantwoorden zodat de arts uw medicatie kan goedkeuren. Bestellingen die zijn goedgekeurd komen doorgaans de volgende werkdag al aan.

+1100 Trustpilot recensies
Losec Capsules20 mg

De capsules van 20 mg kunnen worden voorgeschreven als er beschadiging aan de slokdarm is opgetreden. 4 tot 8 weken lang éénmaal daags 1 tablet innemen.

+ 24-uurs levering
Losec Capsules10 mg

De 10 mg capsules kunnen gebruikt worden als startdosering bij aanhoudend brandend maagzuur. 4 tot 8 weken lang éénmaal daags 1 tablet innemen.

+ 24-uurs levering
Losec Mups10 mg

De MUPS-capsules met 10 mg omeprazol kunnen worden gebruikt door mensen die het moeilijk vinden om tabletten te slikken. Eénmaal daags volgens voorschrift innemen.

+ 24-uurs levering
Losec Mups20 mg

De 20 mg MUPS-capsules kunnen worden gebruikt wanneer er beschadiging aan de slokdarm is opgetreden. Eénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Losec Mups40 mg

De maximale dosis van 40 mg mag slechts worden gebruikt als de lagere doseringen niet voldoende effectief zijn gebleken. 8 weken lang éénmaal daags innemen.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling maandag 11 juli

Losec capsules en Losec MUPS-capsules zijn geneesmiddelen die gebruikt kunnen worden bij gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ) en brandend maagzuur.

Bestel vanuit huis de medicatie die u nodig heeft. U hoeft hiervoor enkel de medische vragenlijst te beantwoorden zodat de arts uw medicatie kan goedkeuren. Bestellingen die zijn goedgekeurd komen doorgaans de volgende werkdag al aan.

Beschrijving

Losec wordt gemaakt door AstraZeneca en is een geneesmiddel dat gebruikt kan worden bij de behandeling van refluxziekte en brandend maagzuur. Deze vorm van medicatie bevat een stof die de aanmaak van maagzuur remt. Hierdoor kunnen deze capsules genomen worden bij maagzweren, brandend maagzuur en gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ).

 1. AstraZeneca product
 2. Verkrijgbaar als capsules en MUPS-capsules
 3. Effectief tegen brandend maagzuur

Dit geneesmiddel is verkrijgbaar als standaard capsules en als MUPS-capsule. MUPS staat voor ‘Multiple Unit Pellet System’ en is een capsule die kleine pellets met daarin de werkzame stof bevat. Mensen die liever geen tabletten of capsules slikken kunnen de MUPS-capsule openen en de pellets direct doorslikken of eerst in wat water of val vermengen.

Brandend maagzuur gaat gepaard met pijn en een branderig gevoel op de borst. Het is een symptoom van GORZ. Dit symptoom is het gevolg van het terugstromen van maagzuur vanuit maag naar de slokdarm als gevolg van druk vanuit de maag of het slecht functioneren van de slokdarmsluitspier. Het terugstromen van maagzuur kan ook slikproblemen en een onaangename smaak in de mond veroorzaken.

Brandend maagzuur kan om verschillende redenen optreden, bijvoorbeeld wanneer de maag te vol is na een grote maaltijd of als iemand overgewicht heeft. Zwangere vrouwen zijn ook gevoeliger voor deze aandoening vanwege de hogere druk op de buik.

De werkzame stof is Losec is een protonpompremmer genaamd omeprazol. Protonpompjes bevinden zich in de cellen in de maagwand en zijn van belang voor de vertering doordat zij het sap helpen aanmaken dat nodig is om onze voeding af te breken en te verwerken. Omeprazol remt deze pompjes waardoor zij minder maagzuur aan kunnen maken. Hierdoor nemen ook de symptomen van GORZ, zoals brandend maagzuur af.

Deze capsules kunnen ook in combinatie met antibiotica worden voorgeschreven ter bestrijding van helicobacter pylori, een bacterie die een infectie met maagzweren als gevolg in de maag kan veroorzaken.

Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om Losec capsules online te bestellen en thuisgestuurd te krijgen. Als onze arts, op basis van uw antwoorden op de medische vragenlijst, een recept voor u uitschrijft dan zal de medicatie direct vanuit de apotheek worden verzonden. Alle bestellingen worden altijd met een trackingnummer verzonden.

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Het is zeer belangrijk dat u altijd de aanwijzingen van uw arts opvolgt bij het gebruik van dit geneesmiddel. Zorg ervoor dat u ook altijd de bijsluiter nauwkeurig doorleest voordat u een geneesmiddel begint te gebruiken. Zo zal het risico dat u last krijgt van bijwerkingen lager zijn en kan het geneesmiddel zo goed mogelijk werken.

 1. Innemen zoals uitgelegd door de arts.
 2. Bij refluxziekte met terugkerend brandend maagzuur is de startdosering normaal gesproken 10 mg per dag.
 3. Indien er beschadiging is opgetreden aan de slokdarm zal een hogere dagelijkse dosering van 20 of 40 mg worden voorgeschreven.
 4. Doorgaans moet de medicatie 4 tot 8 weken lang gebruikt worden.
 5. Dit geneesmiddel kan ook gebruikt worden voor de behandeling van maagzweren.
 6. Slik de capsules heel door. Neem deze capsules met water in.
 7. De MUPS-capsules dienen voorzichtig te worden geopend. De kleine pellets in de capsule kunnen direct worden doorgeslikt. Ook kunt u ze eerst in een glas water doen en dan opdrinken. Lees de bijsluiter voor verdere informatie over het innemen van de MUPS-capsules.
 8. Voorgeschreven dosering niet overschrijden.
 9. Als u bent vergeten een dosis in te nemen kunt u dit alsnog doen tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Ga in dat geval gewoon verder met de volgende dosis en sla de vergeten dosis over.

Deze aanwijzingen gelden slechts als richtlijn. Meer informatie staat beschreven in de bijsluiter. Ook kunt u een arts of apotheker vragen stellen over het gebruik van dit geneesmiddel.

Download PDF

Download Losec MUPS PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Losec Capsules 10 mg

Losec Capsules 20 mg

Losec Mups 10 mg

Losec Mups 20 mg

Losec Mups 40 mg

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Neem altijd direct contact op met een arts als u last krijgt van zorgwekkende bijwerkingen. Ook dient u altijd meteen de hulp van een arts in te schakelen als u de symptomen opmerkt van een allergische reactie, ernstige huidaandoening of hepatitis. Meer informatie over de tekenen en symptomen die op deze ernstige aandoeningen kunnen duiden is terug te lezen in de bijgeleverde bijsluiter.

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Hoofdpijn, diarree, buikpijn, verstopping, winderigheid en misselijkheid of braken.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Zwelling van de voeten en enkels, slapeloosheid, draaierigheid, tintelingen, slaperigheid, duizeligheid, veranderingen in de leverfunctiewaarden, huiduitslag, netelroos, jeuk, of vermoeidheid.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Verminderd gehalte van witte bloedcellen of bloedplaatjes in het bloed, allergische reacties, laag natriumgehalte, stemmingswisselingen, veranderingen van de smaakwaarneming, wazig zien, plotselinge piepende ademhaling of kortademigheid, droge mond, spruw, leverproblemen, haaruitval, gevoeligheid voor licht, gewrichts- of spierpijn, ernstige nierproblemen of toegenomen transpiratie.

Bovenstaande opsomming is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Meer informatie over de mogelijke bijwerkingen kunt u vinden in de bijsluiter.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Losec mag niet tegelijkertijd gebruikt worden met nelfinavir.

Stel de arts tijdens het beantwoorden van de online vragenlijst ervan op de hoogte als u ook andere geneesmiddelen gebruikt, vooral als u een van de volgende middelen gebruikt, aangezien de combinatie met Losec een wisselwerking kan veroorzaken: bepaalde antischimmelmiddelen, zoals ketoconazol, itraconazol, posaconazol of voriconazol; digoxine; diazepam; fenytoïne; sommige bloedverdunnende middelen, zoals warfarine of andere vitamine K-remmers; rifampicine; atazanavir; tacrolimus; sint-janskruid; cilostazol; saquinavir; clopidogrel; erlotinib; of methotrexaat.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Vertel het de arts altijd als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad, aangezien u dan extra voorzichtig moet zijn met het gebruik van dit geneesmiddel: ernstige gewichtsschommelingen; slikproblemen; terugkerende maagpijn en indigestie; bloed in de stoelgang of braaksel; lactose- of sucrose-intolerantie; aanhoudende diarree; ernstige leverproblemen; of osteoporose.

Gebruik Losec niet als u allergisch bent voor vergelijkbare middelen of deze slecht kunt verdragen. Vergelijkbare middelen zijn onder andere: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol of esomeprazol.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Losec Capsules 10 mg

Losec Capsules 20 mg

Losec Mups 10 mg

Losec Mups 20 mg

Losec Mups 40 mg

Q&A

Forum

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Alcohol hoort geen effect te hebben op de werking van dit product, maar grote hoeveelheden alcohol kunnen wel een rol spelen bij het veroorzaken van brandend maagzuur. Drink dus altijd met mate.

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Nee. Dit is niet te verwachten. Krijgt u echter last van gevaarlijke bijwerkingen dan kan uw rijvaardigheid alsnog aangetast worden. Neem in dat geval contact op met een arts.

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Vertel het de arts als u zwanger bent of als u borstvoeding geeft zodat zij het gebruik van dit geneesmiddel met u kunnen overleggen en u eventueel een andere geneesmiddel voorstellen.

Hoe moet ik dit geneesmiddel bewaren?

Op een droge en donkere plaats en beneden de 30°C.

Ben ik allergisch voor een van de bestanddelen?

De Lozec capsules bevatten: omeprazol, dinatriumfosfaatdihydraat, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, watervrij lactose, magnesiumstearaat, mannitol, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1: 1) dispersie 30 procent, microkristallijne cellulose, macrogol (polyethyleenglycol 400), natriumlaurylsulfaat, ijzeroxide E172, titaandioxide E171, gelatine, drukinkt (bevat schellak, ammoniak, kaliumhydroxide, zwart ijzeroxide (E172), colloïdaal watervrij silicium en paraffine vloeistof.

De Losec MUPS-tabletten bevatten de volgende ingrediënten: omeprazol, microkristallijne cellulose, glycerolmonostearaat 40-55, hydroxypropyl cellulose, hypromellose, magnesiumstearaat, methacrylzuur-ethylacrylaat copolymeer (1: 1) dispersie 30 procent, suikerbolletjes, synthetische paraffine (NF), macrogol (polyethyleenglycol 6000) , polysorbaat 80, crospovidon, natriumhydroxide (voor pH-aanpassing), natriumstearylfumaraat, talk, triëthylcitraat, ijzeroxide E172 en titaandioxide E171.

Gebruik deze geneesmiddelen niet als u voor een van deze bestanddelen allergisch bent.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Dit geneesmiddel is alleen verkrijgbaar op recept.

Is dit product voor mij geschikt?

Beantwoord de korte online medische vragenlijst vandaag nog om erachter te komen of u dit geneesmiddel via onze site kunt bestellen. Een gekwalificeerd arts zal uw antwoorden doornemen en een recept uitschrijven indien hij of zij denkt dat dit geschikt is. Vervolgens kan de apotheker uw medicatie gereedmaken voor de verzending. U kunt uw medicatie vervolgens de volgende dag al in huis verwachten.

 

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  07-01-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1134 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden