Een nieuwe Treated is op komst. Lees meer.
×
Secuur
Geregistreerde Apotheek
24-uurs levering
Electronisch recept

Provera

Provera kopen is mogelijk voor het verminderen van menstruatiepijn, het verlichten van zware menstruaties en deze medicatie is ook off licence verkrijgbaar als manier om uw menstruatie uitstellen mogelijk te maken. Deze tabletten worden door farmaceutisch bedrijf Pfizer geproduceerd en bevatten een synthetische versie van progesteron die medroxyprogesteron heet.

Wilt u Provera bestellen? Dat kan via Treated.com. U vult bij ons een korte medische vragenlijst in die onze artsen voor u zullen nakijken. Bij goedkeuring wordt de medicatie vanuit onze apotheek verstuurd en ontvangt u uw bestelling de volgende werkdag al!

Let op: Voor Provera gebruik om ongesteldheid uit te stellen is het belangrijk om de aanvullende informatie door te lezen.

Provera is een behandeling tegen zware menstruaties en menstruatiepijn en wordt off-license uitgeschreven als medicatie om menstruatie uit te stellen. Lees alstublieft de informatie over off-license medicatie hier.

 

+1100 Trustpilot recensies
Provera10mg

Deze medicatie bevat per tablet 10mg medroxyprogesterone acetate. Neem in zoals aangegeven door uw arts.

+ 24-uurs levering
Bestel nu en ontvang uw bestelling woensdag 6 juli

Provera kopen is mogelijk voor het verminderen van menstruatiepijn, het verlichten van zware menstruaties en deze medicatie is ook off licence verkrijgbaar als manier om uw menstruatie uitstellen mogelijk te maken. Deze tabletten worden door farmaceutisch bedrijf Pfizer geproduceerd en bevatten een synthetische versie van progesteron die medroxyprogesteron heet.

Wilt u Provera bestellen? Dat kan via Treated.com. U vult bij ons een korte medische vragenlijst in die onze artsen voor u zullen nakijken. Bij goedkeuring wordt de medicatie vanuit onze apotheek verstuurd en ontvangt u uw bestelling de volgende werkdag al!

Let op: Voor Provera gebruik om ongesteldheid uit te stellen is het belangrijk om de aanvullende informatie door te lezen.

Provera is een behandeling tegen zware menstruaties en menstruatiepijn en wordt off-license uitgeschreven als medicatie om menstruatie uit te stellen. Lees alstublieft de informatie over off-license medicatie hier.

 

Beschrijving

Beschrijving

Provera kopen is een goede en snelle manier om menstruatiepijn stelselmatig te verminderen en zware menstruaties lichter te maken. Daarnaast kunt u Provera bestellen als een middel om uw menstruatie uit te stellen wanneer u bijvoorbeeld op vakantie gaat of een belangrijk evenement heeft en geen norethisterone mag gebruiken. Pfizer is de fabrikant die Provera produceert en deze medicatie ter verlichting van menstruatiepijn is alleen op recept beschikbaar. Wanneer u tot Provera kopen overgaat bij Treated.com zullen wij tijdens het bestelproces vragen dat u een korte medische vragenlijst invult. Deze vragenlijst wordt door onze geregistreerde artsen gecontroleerd zodat u weet dat u de medicatie veilig gebruiken kunt.

Zware menstruatie wordt gekenmerkt door maandelijkse bloedingen waarbij u meer bloedverlies dan normaal en dit wordt soms menorrhagia genoemd. Het is niet altijd makkelijk om vast te stellen hoeveel bloedverlies tijdens de maandstonden precies als hevig kan worden gezien omdat ongesteldheid per vrouw weer anders is en per vrouw korter, langer, heviger en lichter kan zijn. Er wordt normaal gesproken een norm aangehouden van 30-40ml bloedverlies en bij een bloeding periode en wanneer er meer dan 60 ml wordt verloren is er sprake van een hevige menstruatie of zware menstruatie.

Indien u veel super tampons en maandverband gebruikt of uw mooncup regelmatig moet verschonen kan er sprake zijn van een zware menstruatie. Het nodig zijn van het dragen van zowel maandverband als tampon gedurende de hele menstruatie kan ook een indicatie zijn dat u last heeft van een zware menstruatie.

Er zijn verschillende oorzaken voor hevige menstruaties en het is dan ook een goed idee om uw huisarts te raadplegen als u een verandering in uw bloedingen opmerkt of indien er andere symptomen opvallen.

Menstruatiepijn wordt veroorzaakt doordat de baarmoederspieren samentrekken wanneer het tijd is voor uw menstruatie. Zo kan het baarmoederslijmvlies afgestoten worden en de baarmoeder zichzelf reinigen voor de volgende cyclus. Deze beweging veroorzaakt een restrictie in de bloedsomloop rondom de baarmoeder waardoor er een chemisch stofje wat prostaglandine wordt aangemaakt. Dit stofje zorgt ervoor dat u pijn ervaart.

Het is zeker zo dat vrouwen op verschillende momenten in hun leven een zwaardere of juist lichtere ongesteldheid kunnen ervaren end it verschilt per vrouw, maar wanneer de pijn voelbaar erger wordt of uw menstruatie zeer plots heviger wordt is het verstandig om met een arts te overleggen.

Het uitstellen van de menstruatie kan handig zijn wanneer u een belangrijk sportevenement of andere grote gebeurtenis heeft, bijvoorbeeld wanneer u met studeren voor een examen.

Provera bevat het synthetisch hormoon medroxyprogesteron acetaat, wat de functie van progesteron vervangt. Wanneer het aantal hormonen vermindert zal het baarmoederslijmvlies afgestoten worden en begint de menstruatie. Deze medicatie dient als progesteron supplementie waardoor de menstruatie minder zwaar wordt of zelfs kan worden uitgesteld.

Indien u niet eerder een medicatie tegen menstruatiepijn of zware menstruatie heeft gebruikt dient u eerst met uw huisarts te overleggen over een geschikte methode.

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  05-01-2021
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Voordat u tot Provera kopen overgaat is het altijd goed van tevoren te weten hoe u Provera gebruiken moet. Volg altijd de instructies van uw arts en apotheker op.

 1. Raadpleeg uw huisarts voor specifieke informatie over de doseringen.

 2. Een typische dosering voor gebruik bij zware menstruaties is 2,5mg - 10mg.

 3. U kunt deze medicijnen gedurende 5 - 10 dagen gebruiken en 16 - 21 dagen na het begin van uw laatste ongesteldheid beginnen met inname.

 4. Indien u Provera voor uitstellen van uw menstruatie gebruikt is er sprake van andere instructies.

 5. In sommige gevallen kan uw huisarts een korte oestrogeenkuur (5 - 10mg gedurende 10 dagen) aan u uitschrijven die u gelijktijdig met Provera dien te gebruiken.

 6. Wanneer u stopt met het innemen van Provera kan er sprake zijn van doorbraakbloedingen gedurende een paar dagen.

 7. Overleg met uw huisarts indien u na gebruik van Provera niet ongesteld wordt.

 8. Neem nooit meer tabletten in dan voorgeschreven.

 9. Indien u een tablet vergeten bent dient u uw kuur door te zetten zoals gepland en geen dubbele dosering in te nemen om  de vergeten dosering in te halen.

 10. Wanneer u vragen heeft over dit product kunt u altijd bij uw huisarts terecht.

Het bovenstaande geldt slechts als opsomming en is niet volledig. Voor de volledige informatie raadpleegt u de bijsluiter.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  05-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Provera 10mg

Bijwerkingen

Bijwerkingen

Voordat u tot Provera kopen overgaat is het goed om te weten wat de mogelijke bijwerkingen van dit product zijn. Elke vorm van medicatie kan namelijk bijwerkingen veroorzaken, zo ook Provera.

Zoek onmiddellijk medische hulp wanneer u een van de volgende symptomen opmerkt:

 1. Allergische reactie, zoals zwelling aan het gezicht, de tong, keel. Ademhalingsproblemen of netelroos.

 2. Bloedprop in de long (pulmonaire embolie); wat symptomen geeft zoals heftige pijn op de borst, kortademigheid, bloed ophoesten en een versnelde hartslag.

 3. Beroerte: ernstige hoofdpijn die abnormaal lang aanhoudt, ineenstorten, flauwvallen

 4. Bloedprop in het been: (diepe adertrombose), pijn in de kuit of enkel, roodheid en gevoeligheid in het been.

U dient ook met uw arts te overleggen indien u last krijgt van de volgende bijwerkingen:

Veelvoorkomend (1 of meer dan 1 op de 10 gebruikers):

Hoofdpijn, misselijkheid, ongewone vaginale bloeding.

Regelmatig voorkomend (1 of minder dan 1 op de 10 gebruikers):

Ernstige allergische reactie, depressie, slapeloosheid, angst aanvallen, duizeligheid, haarverlies, acne, netelroos, jeuk, afscheiding uit de vagina, pijn in de borsten, gevoelige borsten, koorts, vermoeidheid, gewichtstoename.

Weinig voorkomend 1 of minder dan 1 op de 100 gebruikers):

Excessieve haargroei op het gezicht, afscheiding uit de tepel, vocht vasthouden

Frequentie niet bekend

Anafylactische reactie, langer durende menstruaties, slaperigheid, bloedproppen, uitslag, uitblijven van menstruatie voor bepaalde periode, abnormaliteit aan de cervix, verminderde suikertolerantie, gewichtsverlies.

Inname met andere medicijnen

U dient uw (online) arts op de hoogte te brengen van elke vorm van medicatie die u gebruikt, hieronder valt medicatie op recept maar ook medicatie van de drogist en alternatieve medicijnen.

Provera kan een wisselwerking hebben met onder andere: aminoglutethimide; bloedverdunnend medicatie zoals  warfarine; anti epilepsie medicatie zoals fenobarbital, fenytoïne en carbamazepine; ritonavir en nelfinavir; antibiotica zoals rifampicine, rifabutine, nevirapine, of efavirenz; of St-Janskruid.

Aandoeningen om bij op te passen

Zorg ervoor dat u altijd aangeeft welke aandoeningen u heeft of heeft gehad.

U dient Provera niet te gebruiken wanneer u zwanger bent, zwanger denkt te zijn, borstkanker heeft of heeft gehad, bloedproppen, leverklachten of porfyrie heeft of heeft gehad.

Het is mogelijk ook niet geschikt voor gebruik wanneer u epilepsie, migraine, astma, hartklachten, leverklachten, nierklachten, diabetes (suikerziekte), depressie, hoge bloeddruk, galstenen, lupus of gehoorproblemen heeft of heeft gehad.

Informeer uw arts wanneer u borstvoeding geeft of indien u advies nodig heeft over gebruik van Provera.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Het is onwaarschijnlijk dat gebruik van dit product effect heeft op rijvaardigheid of de capaciteit om machines te gebruiken.

Bloedproppen

Provera is een hormonale behandeling en het risico op bloedproppen iets verhogen.

Sommige vrouwen lopen meer risico op bloedproppen door factoren zoals overgewicht, roken, langere tijd niet kunnen bewegen, een genetische aanleg voor bloedproppen, eerdere bloedproppen, ernstige verwonding of grote operatie, een geschiedenis van miskramen.

Informeer uw (online) arts altijd indien een van deze zaken op u van toepassing is.

Lactose intolerantie

Provera bevat lactose. Informeer uw arts indien u een intolerantie voor bepaalde suikers heeft.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  05-01-2021
Lees vóór gebruik de bijsluiter van dit geneesmiddel volledig door:

Provera 10mg

Doseringen

Doseringen

U kunt bij ons alleen de 10mg Provera kopen. Dit tablet bevat 10 mg medroxyprogesterone. Gebruik deze medicatie zoals aangegeven door uw arts en apotheker.

Voor de 2,5mg Provera en 5mg Provera geldt dat u deze ook volgens de arts verstrekt instructies in dient te nemen.

 

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  05-01-2021
FAQ

FAQ

Mag ik nog steeds alcohol drinken?

Er is geen bewijs dat alcoholgebruik de werking van Provera beïnvloedt.

Mag ik nog steeds autorijden?

Het is onwaarschijnlijk dat Provera uw rijvaardigheid beïnvloedt. Mocht u toch bijwerkingen opmerken die uw coördinatie of beoordelingsvermogen beïnvloeden dient u geen voertuigen te besturen en zo snel mogelijk met uw huisarts te overleggen.

Kan ik Provera gebruiken wanneer ik zwanger ben?

Nee. Deze behandeling is niet geschikt indien u zwanger bent. U dient een vorm van abrriereanticioneptie (condoom) te gebruiken tijdens gebruik van dit medicijn om zwangerschap te voorkomen.

Overleg met uw huisarts indien u borstvoeding geeft en Provera wilt gebruiken.

Hoe bewaar ik Provera?

Bewaar dit medicijn op een veilige plek buiten bereik van kinderen en bij een temperatuur van 25°C.

Kan ik allergisch voor Provera zijn?

Provera bevat: medroxyprogesterone acetate, lactose monohydrate, sucrose, maïszetmeel, vloeibare paraffine, talk, calcium stearaat, sunset yellow (E110), de kleurstof FD & C Blue No. 2 Aluminium Lake en gezuiverd water.

Gebruik deze medicatie niet indien u  allergisch bent voor een van de bovengenoemde bestanddelen.

Kan ik Provera kopen zonder recept?

Nee. U kunt alleen Provera bestellen of kopen op recept. Voordat u tot gebruik overgaat is het van belang dat uw (online) arts uw gegevens nakijkt om te zorgen dat u dit product veilig kunt gebruiken.

Is Provera geschikt voor mij?

Indien u Provera niet eerder heeft gebruikt of heftige menstruatiepijn of zware menstruaties ervaart dient u eerst met uw huisarts te overleggen zodat zij of hij de juiste controles kan uitvoeren.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  05-01-2021
Treated.com heeft een score van 4,2 van de 5 door 1132 klanten via TrustPilot!
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden