Aciclovir

Aciclovir

Aciclovir is een middel dat gebruikt kan worden bij de behandeling van beide soorten van het herpes simplex virus (1 en 2), inclusief koortslip en genitale herpes, een aandoening die vaak door seksueel contact wordt overgedragen. Dit product is de generiek versie van het bekende product Zovirax, en werkt op dezelfde manier. Aciclovir is verkrijgbaar in tabletvorm of als crème voor koortslip en als een tablet voor herpes.

Er bestaat momenteel geen medicatie waarmee herpes genezen kan worden. Wel kunnen de symptomen behandeld worden. Hier bij Treated kunt u deze gemakkelijk aanschaffen. 

Trustpilot beoordeling 9,1 out of 10
Bestel nu en ontvang uw bestelling dinsdag 21 januari
Aciclovir Tabletten400 mg bij herpes

Deze tabletten bevatten 400 mg aciclovir. Driemaal daags 1 tablet innemen. Indien symptomen aanhouden of nieuwe blaasjes verschijnen kunt u deze dosering voor een extra 5 dagen aanhouden.

Aciclovir Tabletten bij herpes200 mg

Deze tabletten bevatten 200 mg aciclovir. Vijfmaal daags 1 tablet innemen. Indien symptomen aanhouden of nieuwe blaasjes verschijnen kunt u deze dosering voor een extra 5 dagen aanhouden.

Aciclovir Oplosbare Tabletten400 mg bij genitale herpes

De dosering bij genitale herpes bij iemand met een verzwakt immuunsysteem is vijfmaal daags, om de vier uur, 1 tablet van 400 mg.

Bestel nu en ontvang uw bestelling dinsdag 21 januari

Aciclovir is een middel dat gebruikt kan worden bij de behandeling van beide soorten van het herpes simplex virus (1 en 2), inclusief koortslip en genitale herpes, een aandoening die vaak door seksueel contact wordt overgedragen. Dit product is de generiek versie van het bekende product Zovirax, en werkt op dezelfde manier. Aciclovir is verkrijgbaar in tabletvorm of als crème voor koortslip en als een tablet voor herpes.

Er bestaat momenteel geen medicatie waarmee herpes genezen kan worden. Wel kunnen de symptomen behandeld worden. Hier bij Treated kunt u deze gemakkelijk aanschaffen. 

Bestel nu - onze artsen staan voor u klaar
 • Veilig online doktersconsult Uw gegevens worden gecontroleerd door een gekwalificeerde arts die getraind is in privacybescherming.
 • Uitgegeven door een apotheek in het Verenigd Koninkrijk Onze geregistreerde apotheek werkt onder strenge regels
 • Levering de volgende dag Alle bestellingen worden binnen 24 uur (werkdagen) door onze koerier geleverd die u kunt volgen via track&trace
Beschrijving

Aciclovir wordt geproduceerd door Actavis en kan gebruikt worden bij de behandeling van beide soorten herpes simplex virus (HSV-1 and -2). Dit product is verkrijgbaar in drie verschillende vormen: als crème (breng een dunne laag aan om de blaasjes of zweertjes); als standaard tablet (met water in zijn geheel doorslikken); als dispergeerbaar tablet (oplossen in een glas met water alvorens het op te drinken).

 

 Direct werkzaam in het getroffen gebied

 Versnelt het helingsproces 

 Verkrijgbaar als crème, tablet of als dispergeerbaar tablet

 

Dit middel is de generieke versie van het beter bekende product Zovirax en bevat hetzelfde actieve bestanddeel. Aciclovir kan zowel preventief als in de vroege stadia van de ontwikkeling van de blaasjes of zweertjes gebruikt worden. Door dit middel vroeg toe te passen kan de ernst van de terugkerende blaasjes verminderd worden. 

Deze aandoening is vooral besmettelijk wanneer de blaasjes gebarsten zijn, en blijft tot een aantal dagen hierna besmettelijk. Het beste is om seksueel contact te vermijden tot de zweertjes compleet geheeld zijn. Zo loopt u minder kans om iemand anders te besmetten. 

Behandeling voor het HSV kan het helingsproces versnellen of ervoor zorgen dat de blaasjes zich niet volledig ontwikkelen. Aciclovir is een uiterst effectief middel dat snel werkt, de symptomen doet afnemen, en de ontwikkeling van nog niet volledig gevormde blaasjes tegenhoudt. 

Bij koortslip zijn er kleine blaren die zich op de lippen of in de buurt van de mond vormen. Er zijn niet altijd symptomen en het virus wordt niet altijd actief, maar als er symptomen zijn, gaat een branderig of tintelend gevoel rond de mond meestal vooraf aan zweren die zich op de onderlip ontwikkelen.

De zweren bevatten vloeistof en zijn uiterst besmettelijk, gemakkelijk doorgegeven door direct contact tussen de ene persoon en de andere. U moet nauw contact met anderen vermijden totdat de koortslip is genezen en verdwenen.

Wat de behandeling betreft, koortslip kan normaal gesproken binnen 7-10 dagen op natuurlijke wijze te verdwijnen, maar antivirale crèmes kunnen het genezingsproces versnellen.

Hoewel het tegenwoordig makkelijk is om online medicijnen te kopen raden wij aan om hier altijd zeer voorzichtig mee om te gaan. Sommige sites bieden namelijk nepproducten aan of producten die minder goed zijn. Bekijk dus altijd of én waar de online geregistreerd is. Onze apotheek is in het Verenigd Koninkrijk geregistreerd en voldoet dus aan alle wetten en regelgeving die daar van kracht zijn. 

Treated.com levert vertrouwelijke consultaties en recepten. Door ons online consult af te leggen kunt u erachter komen of Aciclovir voor u geschikt is. Onze consultaties duren slechts enkele minuten. Als onze arts de medicatie voor u heeft goedgekeurd zult u uw producten doorgaans de volgende werkdag al ontvangen.

Actieve bestanddelen

Het actieve bestanddeel in dit product is aciclovir wat tot de nucleosideanaloga behoort. Dit bestanddeel is een van de meest bekende antivirale middelen en werd in de tweede helft van de 20ste eeuw ontwikkeld. 

Aciclovir is werkzaam doordat het de groei van virale cellen remt. Deze cellen zullen proberen zich door het lichaam te verspreiden en zich te vermenigvuldigen wanneer er een heropleving of heractivatie van het virus optreedt. Wanneer er een heractivatie van het virus optreedt zal zich dit in de vorm van een koortslip of zweertjes in het kruis manifesteren. 

Dit virus zet het RNA polymerase enzym om in DNA polymerase om zo te kunnen vermenigvuldigen. Aciclovir remt dit proces en zorgt er zo voor dat het virus zich niet verder kan ontwikkelen. Zodra de groei geremd is kan het immuunsysteem het virus weer voldoende onderdrukken. Dit product geneest herpes dus niet.

Beantwoord onze medische vragenlijst als u erachter wilt komen of Aciclovir u kan helpen bij de behandeling van herpes. Een arts zal uw aanvraag doornemen en indien hij of zij u een recept voorschrijft zullen wij er altijd voor zorgen dat dit zo snel mogelijk bij u aankomt. 

Koop nu
Pagina voor het laatst gecontroleerd:  14-01-2020
Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

Het is altijd verstandig, bij welke vorm van Aciclovir u wenst te gebruiken, het advies van uw dokter nauwkeurig op te volgen. Lees daarnaast ook altijd de bijsluiter goed door. Zo loopt u minder risico op ongewenste bijwerkingen. 

> Als u Aciclovir 5% crème gebruikt, breng dan een dunne laag van de crème aan op het geïnfecteerde gebied en de huid ernaast vijf keer per dag met tussenpozen van vier uur.

> Als u 200 mg suspensie voor orale suspensie gebruikt, neem dan vijf keer per dag een lepel van 5 ml, gelijkmatig verdeeld met tussenpozen van vier uur.

> Als u Aciclovir 200 mg tabletten gebruikt, neem de tabletten zoals geadviseerd door uw arts, met een glas water.

> De gebruikelijke dosis om een terugkerende uitbraak te behandelen is 200 mg, 5 keer per dag gedurende 5 dagen.

> Doses moeten vier uur na elkaar worden verdeeld (waarbij de nachtelijke dosis niet wordt waargenomen)

> Begin dit product te gebruiken zodra u de tekenen van de aandoening opmerkt. 

> Houd het getroffen gebied zo schoon en droog mogelijk. 

> Als u een dosering vergeet, neem dan geen dubbele dosering om het zo in te halen. Ga gewoon verder met uw medicatie. 

> Overschrijd nooit de door de arts aanbevolen hoeveelheid. 

> Als uw koortslip na 9 dagen nog niet is geheeld, neem dan contact op met uw arts. 

> Als uw genitale herpes na 5 dagen gebruik nog niet is geheeld, neem dan contact op met een arts. 

 

Raadpleeg de bijsluiter voor meer informatie. 

.

Download PDF 

Download Aciclovir Disper PDF

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  14-01-2020
Bijwerkingen

Bijwerkingen

Geen enkele vorm van medicatie is voor iedereen geschikt of draagt geen risico op bijwerkingen met zich mee. Aciclovir kan voor een aantal bijwerkingen zorgen. Het is verstandig om op de hoogte te zijn van de potentiële bijwerkingen. Zo kunt u namelijk direct contact opnemen met uw arts of apotheker indien deze optreden.

Aciclovir crème

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Branderig gevoel op de plek van aanbrengen, huidirritatie, jeuk of schilferige huid.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Roodheid, overgevoeligheid, dermatitis.

Aciclovir standaard tabletten

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, maagpijn, overgeven, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, gevoeligheid voor zonlicht, koorts.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Ernstige uitslag, haaruitval.

Zelden (1 op de 1000 personen of minder):
Slaperigheid, kortademigheid, verwardheid, agitatie, beven, verminderde coördinatie, abnormale bloedwaarden.

Aciclovir dispergeerbare tabletten

Vaak (1 op de 10 personen of minder):
Duizeligheid, koorts, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven, diarree, maagpijn, huiduitslag, jeuk, vermoeidheid, gevoeligheid voor zonlicht.

Soms (1 op de 100 personen of minder):
Huidirritatie, haaruitval.

Rare (1 in 1000 people or less):
Ademhalingsmoeilijkheden, abnormale testresultaten, zwelling van de mond of het gezicht, spraakmoeilijkheden, lever- of nierproblemen, gevoeligheid voor licht, agitatie, verwardheid, zwakheid, hallucinaties, beven, verminderde coördinatie.

Bovenstaande informatie dient slechts als richtlijn en is geen compleet overzicht van de potentiële bijwerkingen van dit product. Zie de bijsluiter voor een compleet overzicht van mogelijke bijwerkingen. Neem contact op met uw arts als er andere bijwerkingen optreden.

Gelijktijdig gebruik met andere medicatie

Stel uw arts op de hoogte van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt tijdens uw consultatie voor Aciclovir.

Voor zover momenteel bekend is treedt er bij het gebruik van Aciclovir crème geen wisselwerking op met andere medicijnen.

Er kan wisselwerking optreden wanneer u de Aciclovir dispergeerbare tabletten gelijktijdig met probenecide, cimetidine and mycofenolaatmofetil gebruikt.

Er kan wisselwerking optreden wanneer u cimetidine, probenecide, mycofenolaatmofetil, ciclosporine, theofylline, of zidovudine gelijktijdig met Aciclovir standaard tabletten gebruikt.

Neem Aciclovir Actavis nooit gelijktijdig met andere medicatie tegen herpes, tenzij specifiek opgedragen door uw arts.

Dit geneesmiddel en andere aandoeningen

Stel uw arts op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis voordat u dit product begint te gebruiken. Als u een van de onderstaande aandoeningen heeft of ooit heeft gehad kan de arts ervoor kiezen om dit product niet voor u voor te schrijven: een allergie voor een van de bestanddelen; AIDS; beenmergtransplantatie; lever- of nieraandoeningen of een aandoening die een negatief effect heeft op uw immuunsysteem.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  14-01-2020
Q&A

Our Aciclovir forum

Kan ik nog steeds alcohol drinken?

Ja. Er is geen wisselwerking tussen Aciclovir en alcohol bekend. 

Heeft dit product invloed op de rijvaardigheid?

Dit geneesmiddel zou geen invloed op uw rijvaardigheid moeten hebben. Treden er echter bijwerkingen op dit uw rijvaardigheid kunnen hinderen, dan raden wij aan om niet auto te rijden. 

Kan ik dit product gebruiken als ik zwanger ben?

Aciclovir kan schadelijk zijn voor uw baby als u het gebruikt terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft. Gebruik dit middel alleen tijdens de zwangerschap als uw arts dit absoluut noodzakelijk acht. 

Hoe moet ik dit product bewaren?

Beneden 30°C en op een droge plek bewaren. Altijd buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Ben ik allergisch voor één van de bestanddelen?

Aciclovir crème bevat aciclovir, cetostearyl alcohol, vloeibare paraffine, poloxameer 407, propyleenglycol, natriumlaurylsulfaat, water, en vaseline. Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van deze stoffen allergisch bent. 

De dispergeerbare variant bevat microkristallijne cellulose, aluminiummagnesiumsilicaat, natriumzetmeelglycolaat, povidon K30, magnesiumstearaat, hypromellose, macrogol 400, titaniumdioxide [E171], macrogol 8000 en aciclovir. Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van deze stoffen allergisch bent. 

Het standaard tablet bevat aciclovir, lactose, magnesiumstearaat, polyvidone, natriumzetmeelglycolaat, E132, E460, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, en E172. Gebruik dit geneesmiddel niet als u voor een van deze stoffen allergisch bent. 

Mag ik doorgaan met seks hebben terwijl ik Herpes behandeling gebruik?

Seksueel contact wordt over het algemeen niet aanbevolen wanneer u herpes behandelt. Het is het beste om te wachten tot uw symptomen zijn verdwenen en uw huid is genezen. Het gebruik van een condoom beschermt niet altijd tegen herpes, omdat het mogelijk blootgestelde zweren niet bedekt.

Is dit medicijn zonder recept verkrijgbaar?

Kan ik dit product zonder recept kopen?

Nee. Dit product is alleen op recept verkrijgbaar. Wij kunnen u hierbij helpen, doordat wij met gekwalificeerde artsen samenwerken die een recept voor u kunnen uitschrijven als zij denken dat dit product voor u geschikt is. 

Is dit product voor mij geschikt?

Als u vermoedt genitale herpes te hebben, raadpleeg dan uw huisarts of GGD. Om Aciclovir bij ons te kopen, beantwoord de medische vragenlijst en ontdek of Aciclovir voor u geschikt is. Een gekwalificeerde arts zal uw antwoorden bekijken en, indien hij/zij uw gebruik van dit medicijn veilig acht, een recept voorschrijven. Vervolgens zal onze apotheek u uw medicatie toesturen zodat u het de doorgaans de volgende werkdag al zult ontvangen. 

 

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  14-01-2020
Een simpel proces
De behandeling krijgen die u nodig heeft is nog nooit zo makkelijk geweest.
 • Zoek naar uw medicatie

  Vind de behandeling die u zoekt.
 • Vul een korte medische vragenlijst in

  Een GMCgeregistreerde arts zal uw antwoorden bekijken
 • 24-uurslevering aan huis

  Levering de volgende dag. Elke bestelling verstuurd via koerier en met track&trace
 • Herbestellen is makkelijk

  Wij bewaren uw gegegevens veilig zodat u makkelijk opnieuw kunt bestellen

Geen overeenkomsten gevonden. U kunt alle behandelingen die wij aanbieden hier

vinden