Voor de meeste mensen met chronische astma is dit een ziekte waar mee te leven valt. Ondanks dat astma chronisch is kunnen de symptomen van astma onder controle worden gehouden door een combinatie van astma medicatie en een paar aanpassingen in uw leefstijl.

Toch kan astma lange termijn gevolgen voor u hebben en vooral wanneer u de ziekte niet goed onder controle houdt kan astma op lange termijn andere gezondheidsproblemen veroorzaken.

Helaas komt het regelmatig voor dat astmapatiënten geen goede controle over hun astma hebben. Volgens het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg heeft 53% van de astmapatienten een slechte controle over hun astma symptomen, waardoor ze meer kans lopen op lange termijn gevolgen van astma.

In dit informatieve artikel geven wij u een overzicht over de mogelijke lange termijn gevolgen van astma en, waar mogelijk, zullen wij u adviseren over eventuele methoden om deze lange termijn gevolgen van astma te minimaliseren.

Airway Remodeling

Bij astmapatiënten die als gevolg van astma structurele veranderingen en vorming van littekenweefsel aan de longen hebben spreken we van airway remodeling.

Deze abnormale vervormingen aan de luchtwegen ontstaan door een langdurige stimulatie van ontstekingscellen die abnormale vergroeiïngen of veranderingen veroorzaken.Wanneer u als gevolg van astma een ernstige vorm van airway remodeling heeft kunt u hier een permanent verlies van de longfunctie en een chronische hoest aan overhouden.

Airway remodeling is zeldzaam en komt alleen voor bij mensen met ernstige chronische astma die daarnaast ook vaak te weinig doen om hun astma onder controle te houden. Het vroeg toedienen van corticosteroïde medicatie via een inhalator kan astma behandelen en mogelijk airway remodeling voorkomen.

Helaas kunnen veranderingen in de structuur van de luchtwegen niet door middel van astmamedicatie ongedaan gemaakt worden. Dit houdt in dat u met de lange termijn gevolgen van astma, bijvoorbeeld chronische kortademigheid of hoesten, moet leren leven.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Bij COPD, oftewel chronische obstructieve longziekte, spreken we van een combinatie van een aantal longziekten, zoals longemfyseem, bronchitis en dus ook chronische obstructieve longziekte.

COPD als gevolg van astma kan ernstige ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken maar dient niet te worden verward met astma, wat toch echt een andere vorm van ontsteking in de luchtwegen is.

Astmapatiënten kunnen zonder astma prikkels en de symptomen die deze prikkels teweegbrengen een relatief normale longfunctie hebben, terwijl COPD patienten hun hele leven lang last hebben van bijvoorbeeld hoesten of kortademigheid.

Wanneer u leeft met chronische astma, ernstige astma of astma die moeilijk onder controle te houden is kunt u als lange termijn gevolg van astma COPD ontwikkelen. 

Leefstijl gerelateerde ziektes

Mensen met astma wordt altijd aangeraden om regelmatig te bewegen en er een actieve leefstijl op na te houden. Hierdoor voorkomt u lange termijn gevolgen van astma door de algemene gezondheid van uw hart- en bloedvaten te optimaliseren.

Voor veel astmapatiënten geldt dat astmasymptomen door regelmatig bewegen verminderen en in combinatie met astma medicatie kunt u als astmapatiënt zo een relatief normaal en gezond leven leiden.

Als uw astma u ervan weerhoudt om deel te nemen aan bepaalde sporten of activiteiten is het handig om met uw huisarts of astma specialist te overleggen. Zij kunnen mogelijk alternatieve astma behandelingen, zoals Pulvinal, Seretide, Flixotide of Ventolin voorschrijven of het gebruik van uw huidige astma medicatie aanpassen zodat u weer zorgeloos kunt bewegen en uw algemene gezondheid op peil kunt houden.

Wanneer u niet regelmatig beweegt verhoogt u het risico op het ontwikkelen van obesitas, een ziekte die zelf weer ziektes zoals diabetes type 2, beroertes en hart- en vaatziekten veroorzaakt.

Indien u zich zorgen maakt over een leefstijl gerelateerde ziekte als gevolg van astma kunt u altijd bij uw huisarts terecht voor advies.

Mentale gezondheid

Uw emotionele welzijn kan een effect op uw astma hebben, maar andersom kan ook uw mentale gezondheid als gevolg van astma verslechteren.

Leven met chronische astma kan gevolgen als stress, angstaanvallen en zelfs depressie hebben. Er is dus een kans dat uw astma een effect heeft op uw mentale welzijn en andersom, waardoor er een vicieuze cirkel als gevolg van astma ontstaat.

Volgens het Britse Department of Health komt depressie vaker voor bij astmapatiënten dan bij mensen zonder astma.

Om de bovengenoemde mentale problemen te voorkomen is het belangrijk om uw astma zo goed mogelijk onder controle te houden.

Dit houdt in dat u uw astma medicatie zoals voorgeschreven dient te gebruiken, regelmatig dient te bewegen, gezond dient te eten en daarnaast uw astma plan goed moet volgen. Wanneer u merkt dat de bovengenoemde voorzorgsmaatregelen tegen astma niet werken raden wij u aan met uw dokter te overleggen over mogelijke alternatieve astma behandelingen, bijvoorbeeld Pulmicort, Qvar of Pulvinal.

Pagina voor het laatst gecontroleerd:  23-06-2022